Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here

LEES: JER. 29:11-13: "Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here:     voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ´n toekoms gee, ´n     verwagting!    Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle gebede verhoor.    Julle sal vra na My wil en julle sal dan My wil ken as julle met julle hele     hart daarna vra."

‘n Deel van my

‘n Deel van my

‘n Deel van my het oopgeskeur vandag, net die gedagte aan jou. Vir ‘n oomblik het ek ophou asemhaal: hoe moet ek verder sonder jou ? Hoe moet ek saamleef met die wete dat ek jou vermoor het; jou uit my lewe verskeur het omdat ek nie jou bestaan kon glo. Een oomblik van waansin: een opdrag, sonder om na raad te luister. ‘n Doodsbevel… ‘n waansinnige oomblik van wanhoop. Wie is ek om oor jou lewe of dood te besluit? Maar hoe moes ek weet ? En tog: ek het al so lank vir jou gewag. Die gedig is ge-inspireer deur die TV sepie Binneland, Riaan en Pippa.

Daar is sekere REUSE van VREES

Daar is sekere REUSE van VREES waarteen elke mens op aarde te staan kom. Êrens in jou lewe moet jy daardie reuse in die OË KYK en oorwin in JESUS Naam. Hier is sommige van die REUSE van VREES: Vrees vir MISLUKKING. Vrees vir VERWERPING. Vrees vir MENSE. Vrees vir ARMOEDE en ELLENDE. Vrees vir die TOEKOMS. Vrees vir SIEKTE en die DOOD. Wanneer ons nie FOKUS op GOD en Sy WOORD nie, OORVAL vrees ons outomaties. Wanneer LIG verswak, neem duisternis oor. Wanneer GELOOF verswak, neem VREES oor. Ons oorwin nie vrees deur op vrees te FOKUS NIE. Wanneer ons FOKUS op negatiewe dinge, VERSTERK ons dit radikaal. Wanneer ons FOKUS op GOD en Sy WOORD, word ons GELOOF altyd dinamies versterk. VERMEERDER LIG en die duisternis vlug OUTOMATIES. Vermeerder GOD se WOORD in jou lewe … en vrees sal altyd vlug. “Want GOD het ons nie 'n gees van VREESAGTIGHEID gegee nie, maar van KRAG en LIEFDE en SELFBEHEERSING” (2 Tim 1:7). EK is met JOU, sê die HERE. Daarom sal jy NOOIT in VREES lewe nie

Hou iets my weg van God af

Enigiets wat jou wegvat of weghou van God af...is nie van God af of uit God nie... Bid hierdie kort gebed. Abba Vader, ek besef daar is nog dinge wat my wil wegvat en weghou van U af. Vader ek kom staan nou voor U en vra kom wys my wat is daar wat nog uit die weggeruim moet word en kom herstel my verhouding met U. Ek wil nie sonder U lewe nie. Hier is my lee kruik ek bring dit na U die fontein van oorvloed, ek wil van U vol gemaak word asseblief. Here, dit is my gebed, in Jesus Naam, Amen.

Vrugte en groente 9 Junie

Die tehuis stuur hul voertuig om kos te kom afhaal by Doulos kantore.

Twee staal tafels  gelaai met tamaties, mielies, en vrugte word opgelaai en uitgeboek met handtekening van ontvangs

Hierdie stelsel word gebruik  waar die ontvangers n kwitansie ontvang van alle goedere wat hulle ontvang, elke item word geidentifiseer en geskryf, die inligting word ingelees in die rekenaar program Minemalistics n rekenkundige program  wat deurgestuur word na die ouditeure vir die jaarlikse verslag.

Ons bedank almal vir n wonderlike samewerking