Hoe sal ek die Here vergoed

"Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my?" Dit is die vraag van die dag. Die psalmdigter is sopas van die dood gered. Nou vra hy homself af: Hoe sê ek nou dankie vir die Here? Wat kan ek vir Hom terugdoen na alles wat Hy vir my gedoen het?" Hoe sê mens dankie aan die Here en hoe lyk die dankbaarheid wat God verwag?

Om iemand wat seergekry het jammer te kry.

Om iemand wat seergekry het jammer te kry. Wat sê Jesus se storie, waarom het die Samaritaan gehelp? Want hy het hom jammer gekry. - Ons kan die woord barmhartigheid ook vertaal met medelye. - Die woord beteken presies wat hy sê, om saam met die lydende persoon te ly. Om sy pyn te voel en daadwerklik daarby betrokke te raak! Een van die kommentare sê Barmhartigheid is medelye in aksie!

Wathoor ek?

Geseënd is diè wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Wat jy saai sal jy maai. What comes around, goes around. Barmhartigheid. Wat 'n wonderlike gebaar, watter seën om dit te kan bewys. Maar so moeilik om dit te doen. Gou so bietjie prakties. Ek sê nie jy moet vir almal op die straathoek geld gee nie. Of vir almal wat jou vra nie. Maar jy weet mos, soms voel jy jy moes eintlik. 'n Paar rand vir iemand in nood, kan soms so 'n seën wees, en voel. Hoeveel geld (presies) is nou in jou beursie? Weet jy? Sal jy R5 mis? Kom ons gaan na jou note toe. Sal jy dalk regtig armer wees van R20? Vir iemand spesifiek. Of dalk in die bank? R100? Maar geld gee is maklik. Soms is barmhartigheid 'n bietjie persoonlike kontak vir iemand wat alleen is. Dalk so 'n bietjie genade, vir jou huisbediende wat so bietjie laat is. Sy bestuur nie die taxi nie, weet jy? En die opbrengs van barmhartigheid? Die seën? Dit sal terugkom na jou toe. Dalk dubbel en dwars. Al gewonder of jy nie dalk ook jou werk kan verloor nie? Dalk sal jy eendag trots moet sluk en iemand anders se barmhartigheid aanvaar. Geseënd is jy as jy barmhartig is. Geseënd!

Hoe dink jy oor die lewe?

Hoe dink jy oor die lewe?

Die afgelope tyd het ek tot die slotsom gekom dat ons denke ons dikwels verhoed om nuwe geleenthede raak te sien en nuut te dink oor die lewe. Ek het ook besef dat hierdie nuwe gedagtes uiteindelik gaan oor ‘n besluit en die toestemming wat jy vir jouself gee om nuut te dink. Jy moet jouself toestemming gee om gelukkig te wees. Ons beperk onsself deur nie die geluk in die lewe aan te gryp en te leef nie. Geluk is soms net die klein oomblikke van glimlag en mense groet. Jy moet jouself toestemming gee om liefde te ervaar in jou verhoudings. Jy mag maar liefhe en ander mag jou liefhe. Jy mag jouself oopmaak vir ander se omgee ten spyte van teleurstellings en ‘n seer verlede. Jy moet jouself toestemming gee om foute te maak. Mense maak foute, niemand is volmaak nie. Jy mag maar foute maak en besluit om daaruit te leer. Dit is hierdie besluite wat jy in jou gedagtes neem om te mag leef op jou eie unieke manier, wat ‘n verskil maak in die manier waarop jy na die wereld om jou kyk.

HOE OM DIE VERANDERING VAN HART TE VERKRY.

WAT MOET EK DOEN ON GERED TE WORD

Wat moet ek doen om gered te word? Hier, in die mees eenvoudige en kortste vorm is die vraag waarvan elkeen die antwoord moet weet, of andersins vir ewig verlore, weg van God, die lyding en die smarte van die verdoemdes verduur. Dank God, hierdie vraag word gevra en so eenvoudig beantwoord in die Skrifte, dat elke mens dit kan verstaan. Daar is ook ander vrae wat die siel se welsyn beinvloed, en in vele plekke in die Bybel word die plan van verlossing duidelik gemaak, maar slegs op een plek word hierdie vraag woord vir woord gevra, en daar vind ons ook die antwoord.

Paulus en Silas was opgesluit in die tronk in die stad van Philippi en teen middernag het hulle begin sing en bid en God geloof. Toe het God die tronk geskud met ‘n magtige aardbewing. Die kettings het van Paulus en Silas se hande en voete afgeval, en die tronkdeure het oopgeval. Die tronkbewaarder het groot geskrik en bang en oortuig van sy sonde het hy na die twee predikers gekom en hierdie vraag gevra: “En toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val bewende voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buite gebring en gesê: “Menere, wat moet ek doen om gered te word?” Toe sê hulle: “Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.” Handelinge 16:29 - 31.

