God kan jou help:

God kan jou help:
Maak nie saak wat jou in die gesig staar nie, God kan jou help. Niks is vir God te moeilik nie. Geen behoefte is vir God te groot om te bevredig nie. Geen probleem is vir God te moeilik om op te los nie. Geen vyand is te sterk vir God om te oorwin nie. Geen gebed is te swaar vir God om te beantwoord nie (Ef 3:20).

As jou hart en motiewe suiwer is en jou opreg daarna soek om God se wil te doen dan is daar, soos jy op God se krag staat maak, niks te moeilik wees vir jou nie (Fil 4:13).

Moontlike vrugte van ‘n persoon wat nie glo (in hart) dat God Almagtige is nie:

  • Maak op eie krag staat om probleme, uitdagings en sondes te oorwin.
  • Lewe ‘n kragtelose lewe.
  • Sukkel om sekere sondes te oorwin.
  • Sukkel om God volkome te vertrou.
  • Sukkel om te getuig van God en geloof te del met ander.
  • Voel swak en soos ‘n mislukking.
  • Voel oorweldig, moedeloos, hopeloos en selfs depressief.
  • Beleef konstant vrees oor gebeure in wêreld.

God is onsigbaar. Tog kan mense aspekte van Sy wese en persoonlikheid sien.

God is onsigbaar. Tog kan mense aspekte van Sy wese en persoonlikheid sien. Lees Kolossense 1:15. “Die Seun is die (sigbare) beeld van God wat self nie gesien kan word nie.” Onderrig. God is Gees (Johannes 4:24) en daarom onsigbaar vir menselike oë. Niemand het ooit God gesien of kan God sien nie. Niemand kan God, Sy wese en persoonlikheid beskryf nie, behalwe as God bepaalde aspekte van Sy wese en persoonlikheid aan mensen openbaar. Jesus Christus is die sigbare beeld van die onsigbare God! Die onsigbare Almagtige Gees het die sigbare menslike natuur in Jesus Christus aangeneem en onder mense gewoon en gewandel sodat mense Hom kon sien. Jesus het gesê, “Wie My sien, sien die Vader” (Johannes 14:9). Duisende mense het Jesus Christus persoonlik gesien. Wat in die Bybel opgeteken is, help ons om Jesus Christus te sien en te ken. In Jesus Christus sien en ken ons die onsigbare God. In Jesus Christus, kan ons die liefde en genade van God, God se heiligheid en geregtigheid, God se soewereine mag en nederigheid, God se waarheid en wysheid: kortom, God se heerlikheid (glorie) sien. God se heerlikheid is die opsomming (samevatting) van al God se eienskappe (karaktertrekke) of volmaakthede, onder andere Sy teenwoordigheid of nabyheid. Jesus Christus is die uitstraling van God se heerlikheid, die afdruk of ewebeeld van die wese van God (Hebreërs 1:3). Die onsigbare God in die hemel het Hom geopenbaar in en deur die sigbare Jesus Christus op die aarde. In Jesus Christus “is die volle wese van God beliggaam” (Kolossense 2:9).

Waarheid.

Waarheid. God is die maatstaf vir alle waarheid. Sy Woord is die waarheid en sy Gees is die Gees van waarheid wat ons in die hele waarheid lei (Joh. 17:17; 16:13). Die Here Jesus het hierdie waarhede aan ons geopenbaar en verkondig (Joh. 14:6). Die teenoorgestelde begrip van leuens word met Satan verbind wat die vader van leuens is (Joh. 8:44). Ons moet duidelik tussen die waarheid en die leuen kan onderskei, daarom oortuig die Heilige Gees ons van sonde, geregtigheid en die oordele wat oor Satan en sy volgelinge uitgespreek is.

OM PRET TE HE

OM PRET TE HEÊ ‘n Vriend is nie net waardevol vir jou probleme nie, jy het ook iemand nodig met wie jy pret kan hê. Almal moet kan lag en ‘n bietjie humor is nodig in jou vriendskap.

Glimlag vir ander!

Glimlag vir ander!

