God is regverdig omdat Hy

Regverdigheid. God is regverdig omdat Hy aan almal ‘n vrye wil en keuse tussen goed en kwaad gee. Diegene wat Hom verwerp, sal die voorwerpe van sy regverdige oordele wees (1 Pet. 2:23; Op. 16:5). “Die siel wat sondig, moet sterwe” (Eseg. 18:4). “Die loon van die sonde is die dood” (Rom. 6:23). Ons mag nie ‘n soort liefde aan God toeskryf wat sy regverdigheid en toorn oor sonde verberg of kanselleer nie. Daar is diegene wat verkeerdelik redeneer dat God só liefdevol is dat Hy niemand in die hel sal straf nie.

Die Koninkryk van God

Die koninkryk van God
kom nie so dat 'n mens dit kan sien nie .
En hulle sal nie sê: “Kyk hier is dit!”
of: “Daar is dit!” nie;
want die koninkryk van God is onder julle.
- Lukas 17:20-21 ( Direk vertaal) -

BLYE VERSEEKRING, JESUS IS MYN

BLYE VERSEEKRING, JESUS IS MYN,
  O, WATTER VREUGDE, HEERLIK EN REIN! 
  WEDERGEBORE, REIN DEUR SY BLOED,
  SMAAK EK SY VREDE IN MY GEMOED. 

KOOR:
  DIT IS MY ROEMTAAL, DIT IS MY LIED,
  LOF WAT EK JESUS EWIG SAL BIED.
  DIT IS MY ROEMTAAL, DIT IS MY LIED, 

2. VOLLE BERUSTING, HOE SWAAR MY LOT,
  HEIL'GE VERRUKKING, BLYE GENOT;
  ENG'LE WAT HERWAARTS BOODSKAPPE DRA,
  TYDINGS VAN LIEFDE EN VRYE GENA. 

3. VOLLE VERSEEKRING, VREDE EN RUS.
  HEERLIK VAN JESUS LIEFDE BEWUS;
  MET MY GELOOFSOOG OPWAARTS GEHOU,
  RUS EK IN JESUS LIEFDE EN TROU.

Hoe kan ek gered word?

Vraag: "Hoe kan ek gered word?"Antwoord: Hierdie eenvoudige, tog diepgaande vraag, is die mees belangrikste vraag wat gevra kan word. “Hoe kan ek gered word?”, handel oor waar ons die ewigheid gaan deurbring nadat ons lewens in hierdie wêreld verby is. Daar is geen belangriker kwessie as ons ewige bestemming nie. Gelukkig is die Bybel oorvloediglik duidelik oor hoe ‘n mens gered kan word. Die tronkbewaarder van Filippi het vir Paulus en Silas gevra, “Menere, wat moet ek doen om gered te word?” (Handelinge 16:30). Paulus en Silas het geantwoord, “Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word” (Handelinge 16:31).

Hoe kan ek gered word? Waarom moet ek gered word?
Ons is almal met sonde besmet (Romeine 3:23). Ons word met sonde gebore (Psalm 51:7), en ons almal kies vrywilliglik om te sondig (Prediker 7:20; 1 Johannes 1:8). Sonde maak jou ongered. Sonde skei ons van God. Sonde lei ons op die pad na ewige verdoemenis.

Hoe kan ek gered word? Gered word van wat?
Vanweë ons sonde, verdien ons almal die dood (Romeine 6:23). Terwyl die liggaamlike gevolge van sonde fisieke dood is, is dit nie al tipe dood wat uit sonde voortspruit nie. Alle sonde word per slot van rekening gepleeg teen ‘n ewige en oneindige God (Psalm 51:6). Daarom is die regverdige straf vir ons sonde ook ewig en oneindig. Ons moet gered word van hierdie ewige verdoemenis (Mattheus 25:46; Openbaring 20:15).