 “Wat moet ek doen om gered te word?” “Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word”. Dit is God se verlossingsplan, die plan wat Hy vir elke man, vrou en kind wat al ooit in hierdie wêreld gebore is, het.

1.   WAT MOET EK DOEN OM GERED TE WORD?

Daar is iets wat jy moet doen om gered te kan word. Daar was hoop vir hierdie tronkbewaarder omdat hy homself as ‘n sondaar gesien het en bang kom vra het, “Wat moet ek doen?”. Van die begin van die Skrif tot die einde word hierdie een feit beklemtoon. In Jesaja 53:6 leer ons: “Ons het ALMAL gedwaal soos skape, ons het ELKEEN sy eie pad geloop; maar die Here het die ongeregtigheid van ONS ALMAL op Hom laat neerkom.”

Ons het almal gedwaal. Die Here is nie tevrede dat sondaars gelaat word om te glo hulle is goed nie. In Romeine hoofstuk 3, is die Bybel so positief en versekerd dat elke man, vrou en kind ‘n sondaar is:

“Wat dan? Het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie! Want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig dat hulle ALMAL onder die sonde is, soos geskrywe is: Daar is NIEMAND regverdig nie, SELFS NIE EEN NIE. Daar is NIEMAND wat verstandig is nie, daar is NIEMAND wat God soek nie. Hulle het ALMAL afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is NIEMAND wat goed doen nie, DAAR IS SELFS NIE EEN NIE. (Romeine 3:9 - 12.

In verse 22 en 23 word dit weer gestel “want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God”.  Dit is die rede waarom Jesus vir Nikodémus gesê het “Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, JULLE MOET WEER GEBORE WORD NIE”.  En verder in dieselfde hoofstuk, vers 18: “HY WAT IN HOM GLO, WORD NIE VEROORDEEL NIE; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel OMDAT HY NIE GEGLO HET in die Naam van die eniggebore Seun van God nie”. Verseker maak hierdie Skrifte dit duidelik dat elke mens wat in die Woord van God glo, ‘n verlore sondaar is totdat hy in Jesus Christus glo en gered word. Die hart is sondig en verkeerd en slegs Godkan dit regmaak. Dus, as jy gered wil word moet jy in jou eie hart erken: “Ek is ‘n sondaar. Ek is verlore en het nodig om gered te word.” Nie een kon nog gered word as hy nie gekom het om verlos te word van sy sondes nie.

2.   CHRISTUS HET GESTERF OM SONDAARS TE RED, NIE GOEIE MENSE NIE

ALLE mense val in hierdie kategorie: Ek smeek jou, sien dit vandag raak. Jy is ‘n arm, verlore sondaar. ‘n Hel-gebonde sondaar. Jou hart is boos. Jy het jou hart verhard. Jy het die roepstem van God weerstaan. Jy het Christus verwerp. Maak nie saak hoe goed jy in ander mense se oë lyk nie, jy is ‘n verskriklike sondaar en tensy jy na Christus draai, sal jy alle ewigheid in die Hel spandeer. ‘n SONDAAR is jy.

Erken dit in jou eie hart; bely dit aan God. Jy is ‘n sondaar en jy benodig om gered te word meer as enige iets anders in die wêreld. AS jy bereid is om hierdie ‘n saak van jou hart te maak, dan is jy gereed om te leer wat God se antwoord op jou vraag is: “Wat moet ek doen om gered te word?”

3.   GLO IN DIE HERE JESUS CHRISTUS

Hierdie is God se maklike manier om gered te word. Jy is ‘n sondaar, jou hart is verkeerd, jy kan jouself nie red nie, jy is alreeds veroordeel. Dit wat jy dus moet doen om gered te word is eenvoudig net om die Here Jesus met die saak te vertrou. As jy Hom vertrou, dan het jy God se belofte “Jy sal gered word.”

Ek bedoel nie dat jy eenvoudig net moet glo dat daar ‘n God en ‘n Verlosser is nie. “duiwels glo dit ook, en hulle sidder” Jakobus 2:19. Jy kan glo dat ‘n sekere geneesheer ‘n goeie dokter is sonder om hom in te roep as jy siek is. Jy kan glo ‘n sekere man is ‘n goeie prokureur sonder om hom te skakel om jou saak te verdedig. Jy moet nie net die waarheid omtrent Jesus glo nie; jy moet in Hom glo, dit wil sê, wees afhanklik van Hom, waag in Hom, vertrou in en op Hom; en as jy doen, dan is jy gered.

4.   NIE GERED DEUR GOEIE WERKE

Natuurlik verdien jy nie redding nie. Daar is niks wat jy kan doen wat jou waardig daaraan sal maak nie. Jy kan nie gered word deur die Tien Gebooie te onderhou nie, want die Skrif hou jou nie meer daaraan nie. Romeine 3:20: “aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde.”

Dieselfde ding word in Galasiërs 3:11 gesê “En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik; want die regverdige sal uit die geloof lewe.”

