Elke keer as ek geval het,

Elke keer as ek geval het,
het ek opgestaan,
iets het vir my gesê ek moet weer probeer,
as ons nie aanhou probeer nie, 
is dit wanneer die duiwel sy tande in ons slaan,
ek glo Pappa het vir my gesê om op te staan,
Hy het gesê…

Die Here is groot van genade, barmhartigheid en

Genade. Die Here is groot van genade, barmhartigheid en vergewensgesindheid, daarom bied Hy vergifnis en geestelike herstel aan almal wat in sonde geval het. God haat sonde maar het die sondaar lief, omdat hy na sy beeld geskape is en deur Satan se toedoen in sonde geval het. God se regverdige oordeel oor sondaars verplig Hom egter daartoe om die ewige doodstraf oor almal van hulle te voltrek. Hoe kan genade (sy goedheid en guns) dan aan sondaars betoon word as hulle reeds verdoem is? Deur ‘n Regverdige Persoon in die plek van die onregverdiges te laat sterf. Jesus Christus se kruisdood is ‘n losprys vir ons sonde, op voorwaarde dat ons ons sonde bely en sy soenoffer in die geloof aanvaar. “Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie” (Joh. 3:18). God het sy regverdige oordeel oor sonde op sy Seun laat neerkom sodat almal wat in Hom glo, vrygespreek kan word. Dit is genade! Sy genade tot redding word gevolg deur die verlening van genade vir alle ander behoeftes op ons lewenspad. Ons moet die Here vir alles vertrou want sy genade is in elke situasie vir ons genoeg.

Wie die grootste vreugde wil ondervind

Wie die grootste vreugde wil ondervind
wat 'n mens op aarde maar kan geniet,
dié vind dit in die teenwoordigheid van God en Jesus Christus.
- Johannes Evangelista Gossner (1773 - 1858) - 

Om te doen wat jy kan.

Om te doen wat jy kan. Die Samaritaan het dadelik by die man gestop, hom versorg met wat hy by hom gehad het. Hy het die bietjie wyn en olie wat hy by hom gehad het gebruik om die ander man se wonde te verbind. - Hierdie is nogal belangrik. God vra nooit vir jou om iets te gee wat jy nie het nie. God vra dat jy 'n naaste vir iemand anders moet wees met dit wat tot jou beskikking is. Wat het jy tot jou beskikking waarmee jy iemand anders kan help? - Jy het tyd. Barmhartigheid is om tyd by iemand te spandeer. Om met medelye te gaan sit en luister. Dikwels kan jy nie die persoon se probleem oplos nie, maar deur bloot by die persoon te gaan sit en met medelye te luister, doen jy reeds wat God van jou verwag. Jy het dalk 'n oop kamer tot so 'n persoon se beskikking vir 'n afsienbare tyd. Jou voertuig staan in die garage en op roes. Jy het kos, klere beskutting, deel dit met daardie persoon wat God oor jou pad gebring het.

God my eerste liefde!

God my eerste liefde!

 

deur Gary Kieswetter

Alles wat ek doen en sê vloei vanuit my gemeenskap met God. My liefde vir God maak dat ek tyd saam met Hom wil spandeer en dat ek elke dag Sy stem wil hoor.

Is gemeenskap met God nog op ons van toepassing vandag? Gemeenskap is hierdie baie formele woord wat mens amper ongemaklik laat voel. Maar wat dit eintlik beteken is om ‘n intieme en spontane verhouding met God te hê. Dit beteken om een te word met God deur Sy Woord en Sy Gees.

Die Bybel sê in 1 Korintiërs 1:9 dat God ons geroep het tot gemeenskap met Hom. Met ander woorde, God wil hê dat ons een met Hom moet word. Ek sê nooit vir mense dat ek vir God werk nie – om vir God te werk is om ‘n amp te beklee en sekere verantwoordelikheid na te kom. Om ‘n roeping op jou lewe te hê en om beroep te word is twee verskillende dinge. My verhouding met God is veel dieper en intiem om te kan sê dat ek vir Hom werk.

