DIT IS ONGEREGTIGHEID IN SY HOOGSTE VLAK

DIT IS ONGEREGTIGHEID IN SY HOOGSTE VLAK: DIT IS HOE HIERDIE MENSE DOULOS SE NAAM MISBRUIK IN WAT ONS DOEN EN HOE HULLE ONS NAAM M I S B R U I K
LW DAAR BESTAAN NIE SO N ORGANISASIE NIE DIT WAT JULLE SIEN IS NET MISBRUIK EN EK GAAN DIT AANHOU PLAAS TOTDAT DIT VERWYDER IS

Operates in: Witbank, Mpumalanga
Established in: 2009
Non-Profit Organisation Number: 053-086
Public Benefit Organisation Number: 
Section 21 Company Number: 
Trust Number:
Contact person: Hendrik Jones
Phone: 082 956 7658
Fax: 
Physical address: Shop 6, Gerry Mann Building, Athlone Street, Witbank
Postal address: P O Box 40763, Reyno Ridge, Witbank
Website: www.armoedebediening.co.za
- See more at: http://www.charitysa.co.za/roepingsbond.html…

Ry die golf

Ry die golf:
Te veel Christene probeer die Christelike lewe deur hul eie krag lewe, hul probeer om die see terug te druk soos hul vorentoe swem met al hul krag. Maar ons mis uit op die pure genot om die golf van God se Gees te ry.

Ons moet leer hoe om saam met die golf te swem. Klink eenvoudig genoeg nè? Maar dit vat fokus, in oefening, risiko, uithouvermoë, tyd, inspanning en moed.

Dit is presies wat Joh 15:5 oor handel. Jesus verklaar: “Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra baie vrugte; want sonder My kan julle niks doen nie.”

In My: posisie van afhanklikheid wat ons moet in neem in Jesus Christus. ‘n Verhouding van rus in Christus. ‘n Posisie wat ons ten alle tye moet in neem.
Bly: remain; aankleef, verenig, afhanklik; leef in; staan in; teenwoordig in; posisie in; toestand; woon in; stil staan by; staande bly; volhard; aanhou; verhouding; verwagting – ons moet dit in oefen. Ons moet ook in die Woord (Bybel) bly. Jesus is die Woord (Joh1:1).
Ek in hom: krag, liefde, genade, voeding vloei van Christus na jou. Ontvang hulp soos nodig. Christus leer, lei en troos ons.
Vrugte: liefde; vreugde; vrede; vriendelikheid; geduld; goedhartigheid; getrouheid; nederigheid; selfbeheersing; uitoefening van genade teenoor ander; om goeie dade te doen; om soos Jesus Christus te wees.
Sonder My: verwyderd; op eie; deur self; lood nie sonder boom vrug dra – ons nie sonder God.

Ek dink aan saad wat in ‘n saadvorm 1000 jare so stil en oënskynlik lewelose kan wag vir die regte omstandighede om te ontkiem, dan kan dit groei in bome van 50 tot 84m hoog. Dit noem ek “abundant life”. Daar is ‘n groot misterie opgesluit in so ‘n saadjie – sy potensiaal.

Dit is hoe ons sonder God is: dood. Maar met Sy krag binne in ons is ons tot alles in staat. Ons moet egter in Hom bly. Om in die wynstok te bly, soos om die golf te ry, is nie ‘n passiewe aksie nie maar ‘n aktiewe aksie. Dit vereis inspanning, in oefening, risiko en vasberadenheid. Maar op die einde beleef ons die suiwere vreugde van God se krag wat ons vorentoe dra deur die Heilige Gees.

Om die golf te ry moet ons God vertrou om deur Sy onbeperkte krag van Sy Gees deur ons te lewe. Dit is wat die Bybel die Geesvervulde lewe noem.

