Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here

LEES: JER. 29:11-13: "Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here:     voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ´n toekoms gee, ´n     verwagting!    Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle gebede verhoor.    Julle sal vra na My wil en julle sal dan My wil ken as julle met julle hele     hart daarna vra."