Alhoewel die Here my nie geroep het om vir Hom te werk nie, het Hy my wel geroep om sáám met Hom te werk en Sy Naam te verheerlik en Sy Woord te verkondig orals waar ek gaan. 1 Korintiërs 3:9 sê dat ons God se medewerkers is! Wanneer jy God se medewerker is, werk jy en God sáám. Markus 16:20 sê dat toe die dissipels uitgegaan het om orals te preek in die dorpies, het Jesus saamgewerk en die woord bevestig deur tekens en wonders daarop te laat volg. Kan jy sien dat Jesus aktief saam met die dissipels gewerk het? Hulle was een in die gees gewees en het dieselfde doel nagestreef – en dit was om die Goeie Nuus aan die wêreld te verkondig en om die siekes te genees!

Ons is ook nie eerstens geroep om mense te bedien nie. Ons is eerstens geroep tot gemeenskap met Jesus Christus onse Here. Jesus sê ook in Lukas dat Hy nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien. Is dit nie wonderlik dat ons Heiland nie iemand is wat net agteroorsit en wag om bedien te word nie? Nee Hy kom self af aarde toe om mense te bedien al is Hy die allerhoogste God! Dan kom ons mense met ons puntestelsel en probeer Sy guns wen deur goeie werke en onsself as onwaardig te beskou. Deur die verdienste van Jesus Christus het ons reeds guns by God gekry en ons kan met vrymoedigheid na Sy troon van genade gaan.

As jy nou eerlik vir jouself moet antwoord, hoeveel tyd spandeer jy alleen saam met God? Hierdie vraag is nie veronderstel om jou skuldig te laat voel nie, maar eerder om jou objektief te laat kyk na jou verhouding met die Here. Ons is só gewoond aan kitsoplossings en ‘n vinnige lewenstyl, dat ons werklik sukkel om kwaliteit tyd saam met God te spandeer.

Dis vir my hartseer om te sien dat predikers kan klaargemaakte preke koop wat hulle weer netsó aan hulle gemeentelede kan oordra. Jy het nie iemand anders se preek nodig as jy ‘n intieme verhouding met die Here het nie. Jy kan elke dag ‘n vars Woord uit die hart van God ontvang as jy bereid is om vir Hom tyd te maak!

Ek kan nie anders as om entoesiasties te raak as ek oor gemeenskap met God praat nie! Entoesiasties in die Grieks beteken, in God. Wanneer jy in God is en Hy is in jou, kan jy nie anders as om opgewonde en energievol te wees nie! Die Engelse woord vir gemeenskap is “fellowship” wat dalk ‘n beter beskrywing is van wat dit waarlik beteken. Ons grap altyd om te sê dat dit beteken “two fellows in a ship that rows together in harmony to reach the same destination.”

Kan jy sien hoe dit weer op eenheid neerkom? As jy God se seën in jou huwelik of in jou kerk soek, het jy net nodig om in eenheid met die mense om jou te leef, want waar eenheid is, gebied God Sy seën. Dan hoef jy amper nie eers vir seëninge te bid nie!

Alles wat ek doen en sê vloei vanuit my gemeenskap met God. My liefde vir God maak dat ek tyd saam met Hom wil spandeer en dat ek elke dag Sy stem wil hoor. Jy kan nie God se hande en voete wees as jy nie Hom as die eerste liefde in jou lewe toelaat nie. In Openbaring spreek God die gemeente aan en Hy sê vir hulle dat hulle hul eerste liefde verwaarloos het. Die nuwe vertaling sê dat hulle Hom nie meer só liefhet soos aan die begin nie.

Om God jou eerste liefde te maak, moet jy eerstens Sy Woord ten volle gló en nie sekere gedeeltes daarvan betwyfel nie. Dit is vir my baie hartseer wanneer ek sien hoe mense God se Woord minderwaardig ag en eerder luister na die opinies van geleerdes wat lankal God as hul eerste liefde verlaat het.

