Nederigheid

Hoe lyk hoogmoed vs. nederigheid?

Luk 18 : 9 - 14 Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en wat op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel: 10 Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n Fariseër en die ander een 'n tollenaar. 11 Die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: "O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie: diewe, bedrieërs, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. 12 Ek vas twee keer in die week en ek gee 'n tiende van my hele inkomste." 13 Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: "O God, wees my, sondaar, genadig." 14 Ek sê vir julle: Hierdie man, en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word; en hy wat nederig is, sal verhoog word.

DIT IS ONGEREGTIGHEID IN SY HOOGSTE VLAK

DIT IS ONGEREGTIGHEID IN SY HOOGSTE VLAK: DIT IS HOE HIERDIE MENSE DOULOS SE NAAM MISBRUIK IN WAT ONS DOEN EN HOE HULLE ONS NAAM M I S B R U I K
LW DAAR BESTAAN NIE SO N ORGANISASIE NIE DIT WAT JULLE SIEN IS NET MISBRUIK EN EK GAAN DIT AANHOU PLAAS TOTDAT DIT VERWYDER IS

Operates in: Witbank, Mpumalanga
Established in: 2009
Non-Profit Organisation Number: 053-086
Public Benefit Organisation Number: 
Section 21 Company Number: 
Trust Number:
Contact person: Hendrik Jones
Phone: 082 956 7658
Fax: 
Physical address: Shop 6, Gerry Mann Building, Athlone Street, Witbank
Postal address: P O Box 40763, Reyno Ridge, Witbank
Website: www.armoedebediening.co.za
- See more at: http://www.charitysa.co.za/roepingsbond.html…

DIT IS ONGEREGTIGHEID IN SY HOOGSTE VLAK

DIT IS ONGEREGTIGHEID IN SY HOOGSTE VLAK: DIT IS HOE HIERDIE MENSE DOULOS SE NAAM MISBRUIK IN WAT ONS DOEN EN HOE HULLE ONS NAAM M I S B R U I K
LW DAAR BESTAAN NIE SO N ORGANISASIE NIE DIT WAT JULLE SIEN IS NET MISBRUIK EN EK GAAN DIT AANHOU PLAAS TOTDAT DIT VERWYDER IS

Operates in: Witbank, Mpumalanga
Established in: 2009
Non-Profit Organisation Number: 053-086
Public Benefit Organisation Number: 
Section 21 Company Number: 
Trust Number:
Contact person: Hendrik Jones
Phone: 082 956 7658
Fax: 
Physical address: Shop 6, Gerry Mann Building, Athlone Street, Witbank
Postal address: P O Box 40763, Reyno Ridge, Witbank
Website: www.armoedebediening.co.za
- See more at: http://www.charitysa.co.za/roepingsbond.html…

DIT IS ONGEREGTIGHEID IN SY HOOGSTE VLAK

DIT IS ONGEREGTIGHEID IN SY HOOGSTE VLAK: DIT IS HOE HIERDIE MENSE DOULOS SE NAAM MISBRUIK IN WAT ONS DOEN EN HOE HULLE ONS NAAM M I S B R U I K
LW DAAR BESTAAN NIE SO N ORGANISASIE NIE DIT WAT JULLE SIEN IS NET MISBRUIK EN EK GAAN DIT AANHOU PLAAS TOTDAT DIT VERWYDER IS
Operates in: Witbank, Mpumalanga
Established in: 2009
Non-Profit Organisation Number: 053-086
Public Benefit Organisation Number:
Section 21 Company Number:
Trust Number:
Contact person: Hendrik Jones
Phone: 082 956 7658
Fax:
Physical address: Shop 6, Gerry Mann Building, Athlone Street, Witbank
Postal address: P O Box 40763, Reyno Ridge, Witbank
Website: www.armoedebediening.co.za

Om ouer te word is nie maklik nie.

