Die goeie nuus

Die goeie nuus:
Jer 32:17 U naam is Here die Almagtige

God is almagtig. God het slegs deur Sy woorde die heelal geskape. Dit word deur sterrekykers bereken dat die heelal uit meer as 100 biljoen Melkweë bestaan. Maar al die krag wat in die hele heelal saam gevat is, is maar ‘n klein verteenwoordiging van die onbeperkte krag van God. Die gesamentlike krag van die hele aarde se storms, winde, oseaan golwe en ander kragte van die natuur is nie eers gelyk aan ‘n klein deeltjie van God se almagtige krag nie.

Daar is so baie plekke in die natuur waar ons kan beleef en ervaar dat God Almagtig is, maar persoonlike ondervinding en persepsie beperk ons denke oor God se grootheid. Dink byvoorbeeld aan ‘n waterval. Elkeen se waterval se grootte en prag lyk anders in ons gedagtes.

1 Konings 10:1-7 Het die Koning van Skeba gewonder oor die wysheid en prag van Salomo en die Here wat hy dien – en tot haar verbasing toe sy gaan kyk was dit meer as wat sy haar kon voorstel.

Prediker 11:5 Net so min as wat jy kan verstaan hoe gees en liggaam by mekaar uitkom in die skoot van ‘n swanger vrou, net so min kan jy die werk van God verstaan. Hy doen dit alles.

Josua 10:12-13 Dié dag toe die Here die Amoriete in die mag van die Israeliete gegee het, het Josua die Here om hulp gevra. Ten aanhore van Israel het hy gesê: “Son, staan stil in Gibeon, en maan, staan stil in Ajalonlaagte!” Die son het stilgestaan, die maan het nie geroer nie totdat Israel sy vyande verslaan het. Dit staan so geskrywe in die Boek van die Opregte. Die son het halfpad in die hemel bly staan. Byna ‘n volle dag was hy nie haastig om onder te gaan nie.

Alle krag/mag is nog altyd God sin gewees en sal Syne vir ewig wees. Enige krag wat ons het word aan ons gegee deur God.

God se krag kan nie beperk word deur enige mens, demoon of enige iets anders wat Hy geskape het nie. Mense en nasies is magteloos wanneer hul gekonfronteer word deur God se mag.

Omdat God almagtig is het Hy die vermoë en krag om enige iets te doen wat Hy wil solank as wat dit nie enige van sy ander karakter eienskappe skend nie. Geen taak is te groot vir God nie. Hy misluk nooit. Hy is nooit moeg, frustreerd of mismoedig nie.

Maar ons almagtige God gee om vir jou en Hy wil graag Sy krag in jou lewe openbaar en uitstort.