As jou liefde vir God verflou, dan veragter jy in die genade van God. Is dit nie só dat alles wat ons van God ontvang, uit genade is nie? Om te dink dat jy in genade kan veragter is skrikwekkend! Ons Suid-Afrikaners kan waaragtig nie bekostig om met minder genade klaar te kom nie! Onthou jy hoe entoesiasties jy was oor die Woord toe jy net tot bekering gekom het? Jy kon nie genoeg van die Woord kry nie; jy kon nie uitgepraat raak oor hoe goed die Here vir jou was nie. Die dankbaarheid vir alles wat Hy vir jou gedoen het, het spontaan uit jou uit geborrel. God hunker weer na daardie opgewondenheid in ons gees. Hy wil hê dat ons Hom weer moet liefhê soos aan die begin!

Ek het nog nooit God met my fisiese oë gesien nie, maar ek ken Hom redelik goed omdat Sy Woord my passie is!

Ek is één met God omdat ek in Sy Woord bly en Sy Woord in my bly. In Johannes 17 bid Jesus en vra Hy die Vader dat ons een met Hom sal wees soos wat Hy en die Vader een is. Ek is oortuig daarvan dat God ons Afrikanernasie gaan kom besoek op ‘n manier wat ons nog nooit van te vore gesien het nie! God wil hê dat ons moet besef wie Hy is en wie ons in Hom is.

Om alleen in God se teenwoordigheid te wees, is die wonderlikste plek om te wees! Jy is God se oogappel, hoe kan jy dan nou nie tyd met Hom wil spandeer nie? Wanneer jy een is met God kan jy Hom enige iets vra. God sal altyd vir jou strategie gee wanneer jy jouself in die pekel bevind. Kyk maar na die kere wat die Here vir Dawid strategie gegee het om sy vyande te oorwin. Dawid het met elke veldslag eers vir God gevra waar, wanneer en hoe hy die vyand moet aanval en hy het elke keer as oorwinnaar uit die stryd getree. Nie een keer het Dawid die vorige keer se strategie gebruik en gedink dit sal outomaties werk nie. Omdat Dawid so naby aan God geleef het, het hy die vrymoedigheid gehad om elke keer ‘n nuwe strategie te gebruik soos God dit aan hom geopenbaar het.

Johannes sê in 1 Johannes 1:3 dat hy alles wat hy en die dissipels gesien en gehoor het aan die mense verkondig het sodat hulle ook gemeenskap met hulle kan hê; en hulle gemeenskap is met die Vader en met Sy Seun, Jesus Christus. Die Bybel sê ook vir ons dat ons hele lewe moet daaraan gewy wees om die drie-eenheid van God te ken. Om God te “ken” in die Grieks beteken om één te word met Hom. Paulus se grootste begeerte was om God nog beter te ken as wat hy reeds het!

Johannes gaan verder aan om te sê dat as ons met God gemeenskap het,maar in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Christus reinig ons van alle sonde. Die feit dat jy een is met God maak dat die bloed van Christus jou gedurigdeur reinig al het jy gefouteer en gesondig. Ek kan nie verstaan hoekom mense skrikkerig is om gemeenskap met God te hê nie – kyk net al die voordele!

God het jou ook geroep om gemeenskap met Hom te hê. Hy wil jou graag met Sy Woord bedien sodat jy die volheid van Sy godheid kan beleef. Al wat tussen jou en intimiteit met God kan staan, is jou eie minderwaardigheids-kompleks en inhibisies. Jy kan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan – sonder enige skaamte of veroordeling. Sy deur staan vir jóú oop! Jy is Sy oogappel en Hy wil so graag Sy goedheid en guns aan jou bewys!

Besluite en nogmaals besluite!

Besluite en nogmaals besluite!