Baie, baie Skrifte herhaal weer en weer dat daar geen redding deur menslike goedheid is nie. 

nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees.” Titus 3:5.

“WANT UIT GENADE IS JULLE GERED, DEUR DIE GELOOF, EN DIT NIE UIT JULLESELF NIE: DIT IS DIE GAWE VAN GOD; NIE UIT DIE WERKE NIE, SODAT NIEMAND MAG ROEM NIE.” (Efesiërs 2:8, 9)

Ons het dus erken dat geen mens verdien redding nie, en geen mens kan homself red nie. Verlossing moet gratis wees anders sal die sondaar dit nooit kan kry nie. Om die waarheid te sê, dit vat bloed om vir sonde te betaal, want die Skrif sê: “en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie.” Hebreërs 9:22.

“Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.” Jesaja 53:6.

Petrus vertel ons dat ons almal deur die bloed van Christus vrygekoop is. “Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos.”  1 Petrus 1:18, 19.

Elke lam, bok, tortelduif of duif wat in die Ou Testamentiese tye geoffer is het dit voorgestel: dat die mens, ‘n skuldige sondaar, ‘n onskuldige een moet hê wie se bloed gestort kan word om vir die mens se sonde te betaal. Jesus het vir ons sondes gesterf, en, dank God, redding is gekoop vir elke mens in die wêreld, en hy sal dit verkry as ‘n gratis geskenk van God.

“Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.”  Romeine 6:23.

Onthou, lidmaatskap aan ‘n kerk kan jou nie red nie. Om gedoop te wees kan jou nie red nie. Die Doop red jou nie, kan ook niemand gered hou nie. Dit is slegs ‘n handeling van plig vir dié wie alreeds Christus as hul Verlosser gevind en erken het.

Deur ‘n goeie morele lewe te lei, of lidmaatkap aan ‘n goeie organisasie, of goeie burgerskap, dit faal om redding te bring, want dis “nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered.” Titus 3:5. Moet dus nie vertrou op watter goeie dinge jy doen nie, maar vertrou op wat Jesus gedoen het en beloof het om vir jou te doen.

5.  WAT VAN BEKERING?

Sê die Bybel nie dat ons moet bekeer nie? Ja, die Bybel sê eenvoudig dat “God… verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer” Handelinge17:30 en weer “maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom” Lukas 13;3,5. Die prediking dat die mens hom moet bekeer en berou moet hê, was gedoen deur Johannes die Doper, Jesus, Petrus en Paulus. Verseker is bekering God se plan vir redding.

Moenie my verkeerd verstaan nie. God is anstig dat jy ‘n gebroke hart moet hê oor jou sondes. Jy het weggedwaal van God. Jy het die gestorte boed van Jesus onder jou voete vertrap. Jy het jare van jou lewe verkwis wat jy nooit weer oor kan lewe nie. Jy het die Duiwel gedien. Daar is heelwat waaroor jy kan treur, en ek is nie verbaas dat jy diepe skaamte en hartseer in jou hart het dat jy die God wat jou geskape het en die Verlosser wat vir jou gesterf het verontreg het nie. Ek is nie verbaas dat jy nie die trane kan terughou nie. Maar wat ek wil hê jy moet weet is dat trane of geen trane, hoeveel hartseer jy ook al in jou hart het of nie het nie, dít kan jou nie red nie.

Jy moet jammer en skaam wees oor jou sondes. “Want die droefheid volgens die wil van God werk ‘n onberoulike bekering tot redding” 2 Korinthiers 7:10.

Om te bekeer beteken letterlik om ‘n verandering van gedagtes of gees teenoor God en teenoor sonde te hê. Dit beteken om weg te keer van jou sondes, in alle erns, met jou hele hart, en om te glo dat Jesus Christus jou sal red. Jy kan dus sien dat die mens wat in Christus glo, bekeer is, en die mens wat bekeer is, in Christus glo. Die tronkbewaarder is bekeer toe hy van sonde gedraai het om in die Here Jesus Christus te glo.

6.  KITS SALIGHEID.

Die tronkbewaarder het nie deur ‘n periode van rou gegaan nie. Hy was aangesê om in die Here Jesus Christus te glo; hy het net dit gedoen en is gered, en sy hele familie is op dieselfde manier gered. Onmiddelik, dieselfde uur van die nag. As jy deur die Nuwe Testament blaai, sal jy sien dat mense dadelik gered is, sonder enige proses, sonder enige routydperk. Zacchaeus, bo in ‘n boom, het Jesus vertrou en haastig afgekom en het Hom met vreugde ontvang. “Toe sê Jesus aan hom: Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom” Luk 19:6 - 9.

Toe Petrus aan Cornelius, en sy huishouding wat vergader was, sê hulle kan gered word deur geloof het dit onmiddelik gebeur. “En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het”. Handelinge 10:44 - 48.

