Wannneer jy vanaand veilig tuis kom, onthou om dankie te sê. Want God het jou bewaar op die pad, Sy hand van beskerming is altyd oor jou, ja, soveel dinge in die lewe waarvan ons nie hou, so baie gate lê ins ons pad, laat ons net vir ‘n slag die goeie raa

Wannneer jy vanaand veilig tuis kom,
onthou om dankie te sê.
Want God het jou bewaar op die pad,
Sy hand van beskerming is altyd oor jou,
ja, soveel dinge in die lewe waarvan ons nie hou,
so baie gate lê ins ons pad,
laat ons net vir ‘n slag die goeie raaksien,
en onthou om vandag vir jou naaste te sê:”Ek is lief vir jou.”

Jou lig lei mense na die Here toe

Jou lig lei mense na die Here toe

Matteus 28:19:
“Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels.”
Om jou lig te laat skyn is om te getuig van en vir die Here!
Jy vertel die evangelie aan ander mense met jou mond én lewe.

Wat beteken die woord “evangelie?”
Die Bybelvertaler, William Tyndale, skryf in 1525 reeds,
in sy voorwoord tot die Nuwe Testament:
“Evangelie – beteken goeie, gelukkige, blye en vreugdevolle nuus,
wat ‘n mens se hart bly maak en jou laat sing, lag, dans en spring van vreugde.”
Wow! Hoeveel keer het die evangelie dit nie al,
deur die eeue, met hoeveel mense gedoen nie!

Josh McDowell vertel van ‘n belangrike “headhunter”,
wat uitvoerende amptenare vir groot firmas werf.
Hierdie “headhunter” vertel dat hy altyd probeer om
‘n persoon waarmee hy ‘n onderhoud voer van balans af te gooi.
Die “headhunter” sê:
“Ek bied die persoon ‘n drankie aan, trek my baadjie uit,
maak my das los, sit my voete op die tafel, en praat oor sport,
familie, vakansies, enige iets, in ligte luim.
Net wanneer die persoon totaal ontspanne is, sit ek vorentoe,
kyk hom reguit en indringend in die oë, en vra:
“Wat is jou doelwit in jou lewe?”
Die meeste mense is dan heeltemal van balans af!”

Die “headhunter” vertel dat hy dieselfde prosedure gevolg het,
vooroor geleen het en dringend gevra het:
“Bob, wat is jou doelwit in die lewe?”
Sonder om te blik of te bloos het Bob geantwoord:
“Om hemel toe te gaan,
en veral om soveel mense moontlik saam met my te neem.”

Die “headhunter” vertel dat hy vir die heel eerste keer in sy lewe sprakeloos was!
Geen wonder nie!
Hy het iemand ontmoet, wat reeds ‘n hoë leiersposisie in ‘n firma beklee,
wat ander mense met die evangelie wou laat lééf!
Hy wou met die “goeie, gelukkige, blye en vreugdevolle nuus” van die evangelie,
waarvan William Tyndale praat, ander mense se “harte bly maak,
en hulle laat sing, lag, dans en spring van vreugde”.
Soos Bill Easum sê: “…to be and to share the gospel.”
Dit is waaroor die lewe gaan!

Ernest

GOD SE HART IS – GROEI

GOD SE HART IS – GROEI

on Wednesday, 23 September 2015. Posted in Dagstukkies

1 Kor. 3:6,7 “Ek het geplant, Apollos het natgemaak (versorg) maar God het laat groei. So is dan hy wat plant of hy wat natmaak, niks nie, maar God wat laat groei.”


Die Boodskap: “Ek het die saad van die evangelie in julle hart geplant en Apollos het dit nat gehou, maar dit was God wat gesorg het dat daardie saad groei. Wie dink julle is nou eintlik die belangrikste van hierdie drie? Natuurlik God wat daardie saad lewe gee en dit laat groei.”
Om “te plant” is om die evangelie te verkondig. Om “water te gee” is om te versorg. Wêreldwyd word die evangelie (“geplant”) verkondig – maar die probleem is dat dit wat geplant is nie altyd na wense versorg word nie. As ons groei wil sien moet ons weer gaan kyk na dié gedeelte in die Bybel oor die liggaam van Christus, wat ons vind in 1 Kor. 12. Veral wat ons lees in vers 25: “...dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra.” Indien ons werlike groei wil sien in ons gemeente moet ons mense versorg word.
Groei is die enigste bewys van „n gesonde lewe. Meubels kan nie groei nie. Daar is vêr teveel “meubels” in die kerk. Mense wat net mooi lyk maar nie vrug dra nie.
As jy geestelike groei in jou lewe wil sien dan moet jou “wortelstelsel” (jou binneste) diep geanker wees in God se Woord. Dit is dan dat jy geestelike vrug sal voortbring sodat ander dit kan geniet. (Gal. 5:22) Vrugte aan „n boom is bedoel dat ander mense dit kan geniet. Jou geestelike vrug moet jou lewe so vul dat hulle wat met jou in kontak kom, sal geniet wat jy kan bied. In dié verband lees gerus weer Matt. 5:16.
Ek vertrou jy het „n brandende begeerte om geestelik te groei?
Jou liefde vir die Bybel en gebed sal sê of groei vir jou belangrik is.
As groei die enigste bewys van „n gesonde lewe is – is jy tevrede met jouself?