Maar as jy nie vir God werklik ken nie, hoe kan jy Hom vertrou? En as jy Hom nie vertrou nie hoe sal jy ooit op Hom staat maak om jou ten volle bekragtig deur Sy Gees om bonatuurlik die golf te ry? Ons misluk meestal om die Geesvervulde lewe te leef omdat ons ‘n verkeerde siening het van wie God is.

So ek vra weer, voel jy asof jy teen die seestrome swem?

Die antwoord is nie om harder te swem nie maar eerder om:

  • God werklik te leer ken: bestudeer Bybel en wie God is, laat dan toe dat die waarheid jou gedagtes oor God vernuwe.
  • Te leer om God te vertrou: dat God jou self help in elke situasie en dat Hy krag vir jou sal gee.
  • ‘n Begeerte te hê om Geesvervuld te lewe: dus dat Heilige Gees jou bekragtig en lei.
  • God te vra om jou te vul met Sy Gees: dit is ‘n voortdurende lewenslange gebed.
  • Elke area van jou lewe oor te gee aan God: elke oggend maar ook deur die dag soos jy voor versoekings en uitdagings te staan kom.
  • Deur geloof die volheid van die Heilige Gees in jou lewe te eis (Ef 5:18 en 1Joh 5:14-15): elke oggend maar ook deur die dag soos jy voor versoekings en uitdagings te staan kom.
  • Dan Geesvervuldheid en selfbeheersing oor en oor in te oefen: elke keer eie wil neer le en deur God se krag die regte ding te doen. As jy misluk, dadelik te bely en weer oor te begin.

God se teenwoordigheid – sigbaar

God se teenwoordigheid – sigbaar

Ons lees die eerste keer van die wolk van God se teenwoordigheid in Exodus toe die Jode uit Egipte uittrek.

Ons lees ook dat elke keer as Moses by die tent van ontmoeting ingegaan het om met die Here te praat – die wolk oor die tent neergedaal het en God hom dan ontmoet het om met hom te praat.

Ons lees Jesus is met ‘n wolk opgeneem hemel toe.

Ons weet vandag is God se woonplek nie meer in handgemaakte tempels alleen nie, maar in ons – Sy kinders  – is die tempels van die Heilige Gees – dus geliefdes wanneer ons die Here loof en prys vul God ons met Homself! Halleleuja.

Toorn oor sondaars.

Toorn oor sondaars. God haat sonde omdat dit ‘n uitdrukking van die verwerping van sy liefde is, en dus ook van sy koninkryk van waarheid en geregtigheid (Ps. 45:8). Sy toorn en oordele rus op almal wat Hom minag deur volhardend in sonde te leef (Op. 14:10). Hulle tree onder die aanstigting van Satan op, wat die hoof van die koninkryk van die duisternis is.

Die koninkryk van God

Die koninkryk van God
is nie 'n saak van eet en drink nie,
maar van gehoorsaamheid aan God,
vrede en vreugde,
wat die Heilige Gees ons gee.
- Romeine 14:17 -

Barmhartigheid is om nie verskonings te soek nie.

Barmhartigheid is om nie verskonings te soek nie. Waarom het die priester en die Leviet nie gehelp nie? - Hulle het verskonings gehad. As ons vanmore die ou twee hier voor die kansel gehad het en vir hulle gevra het waarom hulle nie gehelp het nie, sou hulle sekerlik dieselfde oortuigende verskoning gehad het: “Ons was op pad om tempeldiens te gaan doen en toe kry ons hierdie ou langs die pad. Ons het nie geweet of hy dood is en of hy lewe nie. En daar is 'n voorskrif in Levitikus wat sê dat 'n priester of 'n leviet nie tempeldiens mag doen as hulle onrein is nie, en om aan 'n lyk te vat maak 'n mens onrein. As die ou dood was en ons aan hom geraak het, dan sou ons nie vandag ons belangrike werk by die tempel kon doen nie, en dan was daar mense wat nie vandag kon aanbid nie. Barmhartigheid is om nie verskoning te soek nie, maar om uit te reik na iemand in nood, ongeag.