Die dief op die kruis, bose sondaar wat hy was, wat ‘n paar minute vantevore nog Jesus gespot het, is onmiddelik gered toe Hy Jesus uitgevra het. Lukas 23:42,43 In die eerste hoofstuk van Johannes, verse 35 - 49, sien ons waar Andréas, Simon Petrus, Filippus en Natánael almal, een vir een, bekeer is deur geloof in Christus.

Daar is geen rekord van enige persoon in Bybelse tye wat ooit aangesê was om te wag, te rou, of te treur oor sy sondes voor hy Jesus kan vertrou en gered kan word nie. Bekering en geloof is soos dieselfde ding in verskillende woorde en benodig nie ‘n lang tydperk of ‘n rouproses of hartseer nie.

Redding is onmiddelik. Al wat jou vandag weerhou om gered te word is jou trots en boosheid van jou hart wat jou aan die sonde hou en keer dat jy na Jesus snel om Hom te vertrou vir jou redding. Draai in skaamte en berou van jou sonde hierdie oomblik en glo en vertrou in Christus en word gered.

7.  KAN IEMAND GERED WORD SONDER GEBED?

In die Bybel is daar vele gevalle van sondaars wat gebid het, soos die dief aan die kruis of die tollenaar in die tempel.  Romeine 10:13 sê: “Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

Baie mense glo dat ‘n sondaar nie gered kan word sonder ‘n periode van gebed nie, sonder om hom bewustelik te beroep op God. Die Bybel sê egter nie dat ‘n sondaar moet bid om gered te word nie. Direk na die vers in Romeine 10:13 is ‘n verduideling wat wys dat om te roep na God is ‘n bewys van geloof in die hart en dit is eintlik die geloof in die hart wat die saak besleg. Lees dit weer.

“Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie”? Romeine 10:13,14.

Die Here moedig die sondaar aan om te bid en die Here hoor en verhoor die sondaar se gebed, ás die sondaar vir sy verlossing in Jesus Christus glo wanneer hy bid. Hy het die gebed van die dief op die kruis, die van die tollenaar in die tempel en die blinde Bartimäus gehoor. Maar die skrif sê:”Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie”? Romeine 10:13,14. Verseker moet elkeen wat gered word glo. Gebed is die bewys van geloof. Maak nie saak hoe lank mens bid nie, as hy nie in Christus glo nie, kan hy nooit gered word nie. Indien hy in Christus glo sonder bewustelike gebed is hy alreeds gered. Daar is net een plan vir redding en slegs een stap wat ‘n sondaar moet maak om dit te verkry. Daardie stap is om in die Here Jesus Christus te glo.

Op ‘n manier het predikers die indruk in hierdie arme wêreld gelaat dat God hardvogtig is en dat dit baie trane en geween en lang periodes van verdriet sal neem voordat Hy sal hoor en die sondaar sal red. Ons is onder die indruk dat God nie omgee of sondaars gered word al dan nie, en dat sondaars op een of ander manier die hart van God moet aanraak en Hom moet oortuig dat Hy gereed is om ons te vergewe. Wat ‘n laster teenoor ‘n goeie en heilige God “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê”. Johnnes 3:16.

Daar is alreeds vir die mens se sondes betaal. God se toorn is alreeds weggedraai van elke sondaar wat gered wil word. Beide die Vader en die Seun is ‘n miljoen maal meer angstig om elke sondaar te red as wat die sondaar kanwees om gered te word. Dankie Here, ek hoef nie God te smeek om my sondes te vergewe nie. Die oomblik wat ek bereid is om Hom daarmee te vertrou, sal Hy dit doen.

8.  HOE OM DIE VERANDERING VAN HART TE VERKRY.

Hierdie eenvoudige manier om deur geloof te red te word klink so maklik, en dit is. ‘n Sondaar mag dalk sê; “Maar ek het gedink ek moet ‘n verandering van hart hê…” Ja, dit moet jy, maar dit is God se rol. Jesus het met Nikodémus gepraat toe Hy gesê het, “julle moet weer gebore word”, en in dieselfde Hoofstuk vertel Hy vir Nikodémus hoe om weergebore te word.

“Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 3:16.

Die verandering van hart is God die Heilige Gees se rol en jy sal seker wees dat Hy daarmee sal deel. Jou rol is om eenvoudig net in Hom te glo. Wat ookal andersins nodig is vir jou ewige redding, die Here sal daarmee deel as jy Hom vertrou of in Hom glo.

9.  HOE MOET EK VOEL?

Sommige mense het ‘n idee dat die verandering van hart te doen het met ‘n gevoel. Sommige wil nie Christus as hul Verlosser aanneem voordat hulle nie hierdie misterieuse gevoel het nie. Moenie dat die Duiwel jou hier mislei nie. Ek glo in opregte godsdiens en dank God vir die vreugde wat Hy my dag na dag gee. Maar die Bybel sê nêrens hoe jy moet voel voordat jy gered word nie, en ook nie hoe jy moet voel nadat jy gered is nie. Om die waarheid te sê, alle mense voel nie dieselfde nie. Gevoel verskil van persoon tot persoon wat gered is. Sommige huil wanneer hulle gered word, sommige lag en sommige loof en prys God hardop. Geeneen is meer gered as die ander nie. Wat jy soek is redding en jy moet tevrede wees met enige gevoel wat jy ervaar wanneer Hy jou sondes vergewe, mits dit die Here sal behaag.