Die Here Jesus het self onder versoeking gely

Genade onder versoekings en in stryd

Die Here Jesus het self onder versoeking gely, daarom kan Hy dié help wat versoek word (Heb. 2:18). “Ons het nie ‘n Hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde” (Heb. 4:15). Omdat ons swak mense is, skenk die Here aan ons genade om versoekings te kan oorwin. Hy sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie, en belowe uitkoms sodat ons dit sal kan verdra (1 Kor. 10:13). Versoekings is nogtans nodig om ons geloof te toets en sterk te maak (Jak. 1:2-15). Ons moet daarteen weerstand bied en dit oorwin. Die Here belowe ook aan ons krag en genade vir die hewige stryd waarin ons teen die Bose gewikkel is (Ef. 6:10-11). Ons is nie nou konings wat saam met die Here regeer nie, maar soldate vir die kruis in ‘n wêreld wat in die mag van die Bose lê (1 Joh. 5:19). Onder hierdie omstandighede is ons soveel te meer van die Here se genade afhanklik, sodat ons in “die teenwoordige bose wêreld” (Gal. 1:4) staande kan bly.

I will lift up the cup of salvation

Hoor ook die Engels: "I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord". Die eerste daad van dankbaarheid is om nog meer te kry. God is n God wat graag aan sy kinders gee. Die hoogste vorm van dankbaarheid is om verlossing te ontvang. Sonder die geskenk van verlossing is al die ander geskenke totaal waardeloos. Rykdom, gesondheid, werk, vriende, familie  al hierdie dinge kan in n oogwink van jou weggeneem word. Maar verlossing, die ewige lewe, die vergewing van sondes  hulle duur ewig. Dit is al wat op die ou einde saakmaak.God gee ons die res, vir ons liggaam en om te lewe, sodat Hy ons tot geloof kan bring, ons kan doop, ons kan voed, en ons van die dood kan red. En so is die hoogste vorm van dankbaarheid om diep uit die drinkbeker van God se verlossing te drink.

God is op soek na jou,

God is op soek na jou,
omdat Hy van ouds her af
sy verlore skaap terug wil vind.
- Hildegard von Bingen (1098 - 1179) -

GLO JY NOG DAT 'N SIEL GERED MOET WORD?

GLO JY NOG DAT 'N SIEL GERED MOET WORD?

In Hebr. 10:39 lees ons: "Hebr. 10:39 “Maar ons is nie van dié wat terugdeins en verlore gaan nie; nee, ons glo en ons sal lewe.”

Daar is miljoene wat al die evangeliewoord gehoor het, maar nie geglo het nie en verlore sal gaan. Mense het ook nie altyd geglo toe Paulus gepreek het nie.

Lees Hand. 17: 32-34: "Toe hulle hoor dat Paulus sê dat God mense wat dood is, weer laat lewe, het party mense vir Paulus begin lag en spot, maar party het gesê: “Ons sal weer wil hoor wat jy hieroor sê ... Maar party mense het gedink Paulus is reg en hulle het in Christus begin glo".

Paulus het ook met Agrippa gepraat en probeer om hom tot die geloof te bring. Paulus doen hierdie dinge want hy het geweet dat ons met God versoen kan word deur die kruisdood van Jesus (Rom. 5:10). Ook Kol 1:20,21 bevestig dit:

" Die Seun het aan die kruis gesterf, en so het God vrede gebring. So het God almal se sonde weggeneem, almal op die aarde en almal in die hemel. God het dit gedoen sodat alles reg kan wees tussen God en hulle."

Maar meeste mense weet nog nie dat Jesus hulle sonde weggeneem het nie en vergaan in die verdoemenis omdat hulle dit nie in die geloof wou aanvaar nie.

