Om dankbaar te wees

Om dankbaar te wees is meer as om net inventaris te neem van jou seëninge, om dankbare gedagtes te dink, en om n waardering in jou hart te hê. Dankbaarheid sluit die hele persoon in. Dit is om van die massas weg te draai en teen die stroom in te swem, om verontrief te word, om jou planne eenkant te sit, om in nederigheid voor Jesus se voete neer te kniel en om God met n duidelike stem te loof.

Wie deur die Here bemin word,

Wie deur die Here bemin word,
is veilig by Hom,
skuil altyd by Hom
en leef onder sy beskerming.
- Deuteronomium 33:12 (83-vertaling) -

Barmhartigheid is om die persoon in nood se behoefte hoër te ag as jou eie

Barmhartigheid is om die persoon in nood se behoefte hoër te ag as jou eie. Jesus sê in sy storie dat die Samaritaan op reis was. - hy het nie daar rondgedrentel daardie dag omdat hy niks gehad het om te doen nie. - hy was iewers heen op pad! Hy moes by die ander plek uitkom! Maar sy sake en sy bestemming was nie vir hom so belangrik dat hy nie tyd gehad het vir die man wat seergekry het nie. Om ware barmhartigheid te vertoon beteken om minder bekommerd te wees oor jou eie sake en meer om te gee vir ander en hulle pyn.

R ESPEK

R ESPEKAlmal het verskillende menings en dit is belangrik dat jou vriend respek toon vir jou standpunt. Hy/sy hoef nie noodwendig met jou punte saam te stem nie en kan soms probeer om jou opinies te verander, maar hy/sy moet jou altyd respekteer, selfs al stem hy/sy nie saam met jou nie.

Wag is moeite, maar wag is die moeite werd

Wag is moeite, maar wag is die moeite werd

APRIL 10, 2013
 

GARY KIESWETTER

 

Wag is moeite

Baie min mense hou van wag, veral Suid Afrikaners. En ons laat ook nie óp ons wag nie. Dit is moelik om te wag, veral as dit iets is wat jy so graag wil hê en as jy weet dit is aan jou beloof of vir jou bedoel.

Matteus 25 vertel die gelykenis van die tien maagde wat uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. Die vyf dwase maagde het hul lampe geneem, maar nie olie saamgeneem nie, terwyl die verstandige maagde olie in kanne saam met hulle geneem het. Terwyl hulle gewag het op die bruidegom, het al tien aan die slaap geraak. En toe die bruidegom teen middernag aankom staan die maagde op en maak hulle lampe gereed, maar die dwase maagde se lampe het uitgegaan omdat hulle nie genoeg olie gehad het nie. Hulle gaan toe na die verkopers om nog olie te kry, maar teen die tyd wat hul teruggekom het die ander maagde reeds saam met die bruidegom ingegaan na die bruilof en die deure was gesluit. Die vyf dwase maagde kon nie by die bruilof ingaan nie, omdat hul nie voorbereid was en genoeg

olie saam met hul geneem het nie.

Hierdie gedeelte wys vir ons dat dit belangrik is om te wag, te ontvang wat jy nodig het, jouself voor te berei, te bekwaam en toe te rus vir dit waarvoor jy wag, voordat jy dit kan ontvang. In die gelykenis is wag ’n voorvereiste vir dit waarvoor die maagde gewag het; die bruidegom (Jesus) en die bruilof. Die wagtydperk is nodig om jou voor te berei vir die volgende vlak of “promosie”. Mense wat wag berei hulleself voor vir dit wat hulle gaan baat, seën en toerus om meer effektief te wees as wat hulle was. Om geestelik volwasse te raak is dit nodig om te wag op God se tyd, maar jy moet deur die proses gaan.

Dit is opmerklik dat aan die begin van ’n wagtydperk is mens positief en entoesiasties, maar dit is net ’n kwessie van tyd totdat tyd ’n kwessie word. Almal hou daarvan om te begin wag, want dit is ’n avontuur, iets om na uit te sien. Maar in die proses van te lank wag, wanneer wag weke, maande en jare word, word ons lus geblus.

Die entoesiasme en motivering verdwyn en mens word moeg. In die gelykenis word die maagde vaak en raak aan die slaap. As dit waarvoor jy wag jou aanhoudend ontglip, word jy móég en raak jy aan die slaap. Om moeg te wees maak die wag nog moeiliker, veral in die geestelike sin. Wanneer jy moeg is, is die motivering om weer te probeer, om jouself voor te berei op dit waarvoor jy wag hopeloos te veel moeite.

Maar, om eerder in hoop te wag, gee jou die geleentheid om in ’n posisie van gereedheid en verwagting vir God se beloftes te staan. In Psalm 71: 5 staan daar: Want U is my verwagting, Here. God raak nooit moeg nie, jy sal nooit na Hom kom en Hom op ’n moeë dag vind nie.

