Dit is vir Doulos 'n voorreg om by te dra tot die versorging van kinders in die Louis Botha Kinderhuis. Doulos voorsien kos, klere en ander bybehore.