Om ouer te word is nie maklik nie.
Jy is soveel meer broos en kwesbaar as jonger mense.
Jy mis familie en vriende wat nie meer daar is nie,
sommige in ouetehuise & ander reeds na die Vaderhuis.
Daar is so baie wat jy nog wou doen, maar die krag, energie
en tyd ontbreek – want jy word almeer bewus dat 
jou jare vorentoe nie meer so baie is soos “agtertoe” in die verlede nie.
Jou liggaam raak broser en jou hart kwesbaarder.
Talle goedjies begin pla, soos jou balans wat nie meer is
soos wat dit behoort te wees nie. Jou visie en gehoor
wat al hoe meer en meer verswak.
Al hoe meer medisyne’tjies kom by jou medisyne lysie
en jou eersehulptassie word vol goedjies wat belowe omjou energie te gee.
Jy raak meer bewus van jou alleenheid –
en vir sommige mense van hul eensaamheid.
Jy word nie meer na plekke saamgenooi nie en
jy vra ook nie self nie omdat jy dalk al een of twee keer afgejak is.
Dis nie meer vir jou so lekker om in jonger groepe geselskappe te wees nie,
want jy word almeer bewus dat mense in die geselskap verby jou of
bo-oor jou kyk – jy is maar net daar, maar nie deel van die geselskap nie.
Daar word vir iemand anders in die geselskap gevra hoe dit met jou gaan,
in plaas daarvan om direk die vraag aan jou te vra.
Wanneer jy by ‘n geselligheid is, kry almal soms geskenkies –
maar die jonger garde vergeet of dink nie dis nodig dat jy ook enetjie kry nie.
Trane vloei soveel makliker – trane van vreugde, verlange of hartseer,
maar sakdoekies daarvoor is nie nodig nie, want die Heer vee dit self af –
wanneer Hy afbuk na jou en sy arms om jou vou en in die mooiste woorde
verseker van Sy Ewige Liefde vir jou.
En wanneer Hy saggies uit Sy Woord met jou praat en jou vertel dat
Hy plekkie gereed kry vir jou in Sy Hemelhuis, weet jy dat jy niks 
meer nodig het as hierdie Vader van jou nie!
En nuwe lewensenergie soos ‘n vars waterval bruis skielik in jou en jy weet
jy móét vir ander híérdie storie van jou en jou Hemelvader vertel ...
.
© Poppie Oosthuizen 25 Mei 2016

Ek sal jou 'n groot nasie maak,

Ek sal jou 'n groot nasie maak, , en jy moet tot 'n seën wees.  Genesis 12:2 

God se roeping bevat die grootste belofte, Abram, jy, ek en alle mense sal deur Hom geseën word.

O, om die geloof van 'n Abram te hê en God se wil vir ons lewens te aanvaar. Abram op die ouderdom van 75 was gewillig om uit sy gemaksone te tree, sy land en sy mense te verlaat en in gehoorsaamheid aan God se roeping die onbekende te betree. Wanneer ons op God se roeping antwoord, beloon Hy ons bo ons verdienste, alhoewel daardie beloning miskien nie onmiddellik sal plaasvind nie. God het sy eie tydtafel. Abram was 99 voordat God sy verbond met hom bevestig het en hom Abraham genoem het. (Genesis 17:5-7)

Dit het God se volk baie geslagte geneem om die implikasie van sy belofte aan Abraham vir hulle eie lewens te verstaan. Matteus, bevestig die goeie nuus in sy Evangelie. Jesus was die langverwagte, beloofde Messias.

Matteus doen dit deur 'n deeglike uiteensetting in die eerste hoofstuk van Jesus se geslagsregister. In die heel eerste vers lees ons: "Die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid, die seun van Abraham."

Paulus maak dit baie duidelik dat God se belofte aan Abraham vir beide Jode en nie-Jode geld. "En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God." (Galasiërs 3:29)

Abraham se lewe is 'n spieëlbeeld van wat ons lewens behoort te wees. Deur die Heilige Gees is ons ook deur God geroep ‑ “Glo in die Here Jesus,"‑ en dan die belofte – "en jy sal gered word …" (Handelinge 16:31)

In antwoord op daardie roeping, moet ons God eerste stel in ons lewens. Mag die Here ons help om dit te kan doen.

Elke keer as ek geval het,

Elke keer as ek geval het,
het ek opgestaan,
iets het vir my gesê ek moet weer probeer,
as ons nie aanhou probeer nie, 
is dit wanneer die duiwel sy tande in ons slaan,
ek glo Pappa het vir my gesê om op te staan,
Hy het gesê…

Wannneer jy vanaand veilig tuis kom, onthou om dankie te sê. Want God het jou bewaar op die pad, Sy hand van beskerming is altyd oor jou, ja, soveel dinge in die lewe waarvan ons nie hou, so baie gate lê ins ons pad, laat ons net vir ‘n slag die goeie raa

Wannneer jy vanaand veilig tuis kom,
onthou om dankie te sê.
Want God het jou bewaar op die pad,
Sy hand van beskerming is altyd oor jou,
ja, soveel dinge in die lewe waarvan ons nie hou,
so baie gate lê ins ons pad,
laat ons net vir ‘n slag die goeie raaksien,
en onthou om vandag vir jou naaste te sê:”Ek is lief vir jou.”

Vanmiddag as etenstyd aanbreek,

Vanmiddag as etenstyd aanbreek,
hoef ons nie ‘n kersliggie aan te steek.
Want die son, God se liggie skyn helder op ons,
probeer dan so effens meer te lag, en minder te frons.
Ja ons is voorwaar geseënd,
met liefde, vriende en familie,
ons besef net nie aldag hoe Sy seëninge oor ons reën.

Soos die son opkom

Soos die son opkom en ons weer geseën word met ‘n nuwe dag,
kan ons dankbaar wees want ons ontvang ‘n groot geskenk.
Ons het weer die kans gekry om saam te speel, en te lag,
God het elke dag ‘n engeltjie nodig,
ons moet mekaar altyd waardeer, dis vir jul ‘n goeie wenk.