Hoekom wil God hê dat ons die volgende generasie van Hom moet vertel?

Hoekom wil God hê dat ons die volgende generasie van Hom moet vertel?

Vers 7-8 sê vir ons ‘en hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar, en nie word soos hulle vaders nie, ‘n koppige en wederstrewige geslag, ‘n geslag met ‘n onvaste hart en wie se gees nie trou was teenoor God nie’. God wil nie hê dat ons kinders met dieselfde nukke sit as waarmee ons sukkel nie. Is dit nie snaaks hoe dikwels ons as ouers presies weet hoe ons kinders moet wees nie, maar ons wil dit self nie doen nie? God wil hê dat die volgende generasie op Hom sal vertrou. Hoe is dit moontlik? Hulle moet sien dat pa en ma op Hom vertrou wanneer daar moeilikheid kom.

God wil nie hê dat elke generasie net lateraal moet beweeg nie. Hy wil hê dat ons as ouers vir ons kinders ‘n platform sal skep wat dit vir hulle makliker sal maak om God te dien. Makliker as wat dit vir ons was. Dit is ons as ouers se voorreg om dit vir ons kinders makliker te maak om God te vertrou, want jy sê nie net vir hulle ‘Lees die Bybel’ nie, maar jy maak dit wat in die Bybel is, jou lewenswyse! Jy stuur nie net jou kind kamer toe om te bid nie, jy vat hom en leer hom hoe om te bid. Wys jou kinders hoe om die Here te vertrou! ‘Don’t tell them, show them!’

God sal die platform wat jy bereid is om vir jou nageslag te skep, gebruik om jou uit jou eie kleitrappery te kry. Soms gooi die ma modder na die pa, of die pa gooi modder na die ma en die kinders lyk sleg! Maar onthou net, hy wat modder gooi, verloor grond om op te staan. As kind van God, gooi jy nie modder rond in jou gesin nie, want jy is gebou op die rots Jesus Christus en daar is geen modder by Hom nie. As jy iets wil gooi in jou huisgesin, gooi vergifnis. Gooi ‘n tweede kans . Gooi waardering. Gooi ‘n seën, want dit wat jy gooi gaan terugkom!

Daar is ‘n gesegde wat sê: ‘Iemand regeer vanuit die graf’. So asof dood nie genoeg is nie! Nou as dit in die negatiewe kan werk, hoeveel te meer in die positiewe. Ek sê vir jou, wanneer jy eendag in die Here sterf en jy gaan na sy teenwoordigheid toe, kan jou voorbeeld wat jy by jou kinders ingeskerp het en jou vrees vir die Here vir hulle ‘n nalatenskap agterlaat wat die guns van God op hulle en hulle kinders kan laat rus.

Die nuwe vertaling sê dit net so goed in vers 19: ‘Ek het hom gekies dat hy sy kinders en sy nageslag kan beveel om op my pad te bly deur te doen wat goed en reg is, sodat Ek vir Abraham kan doen wat Ek hom beloof het.’ Hoe is dit van toepassing op ons vandag? Kyk wat sê Galasiërs 3:29: ‘En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.’ God het Abraham uitverkies sodat hy sy kinders se kinders kan vertel sodat God se belofte aan hom nagekom kan word. Abraham is lankal dood! Maar as jy wat in die natuurlike nie van Abraham afkomstig is nie, Jesus aangeneem het as Saligmaker deur die wedergeboorte, is jy in dieselfde verbond met God as wat Abraham was. God wil aan jou die beloftes gee wat hy vir Abraham belowe het! Weet jy hoeveel duisende jare beoefen God dit al om sy beloftes na te kom? Dink jy nie Hy weet teen hierdie tyd al hoe nie? Hy weet hoe om jou te seën.