Hoe kan ek gered word? Hoe het God redding voorsien?
Omdat die regverdige straf vir sonde oneindig en ewig is, kon net God die straf betaal, want net Hy is oneindig en ewig. Maar God, in Sy goddelike natuur, kan nie sterf nie. Dus het God ‘n mens geword in die persoon van Jesus Christus. God het ‘n menslike liggaam aangeneem, tussen ons kom woon, en ons geleer. Toe die mense Hom en Sy boodskap verwerp het, en Hom wou doodmaak, het Hy Homself vrywilliglik vir ons geoffer, en toegelaat om gekruisig te word (Johannes 10:15). Omdat Jesus Christus mens was, kon Hy sterf; en omdat Jesus Christus ook God was, het Sy dood ‘n ewige en oneindige waarde. Jesus se dood aan die kruis was die perfekte en volkome betaling vir ons sonde (1 Johannes 2:2). Hy het die gevolge wat ons verdien het op Hom geneem. Jesus se opstanding uit die dood het bewys dat Sy dood inderdaad die perfekte en voldoende offer vir ons sonde was.

Hoe kan ek gered word? Wat moet ek doen?
“Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word” (Handelinge 16:31). God het alreeds al die werk gedoen. Al wat jy moet doen is om, in die geloof, die redding in ontvangs te neem wat God jou aanbied (Efesiërs 2:8-9). Vertrou ten volle in Jesus alleen as die betaling vir jou sondes. Glo in Hom, en jy sal nie verlore gaan nie (Johannes 3:16). God bied jou redding aan as ‘n geskenk. Al wat jy hoef te doen is om dit te aanvaar. Jesus is die pad na redding (Johannes 14:6).

Het jy ‘n besluit vír Jesus Christus geneem as gevolg van wat jy hier gelees het? Indien wel, druk die “Ek het Jesus Christus vandag aanvaar”

Daar is gelowiges wat twyfel, hulle geloof is swak.

Daar is gelowiges wat twyfel, hulle geloof is swak.  JULLE MOET HULLE AANVAAR. Hulle dink meskien anders as julle oor party dinge en  hulle dink hulle is reg. Julle moenie met hulle daaroor stry nie...

Soos ek gesê het – daar is sekere dinge wat vir ons baie duidelik  uiteengesit is in die Bybel, waaroor niemand van ons kan stry nie (jy mag nie steel nie ens.). Maar  sekere dinge soos kos en kleredrag en nog baie ander dinge is waarin ons mekaar  moet help en akkommodeer en mekaar se verskille respekteer!

Laat ons nie ons tyd mors met mensgemaakte reëls en wette nie, maar laat  ons ons besig hou met dinge wat ‘n ewigheidswaarde het en laat ons die tyd  uitkoop, want ons lewe in die laaste dae!

Wat n lieflike oggend

Wat 'n lieflike oggend. Mag ons SKEPPER se liefde jou soos sonskyn omvou. Mag Sy genade oor jou drup soos die moredou. Mag Sy vreugde jou hart vul met ñ melodie. Mag Sy kosbare bloed jou lewe omsirkel Mag Sy engele voor jou uitloop en al jou paaie gelyk maak en jy vandag 'n asemrowende daggie beleef sodat hierdie dag al jou verwagtinge oortref! Die Naam van die Here is op jou en God seen jou!!

Geseende Nagrus almal

Hiermee wens ek julle 'n geseende nagrus toe. Ek bid dat Vader julle sag sal toevou, julle styf teen Hom sal vashou en julle veilig sal bewaar deur hierdie nag. Goeie Nag, julle moet mooi drome droom. JESUS LIEF JULLE BAIE!!!! Lief julle xxx

Projeek uitleef na buite

DOULOS het een dag per maand uitgesit om by n bejaardesorg plek, n Plakkerskamp n plek vir mense met gestremdhede of  by n siekeboeg en ander,  iets vir mense te gaan beteken deur daar te wees waar hulle is en net daar saam met hulle te kan smaak aan iets lekker deur ons self voor gesit

DIE GROEPE WAT EERSTE AAN DIE BEURT IS lOUIS TRICHARDT TEHUIS VIR BEJAARDES EN VAN RENSBURG TEHUIS BEIDE  LANGS MEKAAR IN DANVILLE

DATUM: 24 JUNNIE 2015 OM 09:00 STIPTELIK BEGIN ONS