Hierdie mooi oggend se vir my,

Hierdie mooi oggend se vir my, GOD het nog n dag se genade oor ons uitgestort! Mag SY strale ook elke skadukol in jou dag tot VREUGDE omskep!
Die duiwel vrees een ding, GEBED! Hy lag as ons struikel, spot oor ons wysheid, maar hy BEWE wanneer ons BID, want hy WEET ... GEBED BEWEEG DIE HAND VAN GOD! Ek wil leef met .. 
GOD se KRAG wat my rig, 
GOD se MAG wat my vashou,
GOD se HAND wat my BEWAAR, 
GOD se WYSHEID wat my lei ! 
Soos n perel in n skulp toegevou, so sal GOD vir ewig jou in SY hand hou! Jy sal uitbot soos n lentebloeisel en die vrug daarvan sal ander mense veryk! Hierdie is my gebed vir jou! Mooi dag wens ek jou toe met Jesus as jou metgesel!

Daar is baie dinge wat daagliks oor ons pad kom wat ons in 'n drukgang sit

EK SAL VIR JULLE RUS GEE


Hoeveel mense het vandag regtig 'n vrolikheid, of 'n uitsien na hierdie dag, of hierdie tyd van die jaar? Dalk is jy vandag werkloos, of jou besigheid presteer nie, of dalk is daar huislike of huweliksprobleme, probleme met jou kinders, finansies of werksdruk. Daar is baie dinge wat daagliks oor ons pad kom wat ons in 'n drukgang sit, en dis nie lekker nie. Baie dikwels lei hierdie dinge tot depressie wat maak dat ons net nie kans sien vir hierdie dag nie. Dis sleg om in 'n lewens situasie te wees waar alles hopeloos geword het. Ek hoor so dikwels mense sê "Ek is so bang". Bang vir vandag, bang vir die toekoms, en dan kom hierdie tyd dat mens voel asof jy in so 'n swart kombers toegedraai word. En weet jy, in sulke tye voel dit selfs of die Here se genade, of Sy teenwoordigheid, of wat Hy kan doen, maar 'n skrale troos is. O ja, en dan kom mense en sê vir jou: "Man, ruk jou reg, tel jou seëninge, klim uit hierdie swart gat uit jou lewe uit". Maklike woorde, maar as daai bang vir môre oor jou gekom het, is dit baie moeilik.

Matt 11 : 25 - 30
25 Daardie tyd het Jesus gesê: "Ek prys U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het.
26 Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling.
27 "My Vader het alles aan My toevertrou, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader; en ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun Hom wil bekend maak.
28 "Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.
29 Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed.
30 My juk is sag en my las is lig."

My juk is sag, en My las is lig. Kom na My toe, en ek sal vir julle rus gee. Jesus se uitnodiging. Weet jy, ek sien nie in hierdie gedeelte die gedagte dat ek met my kruiwa probleme na Jesus toe kom, dit voor Hom uitgooi, en dan weg huppel met geen sorge in die lewe nie. Dis nie so maklik nie. Ek dink dis eerstens om te besef dis die enigste plek waar ek hoegenaamd kan gaan met my laste. Tweedens om te besef dat Jesus daar is vir my en jou, en dan net styf teen Hom te gaan leuen, sodat Hy ons kan vashou.

Ps 62 : 1 - 13
1 Vir die koorleier.'n Belydenis. 'n Psalm van Dawid.
2 Net by God vind ek rus, van Hom kom my redding.
3 Net Hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan.
4 Hoe lank wil julle almal nog beskuldigings bly slinger en my probeer doodmaak, 'n man wat reeds is soos 'n muur wat wil omval, 'n klipmuur wat omgestoot word?
5 Hulle probeer my uerk; hulle skep behae in leuens; met die mond seën hulle, in die hart vervloek hulle. r Sela
6 Net by God vind ek rus, want op Hom vertrou ek.
7 Net Hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan.
8 God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug.
9 Vertrou altyd op Hom, my volk, stort julle hart voor Hom uit! God is vir ons 'n toevlug. r Sela
10 Mense is verganklik, mense is niks: op 'n skaal wys hulle geen gewig nie, saam is hulle minder as niks.
11 Moenie op geweld vertrou nie; roof sal jou niks in die sak bring nie. As jou rykdom toeneem, moenie dat dit jou te na aan die hart lê nie.
12 Een ding het ek God hoor sê, nee, twee: dat net God mag het
13 en 'n mens net op U, Here, kan vertrou, en dat U met elkeen handel volgens sy verdienste.

Net by U vind ek rus. En die Here sê, kom, almal wat vermoeid en belas is.

Luk 10 : 38 - 42
38 Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou, Marta, Hom as gas ontvang het.
39 Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het.
40 Maar Marta was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: "Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help!"
41 Maar die Here antwoord haar: "Marta, Marta, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge,
42 maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie."