Neem kennis van nog ‘n feit, naamlik dat jy nie kan reg voel voordat jy dit nie reg kry nie.  Blydskap kom nie voordat jy die Here vertrou nie. Geeneen kan die uitwerking van medisyne voel voordat hy dit geneem het nie. Die Kinders van Israel in die Wildernis, deur giftige slange gebyt en op die rand van die dood, is nie genees en het ook nie gesond gevoel alvorens hulle nie na die koper slang op die paal opgekyk het nie Numeri 21:6 - 9.

Mens word nie gered deur gevoel nie; mens word gered deur op Christus te vertrou. Die verlore seun, weg van die huis en in die varkhok, het besluit om op te staan en na sy vader te gaan, maar hy het nie goed gevoel nie. Hy was sonder skoene, geklee in vodde, sonder die ring van sy seunskap, flou van die honger en sonder enige bewys van sy vader se vergiffenis. Tog het hy opgestaan en na sy vader gegaan, nie deur gevoel nie, maar deur geloof in sy vader. Dankie Here, sy vader het hom ontvang, soos God ook elke sondaar sal ontvang wat na Hom toe kom. Wanneer die verlore seun by sy vader se tafel aansit, met dieskoene van die evangelie van vrede, geklee in die klere van geregtigheid van Christus, met die ring van seunskap aan sy vinger, besig om die vetgemaakte kalf te geniet aan die regterhand van sy vader, toegevou in sy liefde, het hy baie gevoelens gehad. Gevoelens kom na redding. Laat gevoelens by die Here en kom na die Verlosser in geloof.

Nadat jy gered is, sal jy vrede en vreugde put deur die Here te volg in doop, deur die lees van Sy Woord , deur siele te red en Hom andersins te behaag. Jy moet weer en weer, dag vir dag, na die Here gaan vir die vreugde van ‘n Christelike lewe. Maar dank God dat verlossing vir eens en altyd afgehandel is wanneer jy op Christus vertrou as jou Verlosser.

10.  WAT VAN OPENBARE BELYDENIS?

Elke persoon wat gered is behoort Christus openlik te bely. Mattheus 10:32 en Romeine 10:9, leer duidelik dat God enige een wat openlik verklaar dat Christus sy Verlosser is, as Sy eie kind sal opeis. Ons bely eenvoudig openlik met die mond dit wat ons in ons hart glo. Insake hierdie einste saak sê Romeine 10:10: “want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding”.

Om Christus as jou Verlosser te bely, bewys dat jy Hom in jou hart vertrou.   Dieselfde met alle ander beloftes in die Bybel wat daaroor handel hoe om gered te word. Johannes 6:37 sê “en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit uitwerp nie”. Redding word in Johannes 1:12 belowe aan almal wat Jesus ontvang. Maar jy kan nie na Christus kom as jy Hom nie vertrou nie. Johannes 1:12 wys daarop dat om Jesus te ontvang is dieselfde as om in Sy naam te glo.

Moenie hierdie ‘n ingewikkelde saak maak nie. Daar is net een eenvoudige trappie tussen jou en Jesus. Wanneer jy Hom vertrou is alles anders afgehandel. Jy het berou, jy het na Christus toe gegaan, jy het Hom ontvang. Jy’t  alles wat nodig gedoen is om gered te word. Neem die antwoord in Handelinge 16:31 op sigwaarde: “GLO IN DIE HERE JESUS CHRISTUS EN JY SAL GERED WORD”. In dosyne Skrifte regdeur die Bybel word redding belowe aan die wat glo. Lees noukeurig deur die volgende Skrifte en sien dat weer en weer, menige der menige kere, belowe God dat al wat ‘n arme sondaar nodig het is geloof aan Jesus Christus.

“Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle WAT IN SY NAAM GLO” Johannes 1:12.

“En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 
Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” Johannes 3:14 - 16.

  

“Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie.” Johannes 3:18.

“Hy wat in die Seun GLO, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Johannes 3:36.

“Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom GLO wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe.” Johannes 5:24.

“En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag hê; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.” Johannes 6:40.

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo, het die ewige lewe. Johannes 6:47.

“Aangaande Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom GLO, vergifnis van sondes deur sy Naam ontvang.” Handelinge 10:43.

“En dat elkeen wat GLO, deur Hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie.” Handelinge 13:39.

Lees weer die Skrif waarmee ons begin het:

WAT MOET EK DOEN OM GERED TE WORD?

“Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word” Handelinge 16:30,31.

