Om werk by die Kampe meer straal belyn te maak

Met deeglike navorsing en beplanning is daar besluit om die kampe waar ons werk op gereelde basis te besoek en om:

1. Inwoners beter te leer ken
2. Woonplekke te besoek
3. Klagtes en versoeke op te volg
4. Vas te stel of daar enige siekte toestande is wat aandag moet kry
5. Vas te stel of daar mense met gestremdhede woon en die omstandighede
6. Vas te stel of daar Bejaardes is wat sukkel en nie sonder persoonlike aandag verder alleen kan voortgaan nie
7. Te bepaal of daar higiëne is wat nie gehandhaaf word nie
8. Te bepaal of daar enige Kroniese siektes is
9. Vas te stel of almal toegang tot mediese behandeling het
10. Vas te stel of die kinders elke dag skool toe gaan
11. Te kyk of daar 'n mobiele kliniek is
12. Seker te maak almal het lopende water
13. Te bepaal of daar 'n mediese tas in die kamp is