Moet ons nie soos Maria net gaan en styf by Jesus se voete sit nie? Ek sien so in my geestesoog hoe Maria net teen Jesus se been leuen, en Hy liefdevol haar hare streel. Jesus sê vir Marta, Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie.

Ons is soms so besig met kerklike aktiwiteite en geestelike dinge, maar hoeveel keer gebeur dit dat ons regtig hierdie intimiteit van Jesus ervaar? As die Here sê, "Ek sal vir julle rus gee", wat beteken hierdie rus? Ek dink nie dis dat al jou sorge eensklaps verdwyn nie, maar dat die Here sê, "raak net rustig. Kom sit hier by My, hier aan My voete. Vergeet vir 'n oomblik van die berg wat voor jou lê. Ons sal later daarby kom. Kom raak net stil. Ek wil vir jou so bietjie van My oorvloedige seën gee". Ek ken nie jou situasie nie, dalk lê daar 'n berg voor jou, of dalk is jy in 'n swart gat in jou lewe, of dalk druk die drukgang onmenslik hard. Dan dink ek wil die Here net vir jou vandag sê, "Kom, kom sit hier by my voete, ja, huil jou hart uit, ek droog al die trane af. Ek is steeds hier." Al is jou las hoe swaar, sê die Here, "Neem My las, en My juk, dis lig en sag. Dalk sê die Here "Kom ons ruil, ek neem joune, en jy neem myne."

Maak tyd om net rustig by die Here te gaan stil raak, en geniet Sy seën.

Hy sal nooit laat vaar, die werke van Sy hande nie

“...Hy sal nooit laat vaar, die werke van Sy hande nie...”

Met hierdie woorde seëngroet oom Miek ons gisteroggend vanaf die liturgiese ruimte. Ek verkies 'n preekstoel, maar-nou-ja, dit is 'n gesprek vir 'n ander dag.
Gedurende die bediening van die Woord, het my gedagtes kort-kort bly uitwyk na hierdie woorde in die seëngroet. Ek het dit al soveelkeer gehoor, maar soos baie ander woorde, maak dit eers sin wanneer ek dit saam met Hom hoor. “ Hy sal nooit laat vaar, die werke van Sy hande nie”.
Dit het my die heel Sondag by gebly. Om geen ander rede, as die volle waarheid en leiding vir die lewe wat daar binne opgesluit is nie.
“a Work in progress” - dit is wat ons is. Dit herinner my aan die beeldhouer of pottebakker beeld wat ek al gebruik het en skrifkenners sekerlik ken. Die waarheid is egter dat hierdie beeld 'n werk-in-proses is. Die Here sê hierdeur dat hierdie “werk” nie hier en nou voltooi word nie; dat Hy nog daarmee besig is. Elke keer wanneer ek my eie wil volg en ons Here teleurstel, dan is dit soos die pottebakker wat die krakie in die klei oplet en dan die lot opbreek, louter en weer op die wiel sit om te begin draai. Dieselfde klei. Nie ander nie. Hy gooi nie die mislukte klei weg nie – Hy gebruik dit weer, en weer hoop Hy dat hierdie probeerslag sal werk. Kans op kans, keer op keer. Gelooflik.

Om met enige werk-in-proses in ons daaglikse bestaan te volhard, verg toewyding en deursettingsvermoeë. Wie op deesaarde sal bly vasbyt aan 'n taak as hy/sy nie daartoe toegewyd ( committed ) is nie. Wanneer ek omgee vir die uitkoms, dan wy ek my met volharding toe aan die insette. Dit is wat hierdie “pottebakker” doen.

Hierdie mikroskopiese bestaan wat ons voer, is in werklikheid waardeloos in vergelyking met die groter prentjie. Hoeveel van ons maak werklik 'n verskil aan die wêreld party dae? Nie eens elke dag nie – net so nou-en-dan. Ons volhard met neergelegde voorwaardes. Ons wy ons toe waar ons redelik seker is van die uitkoms. Ons laat vaar die werke van ons hande, wanneer die uitdaging onmoontlik blyk te wees en ons pottebakkers gooi die klei terug in die mengsel of net weg. Ongelooflik.

Dankie oom Miek. U seëngroet was die woordbediening vir my.

Jou lig lei mense na die Here toe

Jou lig lei mense na die Here toe

Matteus 28:19:
“Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels.”
Om jou lig te laat skyn is om te getuig van en vir die Here!
Jy vertel die evangelie aan ander mense met jou mond én lewe.

Wat beteken die woord “evangelie?”
Die Bybelvertaler, William Tyndale, skryf in 1525 reeds,
in sy voorwoord tot die Nuwe Testament:
“Evangelie – beteken goeie, gelukkige, blye en vreugdevolle nuus,
wat ‘n mens se hart bly maak en jou laat sing, lag, dans en spring van vreugde.”
Wow! Hoeveel keer het die evangelie dit nie al,
deur die eeue, met hoeveel mense gedoen nie!

