Johan draf graad by UNISA  . Besig met n Graad in Teologie. Eerste jaar alle vakke geslaag. Dit elp hom met woordverkondiging in Indiee.

 

 

Johan doen nou op deeltydse basis Armoedebediening  vnuit die Gemeente Zuurfontein wie hom ondersteun met Predikant en gemeente.

 

Woordbediening in Kempton Park was nog nooit so nodig soos nou nie en dit maak mens se hart warmmas jy weet pitkos is daar