Vanmiddag as etenstyd aanbreek,

Vanmiddag as etenstyd aanbreek,
hoef ons nie ‘n kersliggie aan te steek.
Want die son, God se liggie skyn helder op ons,
probeer dan so effens meer te lag, en minder te frons.
Ja ons is voorwaar geseënd,
met liefde, vriende en familie,
ons besef net nie aldag hoe Sy seëninge oor ons reën.

Lofprysing bring God se hulp / verlossing

Lofprysing bring God se hulp / verlossing

Ps 42:6 Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Hoop op God; want ek sal Hom nog loof—die verlossing van sy aangesig!

Ons sien hier dat God se aangesig gedraai is na die een wat Hom prys en die een / persoon wat God prys, se aangesig word opgelig deur God self.

En dan nog ‘n juweel geliefdes – in

Spreuke 18:16 Die geskenk van iemand maak vir hom ruimte en bring hom in die teenwoordigheid van die aansienlikes.

Geliefdes dink net daaraan è wanneer ons die Here God aanbid is dit God wat vir ons plek maak by Hom en al die hemelinge want Hy wil hoor hoe ons Hom loof en prys uit ‘n opregte hart in Gees en waarheid.

Ek het eenkeer TV gekyk en Nelson Mandela was op en voor hom het ‘n man gespring en gedans en Nelson Mandela se lof besing.

Terwyl ek daarna kyk praat die Here met my – ‘n gewone man / lofpryser kom deur lofprysing in die teenwoordigheid van ‘n vername man (nelson)

En terwyl die gewone man / lofpryser besig is om Nelson te loof en prys gee almal vir hom pad (maak vir hom plek)

En luister almal na hom.

Net so is dit as ons God loof en prys geliefdes! Ons behoort God baie meer te prys!! – Hy maak vir ons plek om na ons te luister.

Geliefdes, ek het nou so baie gesê maar ek vertrou dat dit ons almal sal inspireer om ons God te loof en prys – eerstens omdat Hy dit waardig is en verdien, en tweedens omdat God ons seën wanneer ons Hom loof en prys, ongeag ons nood of behoefte, vandag ontsluit dit vir uself deur lofprysing geliefde – God sal antwoord.

Wat ‘n God dien ons nie! Hy verdien alles van ons! Ja alles – Hy dink en bederf ons altyd – Hy sorg en help ons altyd.

Praise Him till the blessings come down.

Geliefdes wat jou nood ook al is vandag, begin deur God te loof en prys. Hy sal daarop reageer!!

Die Here is groot van genade, barmhartigheid en

Genade. Die Here is groot van genade, barmhartigheid en vergewensgesindheid, daarom bied Hy vergifnis en geestelike herstel aan almal wat in sonde geval het. God haat sonde maar het die sondaar lief, omdat hy na sy beeld geskape is en deur Satan se toedoen in sonde geval het. God se regverdige oordeel oor sondaars verplig Hom egter daartoe om die ewige doodstraf oor almal van hulle te voltrek. Hoe kan genade (sy goedheid en guns) dan aan sondaars betoon word as hulle reeds verdoem is? Deur ‘n Regverdige Persoon in die plek van die onregverdiges te laat sterf. Jesus Christus se kruisdood is ‘n losprys vir ons sonde, op voorwaarde dat ons ons sonde bely en sy soenoffer in die geloof aanvaar. “Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie” (Joh. 3:18). God het sy regverdige oordeel oor sonde op sy Seun laat neerkom sodat almal wat in Hom glo, vrygespreek kan word. Dit is genade! Sy genade tot redding word gevolg deur die verlening van genade vir alle ander behoeftes op ons lewenspad. Ons moet die Here vir alles vertrou want sy genade is in elke situasie vir ons genoeg.

Hy is altyd die Here,

lhoewel niks ongemerk by God verbygaan nie,
bly Hy nie by ons verlede stilstaan nie.
Hy is altyd die Here,
vir wie dit om ons toekoms gaan
en vir ons weë baan
wat tot ons redding en sy einddoel sal lei.
 - Helmut Thielicke (1908 -1986) - 

Om die ekstra myl te loop

Om die ekstra myl te loop. Daar staan duidelik in : 34 dat die samaritaan die man op sy rydier gehelp het en hom na ’n herberg geneem het. Met ander woorde dat hy uit sy pad moes gaan. Hy moes tyd spandeer, hy moes die man op sy rydier help. - die Samaritaan het seker vol bloed geword en vuil geword terwyl hy die ander man gehelp het. - Dit wat ek en jy sommer so in die verbygaan doen wat ons nie iets kos nie, wat nie iets persoonlik van ons vra nie is nie barmhartigheid nie, dit is om jou gewete te sus. Barmhartigheid is om bereid te wees om uit jou pad te gaan om die ander te help.