Josh McDowell vertel van ‘n belangrike “headhunter”,
wat uitvoerende amptenare vir groot firmas werf.
Hierdie “headhunter” vertel dat hy altyd probeer om
‘n persoon waarmee hy ‘n onderhoud voer van balans af te gooi.
Die “headhunter” sê:
“Ek bied die persoon ‘n drankie aan, trek my baadjie uit,
maak my das los, sit my voete op die tafel, en praat oor sport,
familie, vakansies, enige iets, in ligte luim.
Net wanneer die persoon totaal ontspanne is, sit ek vorentoe,
kyk hom reguit en indringend in die oë, en vra:
“Wat is jou doelwit in jou lewe?”
Die meeste mense is dan heeltemal van balans af!”

Die “headhunter” vertel dat hy dieselfde prosedure gevolg het,
vooroor geleen het en dringend gevra het:
“Bob, wat is jou doelwit in die lewe?”
Sonder om te blik of te bloos het Bob geantwoord:
“Om hemel toe te gaan,
en veral om soveel mense moontlik saam met my te neem.”

Die “headhunter” vertel dat hy vir die heel eerste keer in sy lewe sprakeloos was!
Geen wonder nie!
Hy het iemand ontmoet, wat reeds ‘n hoë leiersposisie in ‘n firma beklee,
wat ander mense met die evangelie wou laat lééf!
Hy wou met die “goeie, gelukkige, blye en vreugdevolle nuus” van die evangelie,
waarvan William Tyndale praat, ander mense se “harte bly maak,
en hulle laat sing, lag, dans en spring van vreugde”.
Soos Bill Easum sê: “…to be and to share the gospel.”
Dit is waaroor die lewe gaan!

Ernest

Die gelowige man weet dat hy

Die gelowige man weet dat hy nie uit eie krag sukses behaal nie. Hy gee aan God al die eer vir sy sukses.  Nadat God die Israeliete droogvoets deur die Rietsee gelei en die Egiptiese weermag in die see vernietig het, het hulle Hom geprys.

Toe het Moses en die Israeliete die volgende lied tot eer van die Here gesing:

“Ek wil tot eer van die Here sing

omdat Hy hoog verhewe is.

Perd en strydwa

het Hy in die see geslinger.

Die Here is my krag

en my beskerming.

Hy het tot my redding gekom.

Hy is my God, Hom roem ek,

die God van my voorvaders,

Hom prys ek.

Die Here is oorwinnaar in die stryd,

sy Naam is ‘die Here’!”  Eksodus 15:1-3

Hy bly getrou aan God se beginsels.  Hy laat nie toe dat sukses na sy kop toe gaan nie. Wanneer versoeking aan sy deur kom klop, twyfel hy nie oor wat hom te doen staan nie - hy staan onwrikbaar by wat God van hom verwag.

Toe Potifar, Josef se eienaar, sien dat die Here by Josef is en dat die Here alles wat Josef aanpak, laat slaag, was Potifar hom goedgesind. Hy het Potifar se persoonlike slaaf geword en Potifar het hom aangestel oor sy hele huishouding, en al sy besittings is onder Josef se sorg geplaas. Van toe af het die Here die huis van die Egiptenaar geseën. Dit was oor Josef dat die Here dit gedoen het. Die seën van die Here het gerus op al Potifar se besittings, dié in sy huis en dié in die veld. Hy het alles aan Josef oorgelaat en hom aan niks gesteur nie, behalwe aan sy kos. 

Josef was fris gebou en mooi. Na sy bevordering in sy eienaar se huis het dié se vrou na Josef gekyk en vir hom gesê: “Kom slaap by my.” Maar hy wou nie en hy het vir sy eienaar se vrou gesê: “Meneer steur hom aan niks vandat ek hier is nie. Wat hy besit, het hy onder my sorg geplaas. Daar is niemand wat in hierdie huis meer gesag het as ek nie. Meneer het niks van my teruggehou nie, behalwe vir u, want u is sy vrou. Hoe kan ek so ’n verkeerde ding doen? Ek sal mos teen God sondig!” Sy het dag vir dag by Josef aangehou, maar hy het bly weier om by haar te gaan slaap.  Genesis 39:3-10

Weet jy ook dat jy nie uit eie krag sukses behaal nie en bly jy getrou aan God se beginsels?  Staan jy ook by die werkplek onwrikbaar by wat God van jou verwag?

Uitdaging

Uitdaging: Vat een ‘probleem’ waarmee jy sukkel (byvoorbeeld om gesond te eet en gewig te verloor):

 1. Erken aan God dat jy sukkel hiermee en dat jy dit nie op jou eie kan reg kry of oorkom nie.
 2. Verklaar jou afhanklikheid van God: gee dit oor aan God en vra Hom om jou te help daarmee want dit is net Hy en Sy wonderwerke (krag) wat dit kan verander.
 3. Glo en vertrou God dan om dit te kom verander in jou lewe.
 4. Bly in God, bly afhanklik van Hom en Sy krag om oorwinning te bereik.
 5. Getuig oor hoe God jou gehelp het om jou probleem te oorwin.

