Die goeie nuus

Die goeie nuus:
Jer 32:17 U naam is Here die Almagtige

God is almagtig. God het slegs deur Sy woorde die heelal geskape. Dit word deur sterrekykers bereken dat die heelal uit meer as 100 biljoen Melkweë bestaan. Maar al die krag wat in die hele heelal saam gevat is, is maar ‘n klein verteenwoordiging van die onbeperkte krag van God. Die gesamentlike krag van die hele aarde se storms, winde, oseaan golwe en ander kragte van die natuur is nie eers gelyk aan ‘n klein deeltjie van God se almagtige krag nie.

Daar is so baie plekke in die natuur waar ons kan beleef en ervaar dat God Almagtig is, maar persoonlike ondervinding en persepsie beperk ons denke oor God se grootheid. Dink byvoorbeeld aan ‘n waterval. Elkeen se waterval se grootte en prag lyk anders in ons gedagtes.

1 Konings 10:1-7 Het die Koning van Skeba gewonder oor die wysheid en prag van Salomo en die Here wat hy dien – en tot haar verbasing toe sy gaan kyk was dit meer as wat sy haar kon voorstel.

Prediker 11:5 Net so min as wat jy kan verstaan hoe gees en liggaam by mekaar uitkom in die skoot van ‘n swanger vrou, net so min kan jy die werk van God verstaan. Hy doen dit alles.

Josua 10:12-13 Dié dag toe die Here die Amoriete in die mag van die Israeliete gegee het, het Josua die Here om hulp gevra. Ten aanhore van Israel het hy gesê: “Son, staan stil in Gibeon, en maan, staan stil in Ajalonlaagte!” Die son het stilgestaan, die maan het nie geroer nie totdat Israel sy vyande verslaan het. Dit staan so geskrywe in die Boek van die Opregte. Die son het halfpad in die hemel bly staan. Byna ‘n volle dag was hy nie haastig om onder te gaan nie.

Alle krag/mag is nog altyd God sin gewees en sal Syne vir ewig wees. Enige krag wat ons het word aan ons gegee deur God.

God se krag kan nie beperk word deur enige mens, demoon of enige iets anders wat Hy geskape het nie. Mense en nasies is magteloos wanneer hul gekonfronteer word deur God se mag.

Omdat God almagtig is het Hy die vermoë en krag om enige iets te doen wat Hy wil solank as wat dit nie enige van sy ander karakter eienskappe skend nie. Geen taak is te groot vir God nie. Hy misluk nooit. Hy is nooit moeg, frustreerd of mismoedig nie.

Maar ons almagtige God gee om vir jou en Hy wil graag Sy krag in jou lewe openbaar en uitstort.

Wie is ons nou?

Wie is ons nou? - die Bybel verwys nie meer na ons as heidene nie. Ons is nie meer sondaars in God se oë nie, ons is nie meer verlore nie, - God sien ons vandag as sy volk – sy uitverkore volk. Dit alles op grond van... God se barmhartigheid 1Pe_2:10 Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het tóé geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys.

Ons uitverkiesing, ons verlossing, ons posisie voor God staan en val by een ding, - die barmhartigheid van God.

God verwag nou van jou wat soveel barmhartigheid van hom ontvang het – om barmhartigheid aan ander te gaan bewys.

Jy vra vir my hoe wat presies bedoel ek as ek van barmhartigheid praat? Wel daar is geen beter manier om barmhartigheid te verduidelik as deur 'n storie nie. - 'n storie wat uit die Here Jesus se mond kom. Lees saam met my uit Lukas 10:25-37.

Ons kan die verhaal uit baie hoeke benader, maak kom ons benader die verhaal met een enkele vraag: wat beteken dit om barmhartigheid te bewys?

Hoekom is jou getuienis belangrik?

Hoekom is jou getuienis belangrik?

Die Here wil nie hê dat ons sy roemryke dade sal verberg van ons kinders nie. Die generasie wat uit Egipte uit gekom het, het onthou wat God vir hulle daar gedoen het. Hulle het vir hulle kinders, wat die volgende generasie was, daarvan vertel, so hulle het dit geweet deur hoorsê. Maar in die derde generasie het niemand meer geweet wat in Egipte gebeur het nie. In drie generasies word die God van die wonderwerke, ‘n misterie! Sy dade word nie eens meer beskou as geskiedenis nie, maar as ‘n feëverhaal.

So ons moet vir die volgende generasie vertel van die roemryke dade van die Here, maar hoe vertel ons dit as ons dit in die eerste plek nie beleef en ervaar nie? Dit is baie moeilik om ander aan te moedig om te bid as jy nie antwoorde op jou eie gebede kry nie. Jy kan slegs iets aan iemand oordra wat vir jou gewerk het. God is ‘n waarmaker van sy Woord. Gebed werk! Hoekom? God het dit geïnisieer.