Dink aan ’n atletiekwedloop; die moeilikste ding is nie om die wedloop te voltooi nie, maar om te wag vir die beampte om die sneller te trek. Party atlete kan nie wag nie en spring te vinnig weg, kry ’n waarskuwing, maar as hul dit weer doen word hul gediskwalifiseer. Al die jare se voorbereiding wat daardie atleet gedoen het, al die moeite, al die energie wat hy daarin gesit het en dan spring hy te vinnig weg en word gediskwalifiseer. Baie Christene diskwalifiseer hulself van wat God vir hulle bestem het omdat hulle nie op Hom wag nie. Bonop sal die vyand jou altyd aanval wanneer  jy opgehou het om te wag, want mense wat wag wag raak moeg en wanneer mens moeg is, kan jy nie enige weerstand bied nie.  Die duiwel wil altyd hê dat jy moeg raak.

As ons terugkom na die gelykenis van die tien maagde: terwyl jy wag brand jou olie en kom jy in temptasie (raak aan die slaap). Die dwase maagde het genoeg olie gehad om in te gaan, maar nie voldoende olie om te wag nie; hulle het hulle ingaan-olie in die wagfase gebruik. Moenie jou gaan-olie in in jou wagperiode opgebruik nie! Dit kós jou “olie” om te wag: dit kos jou energie, kos jou geduld, jou motivering, geloof, jou entoesiasme. Soos ons al voorheen genoem het; jy raak uitgebrand en verloor hoop in God. Die verstandige maagde het sekergemaak hulle vat ekstra olie, dus moet jy ook seker maak jy het reserwes sodat jy genoeg geestelike olie het vir die wag tydperk.

Maar hoe maak jy seker jy het genoeg olie? Spreuke 20: 27 sê “Die gees van die mens is ’n lamp van die Here” en in Mattheus 5 staan daar dat ons ’n lig moet wees vir die mense. Maar hoe doen ons dit? Maak seker jy het genoeg olie deur gereeld by God se voete te sit, selfs al voel hy ver en voel jy moedeloos. Kry ander mense om saam met jou te bid. Maak seker jou kan olie bly vol deur jouself voortdurend te bly vul met die Heilige Gees (Ef 5:18). Jy kan nie geestelik vól bly as jy dit nie voortdurend doen nie!

Om te wag gee ons die geleentheid om ons geloof, vertroue, uithouvermoë en geduld te beoefen om geestelik paraat te word, sodat ons nie onkant betrap word nie. Om te wag is om te sê ek is nog nie dáár nie, ek is steeds op koers, ek gee nie op nie, ek het ’n “stubborn faith”. Wanneer ons leer om op God te wag en die wagproses deurvoer, word ons versterk in ons geloof, vertroue in God, ons uithouvermoë, dan het ons ons wag-olie goed aangewend en word ons sterker teen die aanslae van die vyand. Die vyf dwase maagde kon nie by die bruilof ingaan nie, as jy dus nie seker maak jy het geestelike reserwes nie, gaan jou belofte jou moontlik ontsien word. Maar wanneer jy genoeg olie gehad het en dit goed aangewend het tydens die wagperiode, word jou belofte vervul deur Jesus (die bruidegom) en kan jy saam met hom by die bruilof ingaan, saam met Hom die vervulling van jou belofte waarlik geniet.

Om jouself te verbeel!

Om jouself te verbeel!

Verbeelding en stories loop hand aan hand. Verbeelding is die prentjies wat jy in jou kop vorm, wat uiteindelik weer drome word en rigting gee aan jou lewe. Jy dink aan nuwe dinge en geleenthede. Jy skep die prentjie en dan begin jy doen. Jy sien dus eerstens die prentjie van sukses en die oomblik wanneer jy dit met ander begin deel, begin mense saam met jou opgewonde raak. Hulle maak die keuse om saam met jou en my op reis te gaan met ‘n nuwe gedagte en ywer. Die lewe word ‘n verbeeldingsvlug waarin jy droom oor die mooi en vanuit die seer weer nuut begin leef. Tibane beskryf mense wat kan droom as mense wat kan wen. Dit skep nuwe werklikhede en uiteindelik is dit die werklikhede wat ons uitleef. Die sleutel is om te besef dat elkeen van ons verskillend droom en verskillende werlikhede het. Ek hoef nie iemand anders se werklikheid te leef nie, ek kan my eie storie van hoop skep. Tog ervaar ek soms dat mense hulle negatiewe stories oor en oor leef, sonder om ooit nuut te droom oor die toekoms en hulle bestaande lewe.

Dit help niks om vir God so te dien nie.