Maak dit jou eie: God is Almagtig

Ry die golf

Ry die golf:
Te veel Christene probeer die Christelike lewe deur hul eie krag lewe, hul probeer om die see terug te druk soos hul vorentoe swem met al hul krag. Maar ons mis uit op die pure genot om die golf van God se Gees te ry.

Ons moet leer hoe om saam met die golf te swem. Klink eenvoudig genoeg nè? Maar dit vat fokus, in oefening, risiko, uithouvermoë, tyd, inspanning en moed.

Dit is presies wat Joh 15:5 oor handel. Jesus verklaar: “Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra baie vrugte; want sonder My kan julle niks doen nie.”

In My: posisie van afhanklikheid wat ons moet in neem in Jesus Christus. ‘n Verhouding van rus in Christus. ‘n Posisie wat ons ten alle tye moet in neem.
Bly: remain; aankleef, verenig, afhanklik; leef in; staan in; teenwoordig in; posisie in; toestand; woon in; stil staan by; staande bly; volhard; aanhou; verhouding; verwagting – ons moet dit in oefen. Ons moet ook in die Woord (Bybel) bly. Jesus is die Woord (Joh1:1).
Ek in hom: krag, liefde, genade, voeding vloei van Christus na jou. Ontvang hulp soos nodig. Christus leer, lei en troos ons.
Vrugte: liefde; vreugde; vrede; vriendelikheid; geduld; goedhartigheid; getrouheid; nederigheid; selfbeheersing; uitoefening van genade teenoor ander; om goeie dade te doen; om soos Jesus Christus te wees.
Sonder My: verwyderd; op eie; deur self; lood nie sonder boom vrug dra – ons nie sonder God.

Ek dink aan saad wat in ‘n saadvorm 1000 jare so stil en oënskynlik lewelose kan wag vir die regte omstandighede om te ontkiem, dan kan dit groei in bome van 50 tot 84m hoog. Dit noem ek “abundant life”. Daar is ‘n groot misterie opgesluit in so ‘n saadjie – sy potensiaal.

Dit is hoe ons sonder God is: dood. Maar met Sy krag binne in ons is ons tot alles in staat. Ons moet egter in Hom bly. Om in die wynstok te bly, soos om die golf te ry, is nie ‘n passiewe aksie nie maar ‘n aktiewe aksie. Dit vereis inspanning, in oefening, risiko en vasberadenheid. Maar op die einde beleef ons die suiwere vreugde van God se krag wat ons vorentoe dra deur die Heilige Gees.

Om die golf te ry moet ons God vertrou om deur Sy onbeperkte krag van Sy Gees deur ons te lewe. Dit is wat die Bybel die Geesvervulde lewe noem.

Maar as jy nie vir God werklik ken nie, hoe kan jy Hom vertrou? En as jy Hom nie vertrou nie hoe sal jy ooit op Hom staat maak om jou ten volle bekragtig deur Sy Gees om bonatuurlik die golf te ry? Ons misluk meestal om die Geesvervulde lewe te leef omdat ons ‘n verkeerde siening het van wie God is.

So ek vra weer, voel jy asof jy teen die seestrome swem?

Die antwoord is nie om harder te swem nie maar eerder om:

 • God werklik te leer ken: bestudeer Bybel en wie God is, laat dan toe dat die waarheid jou gedagtes oor God vernuwe.
 • Te leer om God te vertrou: dat God jou self help in elke situasie en dat Hy krag vir jou sal gee.
 • ‘n Begeerte te hê om Geesvervuld te lewe: dus dat Heilige Gees jou bekragtig en lei.
 • God te vra om jou te vul met Sy Gees: dit is ‘n voortdurende lewenslange gebed.
 • Elke area van jou lewe oor te gee aan God: elke oggend maar ook deur die dag soos jy voor versoekings en uitdagings te staan kom.
 • Deur geloof die volheid van die Heilige Gees in jou lewe te eis (Ef 5:18 en 1Joh 5:14-15): elke oggend maar ook deur die dag soos jy voor versoekings en uitdagings te staan kom.
 • Dan Geesvervuldheid en selfbeheersing oor en oor in te oefen: elke keer eie wil neer le en deur God se krag die regte ding te doen. As jy misluk, dadelik te bely en weer oor te begin.

God kan jou help:

God kan jou help:
Maak nie saak wat jou in die gesig staar nie, God kan jou help. Niks is vir God te moeilik nie. Geen behoefte is vir God te groot om te bevredig nie. Geen probleem is vir God te moeilik om op te los nie. Geen vyand is te sterk vir God om te oorwin nie. Geen gebed is te swaar vir God om te beantwoord nie (Ef 3:20).