 

Wonderlik om sagmoedig te voel

Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Sjoe, hoe wonderlik is dit nie om sagmoedig te wees nie. Wat is sagmoedigheid? Sagmoedigheid is 'n lewenswyse van toegee, liefdevolheid. En hier kom saligheid weer ter sprake - sal die nuwe aarde ontvang. Lyk my dus daar is nie plek in die hemel vir die opstandiges, bakleiers, moeilikheidmakers nie. My prentjie van 'n engel pas so goed by sagmoedigheid. En God se seën is op sulkes. 

Die weg tot saligheid

DIE WEG TOT SALIGHEID

“Wat moet ek doen om die ewige lewe te be­ërwe?” (Mark. 10:17).

1. Erken dat jy ‘n sondaar is

“Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God.” (Rom. 3:23)

Jesus het reeds vir jou vergifnis, redding en saligheid voorsiening gemaak.

 “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” (Joh. 3:16).

2. Besef dat jy jouself nie kan red deur goeie werke nie

“Want uit genade is julle gered, deur die ge­loof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie” (Ef. 2:8-9).

3. Bekeer jou en breek met jou sondes

“Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaad­doener sy gedagtes; en laat hy hom tot die HERE bekeer, dan sal Hy hom barmhartig wees; en tot onse God, want Hy vergeef me­nig­vuldiglik” (Jes. 55:7).

4. Nooi Jesus in jou lewe in en vra Hom om jou sonde te vergewe

“Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en Hy met my” (Op. 3:20).

“…en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, rei­nig ons van alle sonde... As ons ons sondes be­ly, Hy is getrou en regverdig om ons die son­des te vergewe en ons van alle onge­reg­tig­heid te reinig” (1 Joh. 1:7, 9).

5. Glo die Woord van God dat Jesus sal doen wat jy vra

“Menere, wat moet ek doen om gered te word?  Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin” (Hand. 16:30-31).

“Want uit genade is julle gered, deur die ge­loof” (Ef. 2:8).

6. Bely Jesus met jou mond voor die mense

“As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;  want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding” (Rom. 10:9-10).

Indien jy werklik vergifnis, saligheid en die Ewige Lewe wil ontvang, kan jy 'n eenvoudige maar eerlike gebed soos die volgende bid.

“Here Jesus, ek kom nou in die gebed na U toe.  Ek erken dat ek ‘n verlore sondaar is. Vergewe asb. al my sondes. Was my in Jesus se kosbare bloed. Ek maak nou my hart vir u oop Here Jesus. Kom woon in my. Verlos my van die son­de­bande wat my bind. Help my om U voortaan met my hele hart en lewe te volg en te dien.  Dankie dat U my hoor en doen wat ek vra omdat U dit belowe!  AMEN. ”

“Want: Elkeen wat die Naam van die Here aan­roep, sal gered word” (Rom.10:13).

HOE OM GEESTELIK TE GROEI

1. Lees elke dag jou Bybel

“…en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei” (1 Pet. 2:2).

2. Praat elke dag in gebed met God

“Wees oor niks besorg nie, maar laat julle be­geer­tes in alles deur gebed en smeking met dank­segging bekend word by God” (Fil. 4:6).

3. Dien die Here in ‘n kerk waar jy geestelike voedsel kry

“Ek was bly toe hulle vir my gesê het: Laat ons na die huis van die HERE gaan!” (Ps. 122:1).

4. Word deel van ‘n Christen vriendekring

“en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor; en laat ons ons onder­linge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar ver­maan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom” (Heb. 10:24-25).

5. Wees ‘n getuie vir Jesus Christus

“Gaan terug na jou huis en vertel watter groot dinge God aan jou gedoen het. En hy het gegaan en deur die hele stad verkondig watter groot dinge Jesus aan hom gedoen het” (Luk. 8:39).