In my gedagtes oor die lewe wat ek sover met jou gedeel het, was die sleutel om jouself toestemming te gee om die lewe te leef. Hierdie toestemming koppel ook aan die begrip toewyding. Toewyding of “commitment” is afgelei van die Latynse woord “commitere”. Ons vertaal dit met lojaliteit, toewyding en mense wat hou by hulle besluite. Hiervan is daar soms bitter min te sien in ons samelewing. Ons sukkel om dieselfde lojaliteite teenoor mense en organisasies te wys , wat ons in die verlede gehad het. Ons gebruik soms organisasies net vir ons voordeel en dan onttrek ons onsself. Ons skakel in by aksies totdat die druk om iets van onsself te gee, opduik, dan beweeg ons weer na die volgende groep. Hierdie toewyding gaan oor die besluit om “te wil.” Ek wil deel wees van die groep, ek wil wen, ek wil saam met hierdie mense gelukkig wees, ek wil die volgende graag bereik. Dit is ook ‘n wilsbesluit waarby ek en jy hou ten spyte van wisselende omstandighede. Hierdie besluite beinvloed ons hele lewe en dit is juis in die wilsbesluit waarin mense hulle karakter wys.

In jou kloue

In jou kloue

Vir ‘n oomblik staan ek op die rand van die afgrond: die nuus is gebreek. My vermoedens, die vreesaanjaende gedagtes, die gewag vir die toetsuitslae: almal lei tot jou reputasie van vernietiging. Jou kloue is diep in my liggaam geslaan; my lyf slaan uit in koue vrees: jy het my ingehaal. Vir ‘n oomblik moet ek eers weer die skerwe optel. Jou kloue mag in my liggaam wees, maar my gees is buite jou bereik. My siel sal jy nie aanraak nie. Ontsterflik soos God se liefde. Deur Sy genade en my geloof in Hom; sal ek voortbeur deur die donker nag.

SONDER MY GENADE IS JY NIKS

Sonder My GENADE is jy niks. Dis MY genade wat JOU tot hier gebring het. Die VYAND kon dit nie regkry om jou te VERNIETIG nie, sê die HERE. My genade het jou BESKERM. Daarom ROEM jy nie in jou eie KRAG en vermoëns nie, maar jy roem in My GENADE alleen. Jy hoef nooit My GENADE te verdien nie. Dis My GESKENK aan JOU. Daarom lewe jy 'n lewe van asemrowende DANKBAARHEID. Dankie! Dankie! Dankie JESUS! My GENADE laat jou ONTSPAN. Dit laat jou BLOM. Dit bring die BESTE in jou na vore. Deur My GENADE is jy GEWAARBORG van die EWIGE LEWE saam met MY. Ook NOU, terwyl jy hier lees, ervaar jy MY intense LIEFDE vir JOU. Dankie JESUS. Amen.

LOFPRYSIING

LOFPRYSING

Loof die Here , prys sy Naam! Voel jy altyd lus om die Here te prys? Is jou verhouding met die Here van so aard dat jy voortdurend Sy lof wil besing?

Lofprysing - Hoekom doen ons dit? Hoe doen ons dit? Waar doen ons dit?

Weet jy, die eerste en heel belangrikste ding rondom lofprysing, is gesindheid. As ek en jy nie die Here se grootheid kan raaksien en aan Hom erkenning gee vir wie Hy is en wat Hy vir ons doen nie, kan ek en jy Hom nie regtig loof en prys nie. As lofprysing nie uit jou hart uit kom nie, moet jy dit liewer los, want dan maak ons 'n bespotting van Hom.

Ps 103 : 1 - 5 Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam loof. 2 Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. 3 Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, 4 wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, 5 wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk.

Lofprysing. Is dit vir jou ook lekker om lewendig en vrolik aan lofprysing deel te neem? Vir my is dit heerlik!

· Wat is lofprysing? Ware lofprysing is 'n bewustelike, doelgerigte aksie om die Here se Naam groot te maak, om eer aan Hom te bring, om Hom te verheerlik. Ons gaan netnou kyk na verskillende elemente van lofprysing. Nou ja, as jy wil sien hoe lyk iemand (en sy lewe) wat lofprysing regtig verstaan het, gaan lees die Psalms. Dawid het so liries oor die Here geraak, dat hy skoon begin dans het. Toe dink sy vrou hy's gek!