Dan moet ons ons kinders vertel van God se mag. Dit is baie moeilik om vir kinders van die mag van God te vertel as hulle sien dat sonde en slegte gewoontes nog mag oor ons het! Waarop jy jou energie mors buite jou huwelik, veroorsaak dat jy die prop uittrek in jou eie gesin. Kinders is nie stupid nie, hulle sit twee en twee bymekaar en kom agter wanneer jy vals is. Derdens moet ons vir hulle vertel van die wonders wat God gedoen het. Het God al ‘n wonderwerk in jou huwelik of gesondheid gedoen? Hoekom is dit so dat ons alles van God wil hê, maar ons wil nie vir almal daarvan vertel nie? Weet jy hoekom? Ons is bang mense dink ons is dwepers of kwepers, sektes of insektes! Ons is bang as ons met ons kinders oor God praat, ons hulle sal afsit. Wat nog beter is, laat jou lewenswyse ‘n prediking van die Woord word en as dit nodig is, maak jou mond oop. Elke kind lees tussen die lyne. My seun het eendag na my toe gekom en vir my gesê: ‘As Dad van my verwag om eerlik en deurskynend te wees met Dad, wees dan ook dieselfde met my, want Dad is my voorbeeld’. Weet jy hoe moeilik is dit vir ‘n ouer om te erken dat hy ook foute kan maak?

Dikwels is al waaraan ons kinders blootgestel is, hoe ma en pa mekaar gas gee. Dan is daar ‘n ontploffing of ‘n kortsluiting in die huis en daar is woorde wat nie pas in die huis van ‘n Christen nie. Daar is dade en liggaamstaal en selfs kyke wat blindes laat skaam word, houdings wat gegooi word. Een van die belangrikste maniere om die volgende generasie te beïnvloed, is om vir hulle te wys hoe ons ‘n verkeerde ding regstel. Ma en pa stel dinge reg so teen twaalfuur, eenuur die oggend, maar die arme kinders sien niks nie. Die volgende oggend kom ma en pa by die trappe af en hulle lyk asof hulle engele is wat uit die hemel neerdaal en die kinders is verward. Hulle kan nie die kloutjie by die oor kry nie! Moenie net vir jou kinders die slegte dinge wys nie, wys hulle hoe jy opmaak. Verduidelik en sê: ‘Hierdie smile is omdat ons gesê het ons is jammer en vrede gemaak het’.

Wat sĂȘ die Woord?

Wat sê die Woord?

Kom ons lees verder in Psalm 78:5 ‘Hy tog het ‘n getuienis opgerig in Jakob en ‘n wet gegee in Israel, wat Hy ons vaders beveel het (Wat het God die vaders beveel?) om dit aan hulle kinders bekend te maak’. Jy kan dit bekendmaak deur dit te sê, deur dit te skryf of deur dit te leef. Wat jy leef is nie wat jy lieg nie! Wie jy is, is wie jy is en om dit aan jou kinders bekend te maak, sodat… vers 6: ‘sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders’. Jy maak ‘n goddelike beginsel aan jou kinders bekend sodat hulle die volgende generasie kan beïnvloed.

God wil hê dat die volgende generasie sal weet wie Hy is. Wanneer God na my en my vrou kyk, kyk Hy na baie generasies verder. Hoekom? God is alsiende en alwetend en almagtig. Hy sê: ‘Pa, vertel jou kinders sodat jy die volgende generasie kan beïnvloed, sodat die kinders wat nog nie gebore is nie, dit kan weet!’ God sien generasies verder as net jy en jou kinders! Vir hom wat God vrees, is sy genade, barmhartigheid en goedertierenheid tot ‘n duisend generasies. Maak dit jou nie opgewonde om te weet dat jy in staat is om generasies wat nog nie eers ontstaan het nie, te beïnvloed? God sien baie verder as ons. Hy is versiende! Hy kan sien hoe ek en my vrou se lewens as goddelike ouers ons nageslag gaan beïnvloed. Maak ons nog foute? Verseker, maar baie minder as voorheen.

Seergemaak en ongelukkig.

Seergemaak en ongelukkig.

Die meeste van ons kan getuig van seermaak tye en mense se afbreek van ons as persoon. Om daaraan vas te hou bring bitterheid en onvrede. Die oomblik wat ons die beginsel van “let go” van ons seer, begin toepas, kom daar heling. Hierdie heling hang dan ook die meeste tye van jou self af, jou eie optrede. Om iemand te vergewe begin by jou. Om aan iemand anders te se dat jy jammer is, is die eerste tree wat jy kan gee vir heling. Jy is die enigste persoon wat ‘n verskil kan maak aan die verhouding. So jammer dat ons ook dikwels verval in ‘n skuldverplasing. Ons luister na mekaar, maar dan is daar geen verskoning nie, ons gee maar net weer die ander een die skuld. Jy is die enigste een wat eerste moet uitreik en weer nuut begin. As die ander persoon nie dit wil aanvaar nie, geld die beginsel tog dat jy die stof van jou voete moet afskud en aangaan met jou lewe. Om kwaad te bly, lei daartoe dat jy die wenner wil wees ten koste van geluk. Ek wonder tog oor die vraag sou: Is jou en my geluk, ons vrede nie belangriker as om die geveg te wen nie!