Maleagi 2:15 sê ‘Die Here het man en vrou een gemaak, een in liggaam en gees. En waarom een? Omdat Hy wil hê dat daar ‘n nageslag moet wees, wat Hom eer. Beheers julle…’. God wil hê dat ons as ouers onsself sal beheer ter wille van ons nageslag, sodat hulle ‘n voorbeeld in ons kan hê, sodat hulle

God sal eer met hulle lewens en so weer ‘n voorbeeld vir hulle kinders kan wees.

Ek as pa kan nie my kinders beïnvloed nie, maar Jesus wat in my is, kan . Nou sê God as ons wat pa’s is, wat sleg is, weet hoe om goeie gawes aan ons kinders te gee, hoeveel te meer sal Hy goeie dinge vir ons doen! Ek beoog nie om die beste pa vir my kinders te wees nie, maar ek beoog wel om toe te laat dat my Hemelse Vader deur my woordeskat, my gesindheid en my lewenswyse, hulle ten goede sal beïnvloed. Een van die beste dinge wat ek vir my kinders kan doen, is om hulle ma, my vrou, lief te hê, want dan sien my kinders God se natuur. As ma, wees gaande oor jou man. Ag hom hoog en prys hom voor jou kinders. Laat hulle hoor hoe jy goedpraat van hom.

Kyk wat sê Deutronomium 6:1-2‘Dit is die wet; die voorskrifte en die bepalings, wat die Here julle God my beveel het om vir julle te leer, sodat julle daarvolgens kan lewe in die land wat julle in besit gaan neem. So sal jy die Here jou God jou lewe lank kan dien en gehoorsaam wees aan sy voorskrifte en gebooie wat ek jou gegee het, jy en jou hele nageslag, en dan sal jy ‘n lang lewe hê.’ Sien jy dat elke keer wanneer God met ‘n man praat, Hy sy nageslag in sluit?

As God nou na jou kyk, sien Hy jou nageslag. God dra jou belange op sy hart. Hy dink verder as ons. Vers 3-7: ‘As jy luister, Israel , en as jy gehoorsaam is en lewe volgens my gebooie, sal jy voorspoedig wees en uitermate baie word in die land wat oorloop van melk en heuning. Dit is wat die Here die God van jou voorvaders jou beloof het. Luister , Israel , die Here is ons God, Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God liefhê met jou hart en siel, met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan.’ Let op, nie die Sondagskool-onderwyseres nie, nie die predikant nie, jy moet dit doen! Vers 8: ‘Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet ‘n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte.’

Kom ons kyk na ‘n praktiese voorbeeld in Handelinge 13:22. God praat hier van Saul wat koning was voor Dawid. ‘Nadat God hom van sy amp onthef het, het Hy Dawid as koning oor hulle aangestel. Van hom het God gesê: ‘Ek het in Dawid seun van Isai ‘n man na my hart gevind’. Nou in Dawid se lewe was hy na aan ander dinge ook. Hy was na aan Betsie!(Batseba). Hy het gereël dat ‘n man doodgemaak word. Eenkeer het hy die weermag getel en God was kwaad vir hom daaroor, want hy het Hom nie meer vertrou nie. Toe sê God vir hom dat hy een van drie strawwe moet kies: drie jaar se hongersnood, drie maande se aanvalle deur sy vyande of drie dae se plaag onder die volk. Maar Dawid sê vir God: ‘Nee, kies U liewer.’ En God het drie dae se plaag gestuur. Dit wat die minste straf was vir die mense.

Dit is nou maar eenmaal so – ‘if you break the rules, you pay the price’. Probeer net van ‘n vier – verdieping gebou afspring en teen die wet van swaartekrag gaan. As jy die wet van die swaartekrag van die aarde breek, sal jy die prys daarvoor betaal! As jy die voorskrifte van God se Woord breek, sal jy die prys betaal. Dikwels breek jy die reël en jy herstel, maar jou kind is gebroke en word nooit herstel nie, maar ten spyte daarvan, is daar ‘n belofte van God in die Bybel wat sê dat Hy nooit ‘n geknakte riet sal breek nie. Prys Hom daarvoor!

