Hoe wys God Sy liefde vir ons?

Hoe wys God Sy liefde vir ons?

Deur Jesus wat vir ons aan die kruis gesterwe het (Joh 3:16).

Deur teregwysing (Heb 11:1).

Deur ons te verander om meer soos Jesus te wees (Fil 1:7).

Om dit op ons uit te stort soos ons tot Hom nader (Jak 4:7).

Om ‘n plan en roeping met ons lewe te hê (dis die een waarop ek eintlik wil fokus).

Ps 139: 13-17:

U het my gevorm, my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder.

Ek wil U loof, want U het my op ‘n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker:

geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aanmekaargeweef is diep in die moederskoot.

U het my al gesien toe ek nog ongebore was, al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is.

Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal!

Jes 43: 1 en 4:

Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne.

Omdat jy vir My kosbaar is, omdat Ek jou hoog ag en jou liefhet, gee Ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe.

Jy is die fokuspunt van God se liefde. Hy het jou geskape sodat Hy jou kan lief he, sodat Hy ‘n verhouding met jou kan he en sodat jy ‘n doel en roeping hier op aarde kan he. Jy is nie per toeval hier op aarde nie. God het besluit oor jou, jou lewendig gesoek en jou geskape. Dit is ware liefde! God smag op hierdie oomblik na meer intimiteit met jou.