As jou hart en motiewe suiwer is en jou opreg daarna soek om God se wil te doen dan is daar, soos jy op God se krag staat maak, niks te moeilik wees vir jou nie (Fil 4:13).

Moontlike vrugte van ‘n persoon wat nie glo (in hart) dat God Almagtige is nie:

 • Maak op eie krag staat om probleme, uitdagings en sondes te oorwin.
 • Lewe ‘n kragtelose lewe.
 • Sukkel om sekere sondes te oorwin.
 • Sukkel om God volkome te vertrou.
 • Sukkel om te getuig van God en geloof te del met ander.
 • Voel swak en soos ‘n mislukking.
 • Voel oorweldig, moedeloos, hopeloos en selfs depressief.
 • Beleef konstant vrees oor gebeure in wêreld.

Die goeie nuus

Die goeie nuus:
Jer 32:17 U naam is Here die Almagtige

God is almagtig. God het slegs deur Sy woorde die heelal geskape. Dit word deur sterrekykers bereken dat die heelal uit meer as 100 biljoen Melkweë bestaan. Maar al die krag wat in die hele heelal saam gevat is, is maar ‘n klein verteenwoordiging van die onbeperkte krag van God. Die gesamentlike krag van die hele aarde se storms, winde, oseaan golwe en ander kragte van die natuur is nie eers gelyk aan ‘n klein deeltjie van God se almagtige krag nie.

Daar is so baie plekke in die natuur waar ons kan beleef en ervaar dat God Almagtig is, maar persoonlike ondervinding en persepsie beperk ons denke oor God se grootheid. Dink byvoorbeeld aan ‘n waterval. Elkeen se waterval se grootte en prag lyk anders in ons gedagtes.

1 Konings 10:1-7 Het die Koning van Skeba gewonder oor die wysheid en prag van Salomo en die Here wat hy dien – en tot haar verbasing toe sy gaan kyk was dit meer as wat sy haar kon voorstel.

Prediker 11:5 Net so min as wat jy kan verstaan hoe gees en liggaam by mekaar uitkom in die skoot van ‘n swanger vrou, net so min kan jy die werk van God verstaan. Hy doen dit alles.

Josua 10:12-13 Dié dag toe die Here die Amoriete in die mag van die Israeliete gegee het, het Josua die Here om hulp gevra. Ten aanhore van Israel het hy gesê: “Son, staan stil in Gibeon, en maan, staan stil in Ajalonlaagte!” Die son het stilgestaan, die maan het nie geroer nie totdat Israel sy vyande verslaan het. Dit staan so geskrywe in die Boek van die Opregte. Die son het halfpad in die hemel bly staan. Byna ‘n volle dag was hy nie haastig om onder te gaan nie.

Alle krag/mag is nog altyd God sin gewees en sal Syne vir ewig wees. Enige krag wat ons het word aan ons gegee deur God.

God se krag kan nie beperk word deur enige mens, demoon of enige iets anders wat Hy geskape het nie. Mense en nasies is magteloos wanneer hul gekonfronteer word deur God se mag.

Omdat God almagtig is het Hy die vermoë en krag om enige iets te doen wat Hy wil solank as wat dit nie enige van sy ander karakter eienskappe skend nie. Geen taak is te groot vir God nie. Hy misluk nooit. Hy is nooit moeg, frustreerd of mismoedig nie.

Maar ons almagtige God gee om vir jou en Hy wil graag Sy krag in jou lewe openbaar en uitstort.

GOD IS ALMAGTIG

GOD IS ALMAGTIG – dus Hy kan my met enige iets help! EL-SHADDAI

Het jy al ooit in jou Christelike wandel gevoel asof jy stroom op teen die golwe swem? Jy probeer die regte dinge doen en sondes af lê maar jy raak moeg, misluk en word moedeloos.

Te veel Christene probeer die Christelike lewe deur hul eie krag lewe, hul probeer om die sonde deur hul eie krag te oorwin, probeer om van God te getuig deur hul eie woorde en probeer swaar tye te oorkom deur hul eie vermoëns.

Die slegte nuus is dat ons NOOIT in hierdie lewe deur ons eie krag in oorwinning sal kan leef nie.

Jes 62: 4

Jes 62: 4

Jy sal nie meer die verstote vrou genoem word nie, en jou land nie meer die een wat verlate lê nie. Jy sal genoem word: “Die een vir wie die Here liefhet,” en jou land: “Die een wat aan die Here behoort.” Die Here het jou lief, en jou land behoort aan Hom.

God seën jou met elke seëning wat daar in die hemel is, Hy gee vir jou oor genoeg in elke area van jou lewe sodat jy geseend is maar ook weer oorgenoeg het om vir ander te gee.

Hoe wys God Sy liefde vir ons?

Hoe wys God Sy liefde vir ons?

Deur Jesus wat vir ons aan die kruis gesterwe het (Joh 3:16).

Deur teregwysing (Heb 11:1).

