Ry die golf

Ry die golf:
Te veel Christene probeer die Christelike lewe deur hul eie krag lewe, hul probeer om die see terug te druk soos hul vorentoe swem met al hul krag. Maar ons mis uit op die pure genot om die golf van God se Gees te ry.

Ons moet leer hoe om saam met die golf te swem. Klink eenvoudig genoeg nè? Maar dit vat fokus, in oefening, risiko, uithouvermoë, tyd, inspanning en moed.

Dit is presies wat Joh 15:5 oor handel. Jesus verklaar: “Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra baie vrugte; want sonder My kan julle niks doen nie.”

In My: posisie van afhanklikheid wat ons moet in neem in Jesus Christus. ‘n Verhouding van rus in Christus. ‘n Posisie wat ons ten alle tye moet in neem.
Bly: remain; aankleef, verenig, afhanklik; leef in; staan in; teenwoordig in; posisie in; toestand; woon in; stil staan by; staande bly; volhard; aanhou; verhouding; verwagting – ons moet dit in oefen. Ons moet ook in die Woord (Bybel) bly. Jesus is die Woord (Joh1:1).
Ek in hom: krag, liefde, genade, voeding vloei van Christus na jou. Ontvang hulp soos nodig. Christus leer, lei en troos ons.
Vrugte: liefde; vreugde; vrede; vriendelikheid; geduld; goedhartigheid; getrouheid; nederigheid; selfbeheersing; uitoefening van genade teenoor ander; om goeie dade te doen; om soos Jesus Christus te wees.
Sonder My: verwyderd; op eie; deur self; lood nie sonder boom vrug dra – ons nie sonder God.

Ek dink aan saad wat in ‘n saadvorm 1000 jare so stil en oënskynlik lewelose kan wag vir die regte omstandighede om te ontkiem, dan kan dit groei in bome van 50 tot 84m hoog. Dit noem ek “abundant life”. Daar is ‘n groot misterie opgesluit in so ‘n saadjie – sy potensiaal.

Dit is hoe ons sonder God is: dood. Maar met Sy krag binne in ons is ons tot alles in staat. Ons moet egter in Hom bly. Om in die wynstok te bly, soos om die golf te ry, is nie ‘n passiewe aksie nie maar ‘n aktiewe aksie. Dit vereis inspanning, in oefening, risiko en vasberadenheid. Maar op die einde beleef ons die suiwere vreugde van God se krag wat ons vorentoe dra deur die Heilige Gees.

Om die golf te ry moet ons God vertrou om deur Sy onbeperkte krag van Sy Gees deur ons te lewe. Dit is wat die Bybel die Geesvervulde lewe noem.

Maar as jy nie vir God werklik ken nie, hoe kan jy Hom vertrou? En as jy Hom nie vertrou nie hoe sal jy ooit op Hom staat maak om jou ten volle bekragtig deur Sy Gees om bonatuurlik die golf te ry? Ons misluk meestal om die Geesvervulde lewe te leef omdat ons ‘n verkeerde siening het van wie God is.

So ek vra weer, voel jy asof jy teen die seestrome swem?

Die antwoord is nie om harder te swem nie maar eerder om:

  • God werklik te leer ken: bestudeer Bybel en wie God is, laat dan toe dat die waarheid jou gedagtes oor God vernuwe.
  • Te leer om God te vertrou: dat God jou self help in elke situasie en dat Hy krag vir jou sal gee.
  • ‘n Begeerte te hê om Geesvervuld te lewe: dus dat Heilige Gees jou bekragtig en lei.
  • God te vra om jou te vul met Sy Gees: dit is ‘n voortdurende lewenslange gebed.
  • Elke area van jou lewe oor te gee aan God: elke oggend maar ook deur die dag soos jy voor versoekings en uitdagings te staan kom.
  • Deur geloof die volheid van die Heilige Gees in jou lewe te eis (Ef 5:18 en 1Joh 5:14-15): elke oggend maar ook deur die dag soos jy voor versoekings en uitdagings te staan kom.
  • Dan Geesvervuldheid en selfbeheersing oor en oor in te oefen: elke keer eie wil neer le en deur God se krag die regte ding te doen. As jy misluk, dadelik te bely en weer oor te begin.