11.  VERTROU JESUS, DIE GROOT GENEESHEER.

Indien jy siek is en besig is om te sterf, en daar is ‘n goeie dokter wat jy kan vertrou, sal jy dit nie waag om hom te vra om jou saak te vat, jou die nodige behandeling te gee en met God se hulp jou gesond te maak nie? Dan, net so, vertrou in Christus, wees afhanklik van Hom vir jou redding en gee dit vandag aan Hom oor. Met dieselfde waagmoed waarmee jy ‘n dokter sou inroep en hom met jou liggaam sou vertrou, so kan jy ook vir die Here Jesus Christus aanroep en dit waag om Hom te vertrou om jou sondes te vergewe en jou arme verlore siel te red.

Hy’t gesê, “Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is.” Lukas 5:31. Hy is die Groot Geneesheer en sal jou siel onmiddelik genees as jy Hom vertrou. Soos wat jy ‘n dokter sal vertrou, op sy behandeling sal onderwerp, op hom sal vertrou vir resultate, so moet jy vandag Jesus met jou siel vertrou. Menslike dokters faal vele kere. Hul resultate op die beste, is geleidelik, so geen dokter is die perfekte prentjie van Jesus nie. Die dokter kan geen wonderwerke verrig nie, maar Jesus kan asook die verandering wat nodig is vir daardie arme, bose hart.  Hy doen dit dadelik, oombliklik, sonder enige verdere poging van jou kant, as jy Hom vertrou.

12.  JESUS, ONS PROKUREUR.

Indien jy ‘n misdaad gepleeg het en in die tronk gegooi word, is die eerste ding wat jy sou doen, moontlik om ‘n betroubare prokureur te kontak en hom met die hele saak van jou verdedeging te vertrou. In God se oë is jy ‘n krimineel, alreeds veroordeel en met God se toorn oor jou dag vir dag. Maar God het iemand voorsien wat die rol van ons arme sondaars, oortreders voor die regterstoel van God oorneem. Jesus is daardie prokureur, want die Skrif sê:

“My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige. En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.” 1 Johannes 2:1,2.

Jesus is nie alleen jou prokureur om jou saak te verdedig nie; hy het alreeds die boete betaal en jy mag Hom met gemak vertrou om jou oombliklik te vergewe en regverdig. Hoekom nie net met Jesus waag soos met ‘n gewone prokureur nie? Jesus is natuurlik beter as ‘n prokureur. Jy hoef hom nooi ‘n fooi te betaal nie, en hy faal nooit nie!

13.  ‘n TROUE

‘n Jong man en jong vrou staan saam, sy aan sy, voor die prediker. Die prediker sê: “Gee mekaar die regterhand.” Dan sê hy vir die jong man, “Neem jy hierdie jong vrou om jou wettige vrou te wees, om vir haar lief te hê en haar te koester totdat die dood julle skei?” Hy antwoord: “Ek doen.” Vir die jong vrou sê die prediker: “Neem jy hierdie man as jou wettige man totdat die dood julle skei?” Sy antwoord: “Ek doen.” Dan sê die prediker: “Ek verklaar julle man en vrou,” en hulle is getroud in die oë van God en die mens. Wat ‘n eenvoudige prentjie van verlossing. Jesus is die bruidegom en dié wat in Hom glo sal Sy bruid wees.

14.  VERSEKER DIT - EIS HOM VANDAG.

Draai jou hele hart van sonde tot vertroue in Christus. Kies die Hemel bo die Hel, kies vir Christus bo Satan. Moenie dat Satan jou langer mislei nie. Indien jy uitstel mag dit lei na ‘n verharde hart, ‘n verkwiste lewe en ‘n gemartelde siel in Hel. Indien jy nie gered word nie, dit terwyl God die pad so maklik uitgelê het, en die prys van die sonde moet betaal, het jy niemand behalwe jouself te blameer nie. Sal jy vandag in Jesus Christus glo en gered word?

“Beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie” Spreuke 27:1.

“Want Hy sê: In die tyd van die welbehae het Ek jou verhoor, en in die dag van heil het Ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die tyd van die welbehae; kyk, nou is die dag van heil.” 2 Korinthiers 6:2.

Vandag as julle sy stem hoor,  verhard julle harte nie” Hebreers 3:7,8 God gee vir jou hierdie hartklop, hierdie asem, hierdie oomblik sodat jy Christus kan vertrou, maar daar is geen belofte van ‘n ander nie.

Een wat Jesus Chrsitus vertrou as persoonlike Verlosser moet dit Hom openlik voor ander bely. “Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding” Romeine 10:10.

Noudat jy Jesus Christus vertrou, moet jy by ‘n kerk aansluit en gedoop word. Ek hoop jy vind ‘n goeie “Bybel gelowige” kerk en sal getrou bywoon.

Om God se wil te ken ................

