Doulos en die Nederduitsch Hervormde Gemeente Zuurfontein is gesamentlik by die projek betrokke om minstens een keer per jaar 'n sendeling na Indië te stuur wat goed toegerus word met lektuur. Doulos help ook die sendeling om sy graad in Teologie aan die Universiteit van UNISA af te handel.

 


 

 

Johan draf graad by UNISA  . Besig met n Graad in Teologie. Eerste jaar alle vakke geslaag. Dit elp hom met woordverkondiging in Indiee.

 

 

Johan doen nou op deeltydse basis Armoedebediening  vnuit die Gemeente Zuurfontein wie hom ondersteun met Predikant en gemeente.

 

Woordbediening in Kempton Park was nog nooit so nodig soos nou nie en dit maak mens se hart warmmas jy weet pitkos is daar