· Hoekom lofprysing? - Dis 'n opdrag. Die Here sê, as ons nie van Sy grootheid getuig nie, sal die klippe dit uitroep. Die Here verwag van my en jou om te reageer op Sy weldade, en daarvoor is lofprysing net die regte ding. - Dit is lekker, want as ons in lofprysing voor die Here gaan, ontvang ons self 'n klomp seën. Dit hang natuurlik van jou gesindheid af, of hoe?  - Dit is 'n manier om saam met medegelowiges koinonia te ervaar - bv. in die kerk, 'n selgroep, ens.  - As ek en jy net vir 'n oomblik gaan stilstaan en dink oor die Here, moet dit mos spontaan kom om Hom te besing.

· Hoe doen ons lofprysing? Die persepsie wat die meeste mense oor lofprysing het, is sing. Dit is definitief ver van die enigste manier van lofprysing, maar sekerlik een van die belangrikste.
Ander maniere van lofprysing:

- Gebed. Om die Here se Naam groot te maak in gebed. Om vir die Here te sê hoe jy oor Hom voel, soos ons in die Psalms lees en soos Dawid konstant uitroep: "Prys die Here, U is magtig, U is Heilig, daar is niemand soos U nie, Here, ek het U opreg lief". Sê dit vir Hom.  - Sing. Daar in die stort, wanneer jy ry. Bekende liedere, lofpsalms, soms sommer jou eie woorde, dalk saam met lofprysingsmusiek. Enige tyd, oral.  - Getuig. Deur vir ander van die grootheid van die Here te vertel. Om openlik eer aan die Here te gee.  - Dans. Soos Dawid ja! Kry bietjie ritme in jou lyf saam met jou lofsang. Koordanse is 'n wonderlike manier van lofprysing. - Bybel. Lees Psalms en ander skrifgedeeltes van lof. Sing dit saam.

Jona 2 : 6 - 10 Ek het afgesak tot by die fondamente van die berge, die aarde het my vir altyd toegesluit. Maar U, Here my God, het my van die dood gered. 7 Toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink, en my gebed het by U gekom, in u heilige tempel. 8 Dié wat op nuttelose afgode vertrou, verlaat Hom wat liefde aan hulle betoon. 9 Terwyl ek 'n loflied sing, wil ek aan U 'n offer bring; wat ek beloof het, sal ek doen. Hulp kom net van die Here af. 10 Toe beveel die Here die vis, en hy het vir Jona op die vasteland uitgespoeg

Psalm 150 Prys God in sy heiligdom, prys Hom hier onder sy magtige hemelgewelf! 2 Prys Hom oor sy kragtige dade, prys Hom in sy magtige grootheid! 3 Prys Hom met die ramshoring, prys Hom met harp en lier! 4 Prys hom met tamboeryn en koordanse, prys Hom met snaarinstrumente en fluite! 5 Prys Hom met simbale, prys hom met galmende simbale! 6 Laat alles wat asem haal, die Here prys! Prys die Here!

Prys die Here! Met  ramshorings, harpe, liere, tamboeryne, koordanse, snaarinstrumente, simbale. Ja, selfs met die orrel in die kerk. Moet tog net nie bedroef klink nie!

Lofprysing is 'n keuse, 'n besluit dat ons lippe nie verseël sal wees nie. Altyd, oral, ook vir die klein dingetjies. Spog tydig en ontydig met jou Here, selfs as jy “af” voel.

Kospakkies vir Sakabuka

01 JUNIE 2015 IS N KOSPAKKIE UITGEGEE VIR KLEUTERS VIR DIE WEEK

8 Junie 2015

Kleuterskool ontvang kospakkie:

3 pakke vleis

1 bottel grondboontjie botter

1 Blik ertjies

1 Blik Spaghetie

 1 Blik Sousbone

5 Pakkies mieliemeel

1 Pak Macaronie

1 Pak Lekkergoed