Moet Christene die wet hou?

Moet Christene die wet hou?
17“Moenie dink Ek is hier om die wet van Moses en die profete af te skaf nie. Glad nie! Ek is juis hier sodat julle presies kan weet hoe julle die wet moet gehoorsaam. 18Ek sê weer: Ek kom nie om God se wet tot niet te maak nie. Dit sal altyd bly voortbestaan, tot aan die einde van die tyd; elke stukkie daarvan. So lank as wat hier nog mense op aarde is en daar nog sterre in die hemelruim is, sal die wet van God bly bestaan. So belangrik is dit.
19“As jy dit sou waag om een van die voorskrifte in die wet te ignoreer, hoe onbenullig dit ook al is, is jy in groot moeilikheid by God. Jy is nog dieper in die moeilikheid as jy ander mense leer om hierdie voorskrifte te ignoreer. As jy sulke dinge doen, moet jy nie dink dat daar vir jou ’n plek in God se nuwe wêreld sal wees nie. Aan die ander kant: as jy alles doen wat die wet sê en ook ander mense leer om presies dieselfde as jy te doen, sal jy definitief ’n plek kry in God se nuwe wêreld.
20“Maar nou moet julle baie mooi luister. Julle moenie die fout maak om die wet van God op dieselfde manier te probeer gehoorsaam as julle godsdienstige leiers nie. Nee, julle sal die wet nog baie strenger as hulle moet gehoorsaam as julle ’n plek wil hê in God se nuwe wêreld. Kom Ek gee julle ’n paar voorbeelde hoe julle dit moet doen.”

In my

In my

Soms moet ek net weer ‘n oomblik gaan stil staan. Om my rondkyk en binne my siel gaan delf. Soms moet ek net weer die rotse onder my voete voel. Ver oor die natuur uitkyk. Dan kan ek God se grootheid opnuut besef. Met die afgrond voor my voete. Die ruimte van lug en natuur om my. Elke plant en elke dier het U volmaak geskape. Elkeen het sy doel en rede. Soms word mense op jou pad wat jou wil ontwortel. En soms kom daar weer mense wat jou ophelp. God is altyd daar. Soms is dit maar net ek wat Hom miskyk. Soms is dit maar net ek wat rebeleer. Maar altyd praat U met my. Altyd probeer U my net weer op die regte pad kry. U liefde sal my altyd beskerm. U hou wag oor my geliefdes. U stuur my vyande op ‘n ompad weg van my.

As God ploeg

As God ploeg beplan Hy om te plant en te oes uit die grond wat Hy voorberei .As jy soms die ploegskare deur jou lewe voel skeur, wees verseker God werk aan 'n GROOT OES! Leef met PASSIE, GELOOF EN VERTROUE, EEN DAG OP 'N KEER.

My gebed vir jou wat hier lees vandag mag Jesus jou seen . My gebed vir jou is eenvoudig. Ek bid vir wysheid wanneer jy voor ‘n probleem staan.... Rustigheid en kalmte wanneer dit rof gaan om jou. Die vermoeë om te kan lag elke dag. Ek bid vir innerlike krag. Dat jy jou gawes mag erken en uitleef. Ek bid vir ‘n ondersteunings netwerk wat jou kan bystaan en verstaan indien nodig. Ek bid vir goedheid en guns uit God se hand. Ek bid dat die Here jou sal seën in elke besluit. Raak nou rustig en weet dat die Here jou sal bystaan. Raak rustig en geniet die mooi wat op jou pad kom. Amen Jesus Liefde

We Can

Het persoonlik na WE CAN SE KANTOOR gegaan op Dinsdag 9 Junie 2015 om vas te stel of hulle nog n behoefte het aan gebreide en of lappoppe. Ek is verseker dat die nood nie ophou bestaan het nie.

Die mense is daagliks in die howe waar kinders weggeneem word en na plekke gestuur word van veiligheid. N groot aantal van hierdie kinders was gemollesteer, getraumatiseer, mishandel, verkoop en  dit maak dat daar baie van hierdie poppe nodig is

Elke kind wat een of meer van hierdie Traumas deurgaan waardeer so n sagte speelding. Wanneer die kind die speelding ontvang druk hy/sy dit styf teen hulle vas en niemand sal dit van hulle kan wegvat of neem nie.

Ons sal bly poog om wol in te kry en aan te stuur na dames wat poppe brei. Ons vra ook almal wat vir ons wol kan skenk om ons te kontak daarvoor.