Deur ons te verander om meer soos Jesus te wees (Fil 1:7).

Om dit op ons uit te stort soos ons tot Hom nader (Jak 4:7).

Om ‘n plan en roeping met ons lewe te hê (dis die een waarop ek eintlik wil fokus).

Ps 139: 13-17:

U het my gevorm, my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder.

Ek wil U loof, want U het my op ‘n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker:

geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aanmekaargeweef is diep in die moederskoot.

U het my al gesien toe ek nog ongebore was, al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is.

Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal!

Jes 43: 1 en 4:

Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne.

Omdat jy vir My kosbaar is, omdat Ek jou hoog ag en jou liefhet, gee Ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe.

Jy is die fokuspunt van God se liefde. Hy het jou geskape sodat Hy jou kan lief he, sodat Hy ‘n verhouding met jou kan he en sodat jy ‘n doel en roeping hier op aarde kan he. Jy is nie per toeval hier op aarde nie. God het besluit oor jou, jou lewendig gesoek en jou geskape. Dit is ware liefde! God smag op hierdie oomblik na meer intimiteit met jou.

“KOM, LAAT ONS NEERBUK...”

“KOM, LAAT ONS  NEERBUK...”

on Wednesday, 23 September 2015. Posted in Dagstukkies

Psalm 95:6 “Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het.” Die Lewende Bybel: “Kom ons buig voor die Here om Hom te aanbid, kom ons kniel voor Hom wat ons gemaak het.”

Ons hoogste roeping is om God te aanbid. Daar is niks groter om te doen as juis dit nie. Volgens Joh. 4:23,24 soek God mense wat Hom in gees en waarheid sal aanbid. As ons „n studie in die Bybel maak van die woord “aanbidder” sal ons vind dat dit beteken om „n “toegewyde bewonderaar” te wees. Ons aanbid Hom omdat Hy ons vergewe het; ons genees het; ons uit duisternis gebring het tot Sy wonderbare lig. Ons het baie redes om God te aanbid en voor Hom te kniel.
God begeer dat wanneer ons Hom aanbid moet ons dit altyd in opregtheid doen. Dawid was ‟n persoon wat kon sê: “Doen aan my reg, o Here, want ék wandel in my opregtheid en vertrou op die Here sonder om te wankel. Toets my, Here, en beproef my, keur my niere en my hart...” (Ps. 26:1-3) Dit is so maklik om God te aanbid in tye van voorspoed en gesondheid – maar is ons ook gereed om te aanbid wanneer dit nie so goed gaan met ons nie? Het jy nie ook agtergekom dat daar tye is dat jy makliker God aanbid as ander tye nie? In daardie “af” tye moet jy met jouself ernstig praat soos wat ons lees in Ps. 42:12: “Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal Hom nog loof – die verlossing van my aangesig en my God!” God verdien die beste aanbidding wat ons Hom kan gee. Vertel Hom dikwels waaroor jy so dankbaar is. Aanbidding is nie net iets in die kerk nie – maar „n leefwyse!

“KOM, LAAT ONS AANBID EN NEERBUK...”

“KOM, LAAT ONS AANBID EN NEERBUK...”

on Wednesday, 23 September 2015. Posted in Dagstukkies

Psalm 95:6 “Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het.” Die Lewende Bybel: “Kom ons buig voor die Here om Hom te aanbid, kom ons kniel voor Hom wat ons gemaak het.”

Ons hoogste roeping is om God te aanbid. Daar is niks groter om te doen as juis dit nie. Volgens Joh. 4:23,24 soek God mense wat Hom in gees en waarheid sal aanbid. As ons „n studie in die Bybel maak van die woord “aanbidder” sal ons vind dat dit beteken om „n “toegewyde bewonderaar” te wees. Ons aanbid Hom omdat Hy ons vergewe het; ons genees het; ons uit duisternis gebring het tot Sy wonderbare lig. Ons het baie redes om God te aanbid en voor Hom te kniel.
God begeer dat wanneer ons Hom aanbid moet ons dit altyd in opregtheid doen. Dawid was ‟n persoon wat kon sê: “Doen aan my reg, o Here, want ék wandel in my opregtheid en vertrou op die Here sonder om te wankel. Toets my, Here, en beproef my, keur my niere en my hart...” (Ps. 26:1-3) Dit is so maklik om God te aanbid in tye van voorspoed en gesondheid – maar is ons ook gereed om te aanbid wanneer dit nie so goed gaan met ons nie? Het jy nie ook agtergekom dat daar tye is dat jy makliker God aanbid as ander tye nie? In daardie “af” tye moet jy met jouself ernstig praat soos wat ons lees in Ps. 42:12: “Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal Hom nog loof – die verlossing van my aangesig en my God!” God verdien die beste aanbidding wat ons Hom kan gee. Vertel Hom dikwels waaroor jy so dankbaar is. Aanbidding is nie net iets in die kerk nie – maar „n leefwyse!