Om ouer te word is nie maklik nie.

Om ouer te word is nie maklik nie.
Jy is soveel meer broos en kwesbaar as jonger mense.
Jy mis familie en vriende wat nie meer daar is nie,
sommige in ouetehuise & ander reeds na die Vaderhuis.
Daar is so baie wat jy nog wou doen, maar die krag, energie
en tyd ontbreek – want jy word almeer bewus dat 
jou jare vorentoe nie meer so baie is soos “agtertoe” in die verlede nie.
Jou liggaam raak broser en jou hart kwesbaarder.
Talle goedjies begin pla, soos jou balans wat nie meer is
soos wat dit behoort te wees nie. Jou visie en gehoor
wat al hoe meer en meer verswak.
Al hoe meer medisyne’tjies kom by jou medisyne lysie
en jou eersehulptassie word vol goedjies wat belowe omjou energie te gee.
Jy raak meer bewus van jou alleenheid –
en vir sommige mense van hul eensaamheid.
Jy word nie meer na plekke saamgenooi nie en
jy vra ook nie self nie omdat jy dalk al een of twee keer afgejak is.
Dis nie meer vir jou so lekker om in jonger groepe geselskappe te wees nie,
want jy word almeer bewus dat mense in die geselskap verby jou of
bo-oor jou kyk – jy is maar net daar, maar nie deel van die geselskap nie.
Daar word vir iemand anders in die geselskap gevra hoe dit met jou gaan,
in plaas daarvan om direk die vraag aan jou te vra.
Wanneer jy by ‘n geselligheid is, kry almal soms geskenkies –
maar die jonger garde vergeet of dink nie dis nodig dat jy ook enetjie kry nie.
Trane vloei soveel makliker – trane van vreugde, verlange of hartseer,
maar sakdoekies daarvoor is nie nodig nie, want die Heer vee dit self af –
wanneer Hy afbuk na jou en sy arms om jou vou en in die mooiste woorde
verseker van Sy Ewige Liefde vir jou.
En wanneer Hy saggies uit Sy Woord met jou praat en jou vertel dat
Hy plekkie gereed kry vir jou in Sy Hemelhuis, weet jy dat jy niks 
meer nodig het as hierdie Vader van jou nie!
En nuwe lewensenergie soos ‘n vars waterval bruis skielik in jou en jy weet
jy móét vir ander híérdie storie van jou en jou Hemelvader vertel ...
.
© Poppie Oosthuizen 25 Mei 2016