Om God se wil te ken Kolosense 1:9-10

Inleiding: Ek is redelik seker dat alle gelowiges al met die vraag geworstel het:  “wat is God se wil vir my en vir my lewe?”  Ek is ook seker dat die meeste gelowiges al moedeloos geword het, iewers langs die lewenspad omdat hulle net nie ‘n duidelike antwoord op die vraag kry nie.  Het jy ook al soos ek gewonder of God ooit Sy wil aan ons bekend maak – ek bid dan so baie en vra:  Here wat is U wil vir my.  Ek weet dat dit ‘n groot vraag in my lewe vir ‘n baie lang tyd was.  Ek het die heeltyd gehoop dat die Here vir my dmv ‘n whaaooo moment sy wil moet bekend maak.  Ek wou he dat Hy vir my moet wys hoe ek vir die volgende maand, jaar of sommer vir die res van my lewe Sy wil moet lewe.  Maar met moedeloosheid het ek baie keer ervaar dat Hy dit net eenvoudig nie doen nie.  Hoekom nie?  Het ek dan gevra.  Hy wil mos he dat ek volgends Sy wil moet lewe. Tot ek op Kol 1:9-10 afgekom het.  Dit was asof ek vir die eerste keer hierdie gedeelte gelees het, al was dit die hoeveelste keer.  Deur hierdie gedeelte het die Gees vir my iets oor Sy wil bekend gemaak wat my soveel beter laat verstaan het. Vandag wil ek u nooi om saam met my opreis te gaan in ons soeke na hoe maak God sy wil aan ons bekend. Col 1:3-10 Wanneer ons tot God, die Vader van ons Here Jesus Christus, bid, dank ons Hom altyd vir julle omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges.  Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word en waarvan julle reeds gehoor het toe die waarheid, die evangelie, aan julle verkondig is.  Die evangelie het julle bereik, en net soos dit in die hele wêreld vrug voortbring en verder versprei, gebeur dit ook by julle van die dag af dat julle van God se genade gehoor het en dit leer ken het soos dit werklik is.  Julle is daarin onderrig deur Epafras, ons geliefde medewerker en ‘n getroue dienaar van Christus in julle belang.  Dit is ook hy wat ons vertel het van die liefde wat deur die Gees in julle gewek is.  Daarom, van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat Hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat Hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God.

God openbaar Sy wil aan ons: Die eerste ding wat ons vir mekaar moet se is dat die Woord duidelik is oor die feit dat God wil he ons moet sy wil ken.  Hier praat Paulus daarvan dat ons sy wil duidelik kan ken.  God speel nie wegkruipertjie met ons nie.  Hy openbaar sy wil aan ons omdat Hy wil he dat ons moet weet wat sy wil is.  As ons hierin begin twyfel, begin ons ophou soek en vra na Sy wil.  Die oomblik wat dit gebeur word God se wil vervang met die soeke na ons eie wil.  Dit is net wat Satan wil he wat moet gebeur.  Dit is immers wat in die paradys met Adam en Eva gebeur het.  Hulle het God se wil vervang met hul eie wil en ons weet baie goed wat die resultaat daarvan was en steeds is.

As dit dan ‘n gegewe is dat God sy wil openbaar is die vraag, hoekom sukkel ons so om God se wil te ken.  Ons weet nou dat God sy wil kenbaar maak.  Hy sal immers nie vir ons se ons moet volgens sy wil lewe, maar dit vir ons wegsteek nie.  Dus moet die fout le by die manier waarop ons na God se wil soek.  Ons soek waarskynlik op plekke en maniere waarop God nie sy wil ten toon stel nie.

Die geheim:  God openbaar Sy wil aan ons deur die Heilige Gees! Miskien sal jy se:  sjoe, dit is mos nou ou nuus.  Natuurlik openbaar God sy Wil deur die HG.  Maar dit verander die manier waarop God sy wil aan ons bekend maak totaal en al.  Sien, die HG leef in ons, om ons en saam met ons.  Dit is Hy wat dag vir dag saam met ons leef.  Dit is Hy wat dag vir dag Sy wil aan ons openbaar.  Om dit beter te verstaan moet ons dalk ‘n bietjie kyk na Abram se roeping Gen 12:1 Die Here het vir Abram gesê: "Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat Ek vir jou sal aanwys. Hier sien ons dat God vir Abram roep.  Ons weet dat God ‘n baie spesifieke rede vir Abram se lewe gehad het.  Maar as God hom roep, openbaar God nie die totale plan aan Hom nie.  Hy roep Hom net om te trek, maar met die belofte dat Hy vir hom sal wys.  God wys openbaar dus nie Sy wil aan Abram eenmalig nie, maar Hy openbaar Sy wil aan Hom soos wat Abram leef.  Hy wys dag vir dag en tree vir tree vir hom wat Sy wil met hom is. Toe ek dit besef het daar vir my ‘n hele nuwe lig opgegaan.  Ek het altyd gevra:  Here openbaar U wil aan my vir my lewe en het verwag dat ek op ‘n stadium die hele prentjie moet sien.  Maar God wys vir ons net genoeg van Sy wil dat ons vandag daar volgens moet lewe. Ek kan dit so probeer verduidelik.  As ek ‘n winkel instap en ek koop koeldrank vir ons gesin, weet ek min of meer wat Lilian en Lanri gewoonlik van hou.  Maar daar is tye wat hulle ipv koeldrank eerder water wil he.  Dus is ek nooit 100% seker nie.  Daarom sal ek altyd eers vra wat hulle vandag sal wil drink.  Maw ek moet ingestel wees op hulle wil vir elke dag.

