W Woonplekke te besoek: Besoek is afgele op 23 Junie 2015 om 09:00 - 12:00


3. Klagtes en versoeke op te volg: Klagtes is ontvang van huisies wat nie bestand is teen die koue nie.


4. Vas te stel of daar enige siekte toestande is wat aandag moet kry; Daar is 2 mense met rolstoele


5. Vas te stel of daar mense met gestremdhede woon en die omstandighede: verlam in die onderlyf en op n rolstoel


6. Vas te stel of daar Bejaardes is wat sukkel en nie sonder persoonlike aandag verder alleen kan voortgaan nie: Sukkel om pesioene te trek en daar is ook wat nie pensioen kry nie


7. Te bepaal of daar higiëne is wat nie gehandhaaf word nie: Huisies  slegs een vertrek bv Wendy of een vertrek sinkhuisie wissel in grootte van 1 x1M tot 3 x 4 meter


8. Te bepaal of daar enige Kroniese siektes is: Nog nie kon vasstel nie


9. Vas te stel of almal toegang tot mediese behandeling het: Bitter min kan enige mediese fondse  bekostig


10. Vas te stel of die kinders elke dag skool toe gaan: Indien daar vervoer is kan kinders by die skole uitkom


11. Te kyk of daar 'n mobiele kliniek is: Geen Mobile klinieke beskikbaar nie


12. Seker te maak almal het lopende water; Almal het lopende water


13. Te bepaal of daar 'n mediese tas in die kamp isees Nie Bevrees Nie: Geen mediese tas nie