Ek loof God as my enigste Koning!

Ek loof God as my enigste Koning!

Lojale burgers het net een koning. Hy word gedien en vereer. Die gelowige het slegs een Koning. Jesus leer dat ons eers die koninkryk van God moet dien, en nie ons eie koninkrykies en behoeftes voorop moet stel nie. Wanneer ons God en sy koningsheerskappy beleef en ervaar, kan ons nie anders as om Hom te loof nie.

Om ons Koning te loof, mag nooit met bybedoelings wees nie. Ek prys Hom nie omdat of sodat Hy vir my goeie dinge kan doen nie. Nee, ons Koning word geloof vir Wie Hy is en vir wat sy vermoëns is. In die Psalm word Hy oor sy grootheid, magtige dade, luisterryke heerlikheid, goedheid en reddingsdade geloof. Hy is genadig, barmhartig en vol liefde.

Die lof aan God het egter ’n baie spesifieke vrug. Ek wil getuig of vertel ... sodat hulle ... My erkenning van God as my Koning, my onderdanigheid aan Hom, my oorvertel aan ander oor Wie Hy is en wat Hy doen, dra vrug ver buite my eie leefwêreld. Daniël, die jong man, se vreeslose aanbidding in die Persiese koning se paleis lei tot heidene se erkenning van die heerskappy van God.

Ons leef in ’n wêreld van vele “konings” wat vereer word. Meestal met ’n tipiese afgod-aanbiddingsmentaliteit. Ek dien my “koning” vir watter voordeel ek daaruit kan kry. As my “koning” my nie meer bevoordeel nie, soek ek ’n ander een. Hierdie konings van ons samelewing is mense, politieke partye, materiële belange, ideologieë, eiebelang, ensovoorts. Almal inperkend en verslawend. Daarom is die lof aan die ware Koning wat vir ewig oor alles en almal heers, ’n unieke en buitengewone klank.

Vertel ander van Hom wat jy loof. Kennis van Hom lei tot geloof en onberekenbare seën. Sy koninkryk verlos mense van ’n koningsdiens wat deur inflasie opgevreet word.

Onderhou die oorwinning

Onderhou die oorwinning

Vir baie jare is ek voortdurend in die versoeking om nutteloos te voel. Ek het 'n boek geskryf en al die redes gegee waar elkeen van ons groot dinge vir God kan bereik. Ek moet aanhou om hierdie boek elke dag te lees, week na week, jaar na jaar. Wanneer ek ookal vir 'n paar dae opgehou het om dit te lees, gly ek weer in 'n depressie in.

Ek maak dus geen verskoning dat jy dit nodig sal hê om aan hierdie waarhede in die boodskap vas te hou, en dit oor en oor sal moet lees vir maksimale voordeel nie. Dit is belangrike waarhede wat die duiwel met al sy mag sal probeer om ons van te laat vergeet. Ons moet daaraan vashou asof ons hele lewe daarvan afhang. In werklikheid kan dit belangriker wees as die lewe self. Ander mense se ewigheidsbestemming kan daarvan afhang of ons hierdie waarheid aangryp en leef. Die Here wil jou 'n kragtige invloed maak in die koninkryk van God

Jou nood is egter te kronies vir enige self help tegniek om jou te kan verlos van jou verslawing. Jy moet die Here daagliks vra om weer jou gewete sensitief te maak. Die Here se gebed -' gee ons vandag ons daaglikse brood… en lei ons nie in die versoeking nie ' - bewys ons behoefte om daagliks ons noodsaaklike behoefte aan geestelike hulp om versoeking te oorwin. Daarsonder sal ons in 'n vals en gevaarlike misleiding ingetrek word, van dat ons afhanklikheid van God minder is as volkome, geheel en al! Daarom waarsku die skrif in 1 Kor.10:12:… daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Jou geestelike Helper, die Heilige Gees, woon binne in jou, waar jy ookal gaan 24 uur per dag. Dit is ongelukkig tragies maklik om na ou gewoontes terug te gly en dit skaars agter te kom. Kyk elke dag na Hom om die klokke te laat lui sodra jy begin teruggly. Dán het jy Goddelike beskerming.

Negatiewe gedagtes sal steeds na vore kom, maar as dit eers ontbloot is, kan jy hulle afweer met dieselfde walging as wat jy vir 'n bloedsuiende luis sou gehad het. Die smerige indringers van die riole van die hel is nie deel van jou nie. Ons kan nie aan niks dink nie, en ons kan ook nie gelyktydig aan twee dinge dink nie, dus is die beste manier om ou negatiewe gedagtes stop te sit, die presiese teenoorgestelde gedagte, ideaal is 'n stelling wat jy weet waar is omdat dit in die Woord van God geskryf staan. Klou daaraan vas soos iemand wat nie kan swem nie, aan 'n lewenstou sou vasklou wanneer in stormagtige waters sou beland. Gee die duiwel 'n uitklophou deur elke keer wanneer die indringer te voorskyn kom, sy verskyning as 'n wagwoord te gebruik om jou gedagtes met lofprysing vir God te vul. Roem in die feit dat die waarheid (realiteit) die presiese teenoorgestelde is van die leuen wat probeer om jou in te dring. Dit skyn soos 'n vloedlig op lae lewe wat net in die duisternis kan oorleef. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug sê Jakobus 4:7. Hy sal wel later weer probeer terugsluip, maar wanneer jy daagliks na die Here opkyk, sal jy in oorwinning lewe.

Goeie naand almal................

Goeie Naand Almal. Kom ons sluit die aand af met...Jes41:15...Kyk, Ek maak jou tot 'n skerp, nuwe dorsslee wat baie tande het; jy sal berge dors en fyn maal, en heuwels maak soos kaf. Gebed...Hemelse Vader, Dankie dat U elkeen vernuwing beloof. Maak van ons skerp dorsslee sodat ons tot U eer, 'n lewe van vreugde en oorwinning kan uitleef. In Jesus Naam. Amen.

Omgee is.................

OMGEE is 'n fontein wat spontaan borrel. Omgee is om selfloos jou alles te gee vir iemand en daarvan te vergeet. Omgee is 'n warm hand, 'n glimlag, 'n stil gebed. As God in ons woon word ons omgee tempels van Hom waar die wat moeg is kan kom heel en rus. Mag jou lewe vol fontein dae wees