Doulos Gemeenskapsprojek is 'n geregistreerde nie-winsgewende organisasie wat deur 'n droom gedryf word. Ons wil diegene wat hulpeloos voel help om weer oor hulle toekoms te droom. Ons wil hulle begelei om hulle drome te leef en om doelwitte te stel en te bereik op die grondslag van liefde, eerlikheid, hardwerkendheid en verdraagsaamheid.

Visie

Om hoop te bring sodat mense weer kan droom.

Missie

  • Om na diegene in nood om te sien
  • Om mense te help om weer hoop te vind
  • Om mense te help om hul menswaardigheid te herwin
  • Om opleiding te gee en mense toe te rus om werk te kry
  • Om mense te leer om verantwoordelikheid vir hul toekoms te neem
  • Om die seer wat mense ervaar onder leiding van die Heilige Gees te heel