Het jy agtergekom hoe min oogkontak ons maak met vreemde mense? Dit is kompleet asof ons bang is vir hulle. Wat maak dat ons versigtig is om ons omgee en diepste wese met ander te deel? Wat maak dat ons nie meer eers vir mekaar in die gange van die lewe glimlag nie? Ek het nie al die antwoorde nie, maar wat ek wel weet is dat ons benadering van mense en veral ook vreemde mense gekoppel is aan ons vlak van lewensgeluk. Hoe meer jy frons en jou vriendelikheid wegsteek, hoe meer verloor jy die geleentheid om iemand anders te leer ken. Hiermee ontken ek nie die beginsel van’n introvertiese persoonlikheid nie. Nee, as jy ander met deernis en ‘n glimlag hanteer, sal jy sien hoe ander se siening van jou ook verander. Die oomblik as dit gebeur, word ‘n glimlag en aanvaarding van ander deel van jou alledaagse optrede. Jy sien ook ander mense met dieselfde seer en onsekerheid as jy raak. Jy sien hoe hulle verander van kwaad-wees na vriendelikheid en dat ons almal maar met dieselfde seer en gedagte van aanvaarding stoei. Die uitdaging is om net te glimlag, jouself te deel, jou mooi en mens-wees! Kom ons probeer dit vandag!

Luk 8 : 40 - 48

Luk 8 : 40 - 48

Toe Jesus van die oorkant af terugkom, het die mense Hom verwelkom, want almal was Hom te wagte.Skielik kom daar 'n man aan. Dit was Jaïrus, 'n raadslid van die sinagoge. Hy het op sy knieë voor Jesus se voete geval en Hom gesmeek om na sy huis toe te kom,want sy enigste dogter het op sterwe gelê. Sy was omtrent twaalf jaar oud.Op pad daarheen het die mense om Jesus saamgedrom.Onder hulle was 'n vrou wat al twaalf jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het alles wat sy gehad het aan dokters uitgegee, maar niemand kon haar gesond maak nie. Sy het nader gekom en van agter af aan die soom van sy klere geraak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Jesus vra toe:Wie het My aangeraak? Toe almal ontken dat dit hulle is, sê Petrus: Here, die mense dring tog rondom U saam en druk teen U.Maar Jesus sê: Iemand het My aangeraak, want Ek het agtergekom dat daar krag van My uitgegaan het.Toe die vrou sien Hy weet dit is sy, het sy van angs gebewe en voor Hom kom neerval. Daar voor al die mense vertel sy Hom toe waarom sy Hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het.Toe sê Hy: Dogter, jou geloof het jou gered Gaan in vrede!

Dogter, jou geloof het jou gered.  Ons lees hier van ‘n vrou wat absoluut desperaat was om genees te word.  Die gedeelte wat my egter baie ernstig opval, is waar Jesus sê: “Ek het agtergekom dat daar krag van My uitgegaan het.”  Ons lees so baie van “bonatuurlike” genesing in die Bybel, dat daar geen twyfel is dat Jesus op wonderbaarlike maniere kan werk nie.  As jy in die nuwe testament lees, sal jy sien dat elke enkele persoon wat Jesus aangeraak het om hulle te genees, gesond geword het.  Onthou jy: “Deur Sy wonde het daar vir ons genesing gekom”  (1 Pet. 2:24).  Ek is ook seker dat jy al baie mense ontmoet het wat bonatuurlik genees is. 

Maar:-  werk dit vandag nog so?  Kan ons per definisie daarop aanspraak maak?  Word almal gesond vir wie daar gebid word?  En wat van die mediese wetenskap? Tot op watter ouderdom sal ons bid dat iemand gesond moet word en wanneer sal ons sê dié persoon is nou oud genoeg om te sterf aan sy siekte? 

As ons dan iets wil leer, moet ons dit uit die Skrif leer

Die hele Skrif is deur God ingegee en is  nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die  geregtigheid,

sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie  werk volkome toegerus.