Toe Paulus die boodskap van versoening aan Agrippa verduidelik het, het hy geantwoord: Jy moenie dink dat jy my so maklik ’n Christen sal maak nie! (Hand. 26:28). (volgens 'n ander vertaling). Hoe het jy op die goeie nuus reageer of hoe reageer jy vandag?

Beskerming

Beskerming

"Hy wat jou beskerm slaap nooit nie." (Ps 121:3).

"As ek aan U dink op my bed, oor U peins in die nag dan weet ek: U is vir my 'n hulp, en dan juig ek oor die beskerming onder u vleuels. Ek bly altyd naby U, U hand ondersteun my." (Ps 63:7-9).

"Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd." (Ps 125:2)

"Hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig nie, want Ek is by jou, sê die Here, Ek sal jou help en jou red." (Jer 15:20).

"As jy deur die water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want Ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder." (Jes 43:2-3).

Oggend dou.

Oggend dou.

My liggaam voel stram na die lang nag se stil lê, my gedagtes steeds by jou. Ek’s bly die oggend het aangebreek: sonskyn sonder jou is beter as nagdonker sonder jou. Al vorm die mistigheid wit kolle van niks, soos in my siel, kan ek verder kyk oor berg en dal op die horison. dalk sien ek weer ons drome op vlerke van die arend sweef dalk kan die son se strale die donker vir ‘n oomblik verdryf Dalk, wie sal weet ? Sal jou stem terug eggo as ek hard genoeg roep ? hier van bo lyk dit of jou spikkel nader stap aan my drome lê aan stukke soos groot ou bome ‘geval Ek sal hier wag op jou, tussen bergvaring en mos verskuil hul enigtse water: die trane wat ek huil. My siel bid vir jou, die een sonder wie ek nou my toekoms moet bou.

jESUS KAP N GAT IN DIE MUUR

Jesus kap ’n gat in die muur Hier trek ons nou weg met Paulus se brief aan die Galasiërs. Dit was nie ‘n maklike brief vir hom om te skryf nie. Hy was die eerste apostel om die evangelie na Galasië te bring en toe gaan staan die ouens en draai hulle rug op hom deur te besluit om agter ’n ander evangelie aan te stap. Dit het Paulus se hart in stukke gebreek. Die manne wat die ander evangelie daar aangebring het, het gesê dat Paulus nie ’n gesalfde van God was nie en dat hy sy eie stories opmaak. Die Galasiërs het dit geglo en hulle het toe vir Paulus en die evangelie wat hy verkondig, opsy gestoot. Dit is om dié rede dat Paulus die speelveld gelykmaak om aan die begin van die brief presies te vertel van watter hoek hy bat: 1Van Paulus. 2Jesus Christus het my as ’n apostel aangestel, saam met God die Vader wat Hom uit die dood laat opstaan het. My aanstelling as apostel kom nie van mense af nie. Daarom, mense van Galasiërs, luister na die woorde van Paulus. As julle wil weet wat die pad is wat julle moet loop, luister na hom, want hy praat nie uit homself nie. Hierdie is ook ’n uitnodiging vir my en jou om te luister na wat hy te sê het. Dit is asof Jesus self met ons praat. Ja, Paulus is aan die woord, maar sy woorde is deur God geïnspireer. En hoe pragtig som hy nie die hele Bybel, die kern van die boodskap, in een sinnetjie op nie! Neem die vers en maak dit deel van jou lewe. Dit is al wat jy nodig het! 4Jesus Christus het sy lewe vir ons opgeoffer sodat ons sondes nie meer soos ’n muur tussen God en ons staan nie. Ek wonder hoe moet dit voel om reg langs die paradys te bly, al die geraas van lekkerkry aan te hoor, maar om nie die vrede en vreugde te kan ervaar nie. En dit as gevolg van ’n onoorbrugbare muur. Almal wat langsaan woon, weet dat die ware lewe aan die ander kant lê, maar die muur keer hulle om daar uit te kom. Langs die muur lê daar ’n hoop lyke van mense wat hulle bes probeer het om oor die muur te kom, maar hulleself doodgeval het. Die muur was net té hoog, té glad en lewensgevaarlik. Almal het gesmag na die beter lewe aan die ander kant van die muur. Almal was moeg om in die modder van die lewe rond te plas. Toe gebeur die wonderwerk. Uit die bloute kom daar ’n man en sterf ’n gat in die muur. Die man was Jesus, seun van God. Ewe skielik is die paradys, die vreugde en vrede vir alle mense beskikbaar. Al wat die mens moes doen, is om deur die gat in die muur te kruip. Baie mense kon nie wag om daardeur te stroom nie. Maar iets baie snaaks het gebeur. ’n Groot magdom mense het gekies om aan die modderkant te bly woon. Hulle hou hulle oë blind en hulle ore doof en maak asof God se wêreld aan die ander kant van die muur nie bestaan nie. Jesus kon mos nie verniet gesterf het nie! Tog is daar mense wat deur die wêreld loop met oogklappe en nie die nuwe wêreld van God raaksien nie. Daar is mense wat elke dag verby die opening in die muur stap en nie weet wat hulle mis nie. Daar is mense wat nie op hulle knieë sak om met God te praat en as hulle eers op hulle knieë is, die opening in die muur sien nie. Ons kan dit mos nie toelaat nie! Jy wat al ’n stukkie van die ware lewe saam met God ervaar het, kan mos nie toelaat dat jou eggenoot, jou kind, jou buurman, jou vriend of jou kollega, die opening mis nie. Kom ons leef die lewe soos Paulus en trek alle stoppe uit om die ware evangelie by die mense uit te kry. Leef so dat ander kan sien wat hulle mis. Staan op uit jou agterstraat lewe en leef die lewe van ’n verloste kind van God wat deur die opening in die muur gebeur het. Gaan leef so dat jy die mense deur die opening in die muur lok. Teks Galasiërs 1:1-5 Om oor na te dink Watter kant van die muur leef jy? Wie ken jy wat nog aan die ander kant leef? Hoe kan jy leef sodat hulle ook graag aan jou kant wil leef? Gebed Vader, dankie vir die eenvoudige boodskap. Dankie vir die goeie plan om ’n gat deur die hoë muur te sterf en dat verlossing nou vir elkeen van ons sondige mense moontlik is. Dankie dat ek deur die gat kon kruip. Help my om so te

