Ongeveer 443 persone woon by Die Ark op die Van der Hoff pad oppad na Brits. Doulos voorsien kos, klere, groente, vrugte, breekgoed, meubels en aan ander behoeftes.