As ons dan iets wil leer, moet ons dit uit die Skrif leer en as ons iets  glo moet ons Skriftelike grond hê om dit wat ons glo te kan verdedig.  Dit is baie belangrik om wat ons uit die Skrif leer, in die regte  konteks te leer sodat wanneer ons dit op ons lewens toepas dat dit in die regte  konteks sal wees soos wat dit deur God bedoel is!  Ons kan so maklik iets lees wat nie daar staan nie en anders om, want ons wil baie keer  onsself regverdig en dit is nie die bedoeling van God’s Woord nie. Ons moet seker maak dat ons dit reg verstaan en na die Gees van God, wat  in elke Christen se hart spreek, luister!

Ons moet seker maak dat ons nie onsuiwerhede in ons geloof toelaat nie –  dinge wat stadig oor tyd in ons lewens plaasvind en wat ons net oorsien en  verdra. Ons moet seker maak dat ons alles  wat ons hoor en glo aan die Woord van God toets en dan so deur Sy genade op die  pad van die ewige lewe bly! Dit is baie  belangrik om alles te toets, om seker te maak dat dit wat gepreek word in ons  kerke, wat ons by ons vriende hoor of wat die geval ook mag wees, dat ons sal  seker maak dit stem ooreen met die Woord van God, want die woord van God sal vir  altyd bly! En wanneer ons iets hoor wat  nie ooreenstem met die Woord van God nie, dan moet ons daarop reageer, anders  sal ons soos ‘n padda in ‘n pot koue water bly tot ons dood gekook is!

Dit is so fantasties om te weet dat ons ‘n lewende God dien, ‘n God wat  kan hoor en wat almagtig is en dat absoluut niks en niemand in ons God se pad  kan staan nie, ‘n God van liefde en wat so in elk van ons belang stel dat daar  nie eens een haar van jou hoof sal val sonder dat God dit weet nie. Hy Leef!!!

In die laaste tydperk in my lewe het daar baie dinge gebeur wat  veroorsaak het dat ek net weer moes stil sit en bietjie mooi dink oor alles in  die lewe. Daar het baie dinge gebeur wat  fantasties was en baie wat weer glad nie lekker was en wat baie hartseer gebring  het – regdeur ons land en ook in die hemel! Ek  was deel van ‘n sending wat vir my tot groot seën was in my geestelikke lewe en  waar daar baie geestelike groei in my lewe plaas gevind het.

Die Here het vir my ‘n meisie kom wys en deur die verloop van 9 maande  het die Here dit op verskeie maniere vir my kom duidelik maak dat ek met die  meisie moet trou! Fantasties! Maar na ons verlowing het daar ‘n paar  komplikasies vorendag gekom! Ek het  ongeskrewe, mensgemaakte reëls oorskrei. Vir my was dit baie belangrik om voor die Here in reinheid teenoor my  verloofde te handel en daarom het ek besluit om glad nie ‘n fisiese verhouding  met die meisie te hê nie maar dat dit eers na ons huwelik in daardie rigting sal  beweeg. Nou, in die sending is dit  dikwels gesê dat ons nie diere is nie. En  die Here het vir ons ‘n Gees van selfbeheersing gegee, maar vir my is dit  duidelik gemaak, nadat ons ‘n ruk verloof was, dat ek moet vlug van my verloofde  vir twee redes:

Nr 1 Die getuienis wat ons uitstraal wanneer ons by mekaar kom – en ons  het slegs in familie verband by mekaar gekom en ek het nie een maal alleen met  hierdie meisie (nou my vrou) gekuier nie – dat dit ‘n slegte getuienis is aan  die buite wêreld.

Nr 2 Dat, as ons mekaar wel  sien soos wat ons het, dan wandel ons nie op die pad van Herlewing nie en dit  kom maar daarop neer dat ons verkeerd is en dat ons dan nie eensgesind is nie en  dan pas ons nie in by die sending nie.

Na ‘n paar hartseer vergaderings met ons prediker het hy vir ons gesê dat  hy ons nie in die huwelik kon bevestig nie, omdat ons nie eensgesind is oor die  wyse waarop verloofdes hulle moet gedra teenoor mekaar nie en dit het tot gevolg  dat, as hy ons trou, die Here nie ons huwelik kan seën nie.