‘Ek het in Dawid seun van Isai ‘n man na my hart gevind. Hy sal al my opdragte uitvoer.’ Het Dawid foute gemaak? Natuurlik! ‘n Suksesvolle man is nie ‘n man wat nooit ‘n fout maak nie, maar hy staan op en probeer weer. ‘n Suksesvolle persoon is nie iemand wat nie val nie, maar hy bly nie lê nie. Hy staan weer op. Hy skud die stof van hom af. Hy eet nie stof nie! Kyk wat sê God verder van Dawid in vers 23: ‘Uit hierdie man se nageslag het God, volgens sy belofte, Jesus as Verlosser vir Israel laat voortkom.’ Dawid is in die voorgeslagte van Jesus! Weet jy wat hou ek van God? Hy het nooit Dawid se foute verberg of weggesteek nie. Selfs sy kinders se foute word nie versteek nie. Dink net aan Salomo. Wel, hulle sê hy was die wysste man op aarde, maar ek wonder daaroor. Hy het ‘n duisend vroue gehad! ‘n Duisend vroue beteken ‘n duisend skoonma’s! Dink net, elke aand fluister hy in sy vroutjie se oor: ‘Bokkie, ek wil net vir jou sê jy is een in ‘n duisend!’ Wel, hy het nie gejok nie.

En dan vers 36: ‘Want Dawid het ontslaap, nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het.’ Wat ‘n stelling! Hoor net wat sê die Engelse Bybel: ‘For when David had served God’s purpose in his own generation, he fell asleep.’ Ons kan deur God se genade sy skeppingsdoel vir ons in ons generasie vervul.

Dalk dink jy: ‘Ja, maar dit is al te laat vir my. My lewe is vir so lank al verkeerd en my kinders is al groot.’ As jy jou sonde bely en jou foute aan die lig bring, sal God dit onder sy bloed sit en dan word dit nooit weer deur God genoem of onder die engele oor geskinder nie! Wat God vergewe het, is agter sy rug. Hy dink nooit weer daaraan nie. Hy gooi dit in die dieptes van die see. Hy verwyder dit so ver as wat die ooste van die weste is. Nie die noorde van die suide nie, want dit is vasgestelde pole – wat jy kan meet. Die ooste van die weste is ‘n sirkel daar is geen begin en geen einde nie! Dit is nooit te laat om oor te begin nie.

Mag God ons help sodat ons nie net sal reg lewe tot sy eer nie, maar ook die volgende generasie vir Hom sal beïnvloed. Dit is moontlik. Dan kan ons weet dat ons God se wil in ons leeftyf uitgevoer het!

yk wat sê 1 Petrus 2:9-10:‘Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het tóé geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys.’

Wat sê die Bybel omtrent die bestuur van jou finansies?

Wat sê die Bybel omtrent die bestuur van jou finansies?

 


