Doulos help behoeftige gesinne wat om hulp roep met kos, klere en ander bybehore.