Doulos en die Nederduitsch Hervormde Gemeente Zuurfontein is gesamentlik by die projek betrokke om minstens een keer per jaar 'n sendeling na Indië te stuur wat goed toegerus word met lektuur. Doulos help ook die sendeling om sy graad in Teologie aan die Universiteit van UNISA af te handel.