“Dit help niks om vir God so te dien nie.  Want hulle leer vir die mense wette wat hulle self gemaak het, en dan se hulle  dit is God se wette.” Mar. 7:7

Almal van ons weet dat daar niemand in die hemel in ge“abba” word nie;  niemand kan in die hemel in gehelp word nie –  dis alleen op die Rug van Christus, as ek dit so kan stel, wat ons die ewige lewe kan beërwe! Daarom moet ons seker maak dat  ons ‘n persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus het.

“In U naam het ek gepreek en in U naam het ek duiwels uitgedrywe.” “Gaan weg, Ek ken jou nie!”

Laat ons seker maak dat ons daardie intieme verhouding het met ons  Geestelike Bruidegom! En dat ons by  Jesus se voete sal wees en by Hom sal leer.

Lekker lees

Voel die hitte van son deur die blaredak skyn. Voel My liefde wat deur jou are vloei. Laat My toe om jou aan te raak. Laat My wonderwerke jou daaglikse lewe beïnvloed. Maak jou gemoed gereed om My seëninge te ontvang. Besin oor dit waarmee jy besig is. Vandag, nou op hierdie oomblik nooi Ek jou om My weer in jou lewe toe te laat. Ek weet jy voel kwaad. Ek verstaan jy dink Ek bestaan nie. Ek verstaan jy sien nie nou die uitkoms nie. Moenie langer toe laat dat verbittering jou oorheers nie. Weet dat Ek jou sal deurhaal. Staan sterk My geliefde kind. Kom praat met My. Kom kniel hier by My voete. Kom rus jou kop hier op My skoot. Beter dae wag om die draai vir jou. Bring jou gemoed tot stilte en luister na My boodskap. Volg die pad wat Ek jou sal wys. Raak rustig My geliefde.

My kind

MY KIND . Kom rus 'n bietjie hier in My teenwoordigheid . Kom vertel my wat dit is wat die trane vandag so in jou oë laat blink. Jy dink niemand sien die hartseer raak nie, maar My kind, weet jy dan nie dat Ek jou ken voor jy uit die moederskoot gekom het nie. Ek ken jou omstandighede, Ek verstaan die seer, Ek sien die rustelose rondrol as die nagstilte om jou vou, daarom wil Ek hê jy moet eers 'n rukkie hier by My voete kom sit en rus vind. Jy veg so teen omstandighede wat jy nie kan verander nie, maar Ek kan. Jy stoei met finansies wat nie wil balanseer nie, maar vra My ek kan dit vir jou doen. Die kinders lyk asof hulle buite beheer is, maar het jy al die probleem met My bespreek. Die huwelik se pilare wat krake in het, onthou ek is die Meester bouer. Ek wil nie hê dat jy sulke swaar laste moet dra nie, Jy is my kosbare kind, die een vir wie Ek my lewe afgelê het. En net soos wat jy enige iets vir jou kinders sal doen, sal Ek enige iets doen om weer vreugde liggies in jou oë te sien blink. Ek het vandag 'n begeerte om jou teen My boesem vas te druk, om saggies met jou te praat, en vir jou te sê, My uitnodiging staan nog: Kom na My toe as jy moeg en oorlaai is, Ek gee jou rus. Raak rustig, raak kalm, en los jou laste net hier by My voete, ek sal sorg, en al wat jy moet doen is om My te loof en te eer. Jy is geskape sodat Ek my in jou kan verlustig, en nou hou jou laste jou weg van My af. Ek vee nou al jou trane af, en ek neem al jou laste weg, soek nou eers my Koninkryk en laat die res aan My oor. Ek het jou lief met 'n ewige liefde, 'n liefde wat nooit vergaan nie, 'n liefde wat soos die oseaan 'n begin het, maar jy nie die einde daarvan kan sien nie. Jy is My kosbare kind, hou My hand styf vas en weet Ek het beheer oorgeneem Liefde Jou Vader

God hou jou veilig vas

Ek vra dat God jul veilig hou deur die onbekende nag. Mag Sy Engele om jou familie en geliefdes waak vannag. Mag God jul n geseende nag rus gee.

En onthou God het jul elkeen baie lief.

Skroot en kospakkies

Op Dinsdag 9 Junie 2015 om 08:30 kom haal Koos sink :

  1.    3 Kos pakkies vir gesinne in Kempton Park Wes
  2.     Stukkende rekenaar kaste
  3.   Stukkende wasmasjien
  4.   Stukkende strykysters x 3
  5.   Elektriese kabels verskillende lengtes x 1 karton vol
  6.   Allerlei x 1 sleepwa vol

  stukkende waslyn draad x kort lengtes

Koos word gehelp met stukkende, herstelbare en nie herstelbare toerusting wat hy kan herstel en verkoop so hou Doulos hom en sy gesin aan die werk en so kan hy sy leefwyse voortsit