Vraag: "Wat sê die Bybel omtrent die bestuur van jou finansies?"Antwoord: Die Bybel het baie te sê oor die bestuur van geldsake. Wat betref lenery, raai die Bybel dit in die algemeen nie aan nie. Sien Spreuke 6:1-5; 20:16; 22:7, 26-27 (“Die ryke heers oor die armes, en hy wat leen, is ‘n slaaf van die man wat uitleen…. Wees nie onder die wat ‘n handslag gee, onder die wat vir skulde borg staan nie. As jy nie het om te betaal nie, waarom sal hulle jou bed onder jou uit neem?”). Die Bybel waarsku herhaaldelik teen die opgaar van rykdom en moedig ons aan om eerder geestelike rykdom te versamel. Spreuke 28:20: “’n Betroubare man is ryk aan seëninge; maar hy wat haastig is om ryk te word, sal nie ongestraf bly nie.” Sien ook Spreuke 10:15; 11:4; 18:11; 23:5.Spreuke 6:6-11 verskaf wysheid rakende luiheid en die finansiële ondergang wat onvermydelik volg. Ons word aangesê om na die vlytige mier te kyk wat werk om voedsel vir homself te vergader. Die gedeelte waarsku ook teen slaap wanneer ons met iets voordelig besig behoort te wees. ‘n “Luiaard” is ‘n lui, trae persoon wat eerder wil rus as werk. Sy einde is versekerd – armoede en gebrek. Aan die ander kant van die spektrum is die een wat behep is met die verkryging van geld. So iemand, volgens Prediker 5:9, het nooit genoeg rykdom om hom tevrede te stel nie en moet aanhoudend meer en meer versamel. In 1 Timotheus 6:6-11 word ons ook gewaarsku teen die versoeking en strikke om ryk te wil word.Eerder as om te begeer om onsself te verryk, is die Bybelse voorbeeld een van gee, nie neem nie. “Maar dink daaraan: Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai; en wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief” (2 Korinthiërs 9:6-7). Ons word ook aangespoor om goeie opsigters te wees van dit wat God vir ons gegee het. In Lukas 16:1-13 vertel Jesus die gelykenis van die onregverdige bestuurder om ons teen swak toesighouding te waarsku. Die sedeles van die verhaal is “As julle dan nie getrou was in die onregverdige Mammon nie, wie sal julle die ware goed toevertrou?” (v 11). Ons is ook verantwoordelik om vir ons eie huishouding te voorsien, soos 1 Timotheus 5:8 ons herinner: “Maar iemand wat vir sy eie mense, en veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloën en is slegter as ‘n ongelowige.”Om op te som, wat sê die Bybel oor finansiële bestuur? Die antwoord kan saamgevat word in een woord – wysheid. Ons moet wys handel met ons geld. Ons moet geld spaar, maar nie opgaar nie. Ons moet geld spandeer, maar met oordeel en beheer. Ons moet terug gee aan die Here, met vreugde en offeringswaardig. Ons moet ons geld aanwend om ander te help, maar met oordeel en met die leiding van God se Gees. Dit is nie verkeerd om ryk te wees nie, maar dit is verkeerd om geld lief te hê. Dit is nie verkeerd om arm te wees nie, maar dit is verkeerd om geld te mors op beuselagtighede. Die Bybel se volhardende boodskap oor die bestuur van geld is om dit met wysheid te doen.

Nederigheid

 Nederigheid

Nederigheid is die teenoorgestelde van om jouself af te breek en ‘n lae eiewaarde te hê. Nederigheid en innerlike vrede loop han aanhand. Hoe minder jy jouself wil bewys, hoe meer vrede beleef jy. Dit is gewoonlik die slaggat waarin ons almal iwers op een of ander wyse trap. Dit vra ongelooflik baie energie om voortdurend jou positiewe eienskappe onder mense se aandag te bring. Hoe meer jy jouself wil bewys, hoe meer gaan jy op die kantlyn geskuif word. Dit is die effek van die spel wat ek en jy soms speel. Dit is juis die stil, gemaklike selfversekerde persoon wat ander mense aantrek en ‘n nederigheid bring in verhoudings. Hierdie nederigheid moet geoefen word en kan met tyd deel vorm van jou en my lewe. Dit vra egter dat jy en ek versigtig moet wees met dit wat ons met ander deel, hoe meer jy jouself op die voorgrond wil plaas, hoe meer het dit die teenoorgstelde effek. Nederigheid is die oomblik wanneer jy innerlike vrede ervaar ten spyte van jou possisie of prestasies. Jy weet net wie jy is, en jy is tevrede met jouself.

Jak 5 : 14

Jak 5 : 14

“As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die Naam van die Here”. 