Bekommernisse

Bekommernisse

"Moenie oor dinge sit en tob of jou bekommer nie. Gaan praat met God daaroor. Bespreek dit met Hom. Vertel Hom hoe jy daaroor voel. Sê dan vir Hom dankie dat jy met Hom daaroor kan praat en dat Hy die beste weet. Jy sal dan verlig en tevrede voel. Jy sal hierdie gevoel van verligting nie altyd kan verklaar of wetenskaplik kan uitlê nie. Omdat jy egter weet dat jy aan Jesus behoort, sal jy nie meer omgekrap voel nie. Hierdie wete dat Jesus by jou is, sal keer dat die bekommernisse weer met jou emosies weghardloop of dat jy jou weer van voor af begin bekommer.

"Weet julle waaraan julle moet dink in plaas daarvan om julle te sit en bekommer? Dink aan dit wat vir God saakmaak, dinge wat ordentlik en reg is, dinge waaraan God sal dink en van sal hou, dinge wat God sal sê goed is. Moenie julle tyd mors om aan allerhande nuttelose dinge te sit en dink nie. Hou julle besig met dinge wat die moeite werd is en wat God in 'n goeie lig stel. Ek stel mos vir julle 'n goeie voorbeeld. Ek het baie dinge vir julle vertel. Julle het baie by my geleer. Wat julle My sien doen en hoor sê het, moet julle net so doen en sê. God sal julle nie los nie Hy sal by julle bly. By Hom sal julle veilig en gelukkig voel." (Fil 4:6-9: Die Boodskap).

Ek hoor jou roep

Ek hoor jou roep

Om my is dit donker: my toekoms is deur mekaar. Iewers in die mis sien ek onbekende figure. Die geluide dring tot diep in my siel. Jy roep van iewers uit die toekoms na my; “gee jou hand dan help ek jou op” Jy klink so ver van my. Ek wil so graag nader aan jou wees, maar hierdie monster trek my af. Sonder dat ek dit langer wil doen, trek die monster my dieper in hierdie bodemlose put in. Al weet ek daar is ‘n beter plek vir my by jou; Al klink jou stem so uitnodigend sag. Soveel liefde en geduld, ek voel hoe jy my teen jou liggaam vasdruk. Hier by jou sal ek veilig wees; Solank jy my naam sag sal roep. Moenie my hand los nie ek voel die hande wat my verder wil aftrek. Hul roggel stemme wat diep in my skree, of is dit my eie hulpkreet Die koue wat my omvou en teen my bene opkruip.

lOFSING DIE HERE

LOFSING DIE HERE,                   
   DIE EWIGE, SING TOT SY ERE !        
   LOFSING DIE KONING,                 
   DIE SKEPPER,DIE VADER, DIE HERE !   
   LOOF ALMAL SAAM;                    
   GROOT IS SY HEILIGE NAAM !          
   LOOF HOM, DIE HEER VAN DIE HERE !    
                                       
LOFSING DIE HERE                    
   WAT KUNSTIG U LIGGAAM BEREI HET,    
   HY IS DIE STERKE                    
   WAT ALTYD NOG BY U GEBLY HET;       
   WAT IN GEVAAR, HOE GROOT,           
   HOE DREIGEND, HOE SWAAR,            
   OOR U SY VLEUELS GESPREI HET !       
                                       
LOFSING DIE HERE,                   
   DIS HY WAT U KROON MET SY SE~N !    
   HY SKENK DIE LEWE,                  
   DIE WASDOM, DIE SONLIG, DIE RE~N !  
   O STERFLING, WEET:                  
   HY WAT ALMAGTIGE HEET,              
   HET ONS IN LIEFDE BEJE~N.            
                                       
LOFSING DIE HERE,                   
   JA, ALMAL KOM LOOF NOU DIE HERE !   
   ALLES WAT ASEM HET,                 
   HIER TOT IN TYDLOSE SFERE !         
   HY IS DIE LIG;                      
   ONS OOG BLY OP HOM GERIG:           
   HY IS DIE HEER VAN DIE HERE !

Pannekoek vir Van Rensburg Tehuis

Projek pannekoek en ons maak gebruik van die geleentheid om te gesels en vriende te maak. Dit is 'n geleentheid en dit is soos die bejaardes daar sê: Hoe maak mens? So maak mens vriende!