Gebed

Gebed


 • Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. Matteus 7:7
 • As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. - Johannes 15:7
 • Roep My aan, en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. - Jeremia 33:3
 • En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart. - Jeremia 29:13
 • En voordat hulle roep, sal Ek antwoord; terwyl hulle nog spreek, verhoor Ek. - Jesaja 65:24
 • Weer sê Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde. - Matteus 18:19,20
 • En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het. I Johannes 5:14,15
 • Bid sonder ophou. I Tessalonisense 5:17
 • As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. Waarlik, God het gehoor; Hy het geluister na die stem van my gebed. - Psalms 66:18,19
 • En die Here sê: Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar Ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie; en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. - Lukas 22:31,32
 • Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree. - Hebreërs 7:25
 • Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis. I Timoteus 2:8
 • En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. - Romeine 8:26,27
 • Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. - Markus 11:24
 • en wat ons ook al bid, ontvang ons van Hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom. - I Johannes 3:22
 • En Hy het ‘n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil. -Matteus 26:39
 • Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as julle bid, gebruik nie ‘n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. - Matteus 6:6,7
 • Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. - Hebreërs 4:16
 • terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges - Effesiërs 6:18
 • Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis. I Timoteus 2:8
 • Saans en smôrens en smiddags klaag ek en steun, en Hy hoor my stem. - Psalms 55:17
 • Hom gewend het tot die gebed van wie ontbloot is, en hulle gebed nie verag het nie. - Psalms 102:17

Ek het lief, want die HERE hoor my stem, my smekinge, want Hy het sy oor tot my geneig; daarom sal ek Hom in my dae aanroep. - Psalms 116:1,2

Kontak SAVF Jubileum

 

Company Details

Physical Address : SKINNER STREET 323, PRETORIA CBD, PRETORIA AREA, GAUTENG, ZA  
Web Address : http://www.savf.co.za
Tel No : (012) 322-4020
Fax No : (012) 322-3630
 
Company Description

VERBLYF AAN HOOFSAAKLIK ENKELLOPENDE EN GETROUDE BEHOEFTIGE BEJAARDE EN GESTREMDE PERSONE WAT IN ONTVANGS VAN MAATSKAPLIKE PENSIOENE IS.

 
Classification
Location : PRETORIA CBD, PRETORIA AREA, GAUTENG, ZA
Category :

//www.sayellow.com/@2?SearchCategoryCode=5918&SearchLocationCode=5169">NURSING HOMES &/OR FRAIL CARE CENTRES

Links :