Uit die gedeeltes: 

1.            Die sieke moet wil genees word, en die sieke moet die aksie begin; hy moet “die ouderlinge laat kom”.

2.            Dit is ‘n saak van onwrikbare geloof (soos die vrou met bloedvloeiing)

3.            Ons moet vir die Here vra daarvoor en Hom aanroep.

4.            Jesus het dikwels ‘n aksie gevra, bv.  Mark 3 : 5 “Steek jou hand uit”. Of Hy het ’n aksie gedoen, bv. spoeg op die doofstomme se tong gesmeer (Mark 7:33), of klei op die blind se oë gesit (Joh. 9:6)

5.            Ons lees dikwels dat Jesus eers sê: “jou sondes word vergewe” en “jou geloof het jou gered”, voor Hy genesing laat plaasvind het.  Ons lees dus nie net van fisiese genesing nie, maar ook geestelike genesing

“Wanneer mense glo iets is nie reg nie ...............

“Wanneer mense glo iets is nie reg nie  maar hulle doen dit, dan is dit sonde.” Rom 14:23b

Persoonlike oortuigings wat ons van die Here ontvang het is fantasties en  iemand wat sonder sulke oortuigings lewe, wandel op dun ys. Maar een ding moet ons mooi verstaan:  elke oortuiging wat ek het, moet ek kan grond en bewys uit die Woord van God,  want God verander nooit en daar kort niks in die Bybel nie en daarom moet elke  oortuiging aan God se Woord getoets word. Verder kan ek nie my eie oortuigings op ander mense afdruk en dit wet  maak nie, want nie een persoon is dieselfde nie en God werk met elke individu op  ‘n unieke manier. Daar is duidelike  riglyne in die Bybel waaroor geen Christen met ‘n ander Christen kan of mag verskil nie,  maar dit is nie voor God behaaglik wanneer ons mense na volg in plaas van  Christus nie!

In die wind

In die wind

In die eensaamheid van jou bestaan beteken elke oomblik iets. Jy hoor die woorde wat ander spreek oor jou. Soms maak die woorde jou twyfel in jouself. Soms sal die woorde jou laat glimlag. Maar woorde wat jou wil oopkloof en vernietig moet jy verby laat gaan. Woorde is soos grassade in die wind. Laat die woorde wat goed is vir jou in jou wortel skiet. Gee aandag aan die komplimente en laat dit jou beskerm soos mos die boombas beskerm. Laat woorde van liefde en omgee jou laat blom en terug dink vir wanneer harde en koue woorde oor jou kom. In die wind kan mens soms ego’s van spoke hoor. Woorde kan met jou gedagtes speel. Maar net jy kan besluit watter woorde gaan jou aanraak. Vergeet die woorde van haat en vernedring. Luister na die sang van ‘n nagtegaal.

Diepste dors

DIEPSTE DORS

EK bring jou by die FONTEIN van LEWENDE WATER. Jy kan maar net AANHOU DRINK en drink. Dis Ek wat jou DIEPSTE DORS les, sê die HERE. Die son het jou GEBRAND en die skroeiende hitte het jou UITGEPUT. Jy het deur ‘n lang WOESTYN gekom. Oorloë. KRISISSE. Pyn en SMART. Maar Ek bring jou by ‘n OASE van RUS. Fonteine van LEWENDE WATER. Jy kan maar net drink, en DRINK, en drink. Jy ontvang NUWE KRAG vir die pad wat voorlê. KALMTE, vrede en rus. Jy skep MOED. Jy sien weer kans vir MÔRE. Drink My WOORD en My GEES. Drink My aanmoediging en BELOFTES. Ook NOU, terwyl jy hier lees, VLOEI MY intense LIEFDE en KRAG deur JOU Gees, Siel en Liggaam. Dankie JESUS. Amen.

PSALMS 25

PSALMS 25

Maak my u weë bekend

1Van Dawid.

Tot U, Here, rig ek my,

2my God, op U vertrou ek.