Leef in ‘n intieme verhouding met die HG: Om God se wil dus vir ons elke dag se lewe te ken beteken dus dat ons in ‘n intieme verhouding met die Gees moet leef.  Ons kan nie op ons eie stoom aangaan en dan so nou en dan vra wat Sy wil vir ons is nie.  As Hy dan nie die volle prentjie vir ons gee nie, gaan ons maar weer aan om ons eie ding te doen. Onthou die Gees leer ons elke dag hoe ons moet lewe.  Luister hoe mooi stel Dawid dit in Ps 25:12 As iemand die Here dien, leer Hy hom watter pad hy moet kies,

Uitvloeisel van iemand wat die wil van God ken en gehoorsaam: a. Tot eer van God:  as ons binne God se wil leef, soos wat die HG dit dag vir dag aan ons openbaar, word God geeer.  Dit is ‘n ongelooflike NB toets in ons lewens.  Ons wonder mos baie kere of ons nou God se wil reg gehoor en verstaan het.  Een van die grootste maatstawwe wat ons het is om te vra of dit wat ons doen tot eer van God is of tot eer van onsself.  Jy kan maar verseker weet dat as dit tot eer van jouself is, is dit nie God se wil wat jy besig is om uit te voer nie. b. Dra Gods vrugte:  wanneer ons besig is om in gehoorsaamheid God se wil te doen, sal daar iets van wie God is gewys word.  Wanneer ons die wil van God gehoorsaam sal ons iets van God se liefde, genade, omgee ens wys. c. Kennis van God:  as ons terug dink aan Abram, sal ons besef dat hy baie meer kennis van God opgedoen het nadat hy binne God se wil begin wandel het as voor die tyd.  Dus, soos wat ons dag vir dag God se wil hoor en dit gehoorsaam, so leer ons al hoe meer van wie Hy werklik is.

Want hiertoe is julle geroep

Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle  gely het en julle ‘n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg;

Is dit die begeerte van jou hart om in die voetstappe van die Here Jesus  te wandel?

Onthou, Jesus kom gou en net die wat reg is sal saam met hom gaan; net  die wat ‘n intieme verhouding met die Verloser en Saligmaker het! Die Weg, die Waarheid en die Lewe! Christus Jesus.

Vadersdag gebed

Vadersdag gebed

Heer, my gebede omring die vaders in my lewe. Ek vra dat U hulle sal lei en beskerm. Leer hulle om ten volle op U te vertrou. Soms moet hulle baie belangrike besluite neem. Ons toekoms lê in hulle hande. Heer, ek bid dat U hulle sal seën in elke besluit wat geneem moet word. Soms vergeet ons dat ‘n pa ook net ‘n mens is, dat hy ook raad en hulp nodig het. Soms vergeet ons dat hulle ons liefde ook nodig het. Ons vra so baie en gee so min. Heer, maak ons oop om te sien as hulle ons nodig het. Maak ons bewus van hul pyn en seer. Laat ons luister voor ons kwaad word, want ons belang is tog in hul gedagtes. Soms moet mens net stil word en dankbaar wees. Dankie vir jul liefde en omgee.

Die Fiets

DIE GROEN FIETSIE'n Predikant vertel eendag dat sy seun (toe in die laerskool) eendag by die huis kom en sê sy skoolskoen het gebreek. So sorgeloos soos wat 'n kind is, het hy die skoen op die tafel neergesit en geweet sy pa en ma sal sorg dat hy die volgende dag skoene het om aan te trek skool toe. Hy het buite toe gegaan en op sy groen fietsie gaan ry met geen bekommernis oor sy stukkende skoen nie......Is jou lewe stukkend vandag? Is jou situasie van so aard dat jy nie weet waar die uitkoms vandaan gaan kom nie? Sit jou probleme op die tafel vandag en gaan ry jou groen fietsie van geloof terwyl die Here ingryp in jou saak. Hy wil nie hê ons moet Hom help planne maak vir ons probleme nie, Hy werk reeds lankal agter die skerms en Hy het reeds die oplossing.Veilige rit en onthou om die wapenrusting van God aan te trek voor jy die dag begin (op jou groen fietsie).

Goeie naand almal

Goeie Naand Almal! Kom ons sluit die aand af met... Ps23:6...Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Gebed...Abba Vader, Dankie dat U ons Vader is. Vader dit is vir ons 'n eer om in U huis te kan bly, en ons kies om vir ewig onder U vlerke te wees. Dankie dat ons kan weet ons is veilig by U, Amen.