Dit was vir my glad nie ‘n probleem om my verloofde nie te sien in die  verlowingstydperk nie, want dit was maar ‘n bietjie meer as twee maande en dan  sou ons, as die Here wil, vir die res van ons lewens saam wees. Daarom het ek dit so aan ons prediker oorgedra en gesê dat ek haar nie  meer sal sien tot en met die troue nie, maar dit was nie aanvaarbaar nie, want  ek het nie my siening oor die saak verander nie.  Die volgende verhaal is deur my prediker aan my vertel: In Europa was  daar ook ‘n jong man wat op die selfde wyse verloof geraak het en ná sy  verlowing het hy besluit dat hy wel vir sy verloofde gaan kuier en so het hy  gemaak. Sy prediker sê toe vir hom dat hy  op die pad van die duiwel is en hier is die pad van die Here en dat hy moet gaan  kies. Na ‘n dag in die bos het die man  terug gekom en homself bekeer van sy weë en gesê hy sien nou die pad van die  Here. Nou, ek ken nie die volle omvang  van die verhaal en wat die man by sy verloofde gedoen het nie, maar dit het vir  my gevoel of daar van my verwag word dat ek moet my bekeer van die pad waarop ek  loop en volgens my Bybel was daar niks fout met die pad waarop ek gewandel het  teenoor my verloofde nie. Dit sou  vir my ‘n leuen wees om te sê ek is jammer wanneer ek nie jammer is, en in my  hart oortuig is dat ek voor God reg handel teenoor my verloofde.

Naby jou

Naby jou

Wanneer ek naby jou is voel ek veilig. Die maan se helder lig omring jou sterk figuur. My vinger streel oor ontblote bors. Ek voel hoe jou hart vinniger begin klop. Jou asem blaas warm in my nek. Stadig gee ek myself oor aan jou versoek. Warm teen jou sterk afwagtende lyf. Spesiale oomblikke tussen jou en my. Albei bewus van die ander se opwinding en afwagting. ‘N wolk dryf stadig in voor die maan. Maar selfs die donkerte daarvan kan nie die blink in jou oë verdof nie. Die nag is stil om ons. Maar die bloed jaag deur ons are. Verwyder van die woelinge van die dag. Net bewus van nou en hier. ‘N verlede gevul van liefde en geluk. ‘N toekoms vol drome saam. Saam met jou voel ek of niks my kan onder kry. By jou kan ek myself wees.

Goeie naand

Goeie naand... Ek weet dat hierdie boodskap vanaand vir iemand bedoel is. God is in beheer..wanneer alles om jou donker lyk..onthou net 3 woorde: moenie opgee nie! Is die tonnel donker? Moenie omdraai nie! Is die pad lank? Moenie gaan sit nie! Is die nag swart? Moenie tou opgooi nie! God se oe is op jou..wie weet dalk se Hy op die oomblik vir n engel om jou klip weg te rol..God is nog steeds die Een wat engele stuur. God is nog steeds die Een wat klippe wegrol..Hy is altyd dieselfde! Die Begin en die Einde! God verander nooit! Hy wil vandag vir jou se: Vertrou My, want My tydsberekening is perfek.. Hou net aan bid; Hy sal jou gebed beantwoord. Amen en Amen. Weet verseker dat Jesus jou wat hier lees vreeslik baie lief het. Vertou op Jesus,Hy ken jou hart vanaand baie beter as wat jy dink. Geseende veilige nagrus vir jou

Psalm 86

11Leer my u pad, Here,ek wil wandel in u waarheid;leer my U met toewyding dien.12Met my hele hart sal ek U prys, Here my God,u Naam altyd eer,13want u liefde vir my was groot:uit die dieptes van die dood het U my gered.14Dit is hovaardige mense wat my aanval, o God,'n bende geweldenaars wat my wil doodmaak,mense wat met U nie rekening hou nie.15U, Here, is 'n barmhartige en genadige God,lankmoedig, vol liefde en trou.16Sien my, u dienaar van my geboorte af, in genade aan,gee U my tog krag en red my.17Maak my 'n voorbeeld van u goedheid,sodat dié wat my haat, verleë sal moet toesiendat U, Here, my help en vir my uitkoms gee.