Laat my vertroue tog nie tevergeefs wees nie,

laat my vyande nie juig oor wat met my gebeur nie.

3Niemand wat sy verwagting in U stel,

sal beskaam word nie.

Dié wat nie op U vertrou nie,

hulle kom in die skande.

4Maak my u wil bekend, Here,

leer my u paaie.

5Laat u waarheid my lei en onderrig my daarin,

want U is God, my redder.

In U stel ek elke dag my verwagting.

6Dink aan die liefde en trou, Here,

wat U van altyd af betoon het.

7Moet tog nie dink aan die sondes en oortredinge van my jeug nie.

Dink aan my in u trou, Here, omdat U goed is.

8Die Here is goed en regverdig:

Hy wys selfs vir sondaars die pad aan,

9Hy laat aan hulpeloses reg geskied

en Hy leer hulle sy pad.

10Liefde en trou is die paaie wat die Here bewandel

met dié wat sy verbond en verordeninge bewaar.

11Ter wille van u Naam, Here,

vergewe my my sonde,

want dit is groot.

12As iemand die Here dien,

leer Hy hom watter pad hy moet kies,

13sodat hy voorspoed sal geniet

en sy nageslag die land sal bly bewoon.

14Die Here neem dié wat Hom dien, in sy vertroue

en maak sy verbond aan hulle bekend.

15My oë is altyd op die Here gerig,

want dit is Hy wat my voete uit die vangnet sal hou.

16Sien my in genade aan, Here,

want ek is eensaam en verstote.

17Ek verkeer in die allergrootste nood;

bevry my tog uit my ellende.

18Kyk hoe sleg gaan dit met my

en hoe swaar kry ek.

Vergewe tog al my sondes.

19Kyk hoe baie vyande het ek

en hoe fel haat hulle my.

20Beskerm my en red my,

laat my nie beskaamd staan nie,

want by U skuil ek.

21Laat onskuld en opregtheid oor my die wag hou,

want op U vertrou ek.

Letter from Delores

Hello Hans, Thank you for taking my call and offering to hear the story for a destitute lady....

Natasha was raped by her grandfather at the age of 6 and never received counselling. Her parents were divorced and her mother had a drinking problem. Natasha at the age of 13 disappeared from home and ended up with Nigerian Drug Lords, who abused her and shaped her entire life around that of a street woman, and she had to travel overseas about 6 times to move drugs and diamonds. This resulted in her having limited education and no caring family. My son met her about 8 years ago and took her off the streets. over the years we have tried to stabilize her life, and show her that there is always a better life. However, she often goes back to her old ways, returning to the drug lords who always abuse her. 

Last year was terrible for us, we tried to find her mother but have not succeeded.  I managed with the help of Dalene to place her in a home but she ran away. As the only address and telephone number she knows is mine, she always returns to me.  I took her to almost every government hospital in Johannesburg seeking help, but to no avail. Even the police are not helping. There have been some sad incidents but it is clear that she is battling to survive in a normal environment.

I have contributed financially, emotionally to her well-being but it is becoming a difficulty for me to deal with. I really do believe she needs professional help. She admits she is depressed and with no education has never worked. Therefore her world is very small. The last two weeks have been traumatic and she is now beginning to victimize innocent people. Yesterday she broke the neighbors gate and smashed down the front door, just to talk to the old man. She swears at everybody, curses everything and is obsessed with clothes.

I have asked her if she would consider receiving help and she has agreed. Therefore I need to move quickly in securing help for her. 

Because of her abusive behavior the landlord has given my son notice to vacate the premises and this will mean that the decent dwelling place they currently have will unfortunately be no more.  If I do not find help, both my son and Natasha will have no option but to return to one of the crowed, dirty unhygienic black owned rooms with no proper  facilities because letting agencies will not give them a lease option.

If there is anyway that you can help or direct me into obtaining some help for her I will be grateful.

My cell number is 082 374 2999 Thank you for your consideration

Best Regards Delores