Jou lig lei mense na die Here toe

Jou lig lei mense na die Here toe

Matteus 28:19:
“Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels.”
Om jou lig te laat skyn is om te getuig van en vir die Here!
Jy vertel die evangelie aan ander mense met jou mond én lewe.

Wat beteken die woord “evangelie?”
Die Bybelvertaler, William Tyndale, skryf in 1525 reeds,
in sy voorwoord tot die Nuwe Testament:
“Evangelie – beteken goeie, gelukkige, blye en vreugdevolle nuus,
wat ‘n mens se hart bly maak en jou laat sing, lag, dans en spring van vreugde.”
Wow! Hoeveel keer het die evangelie dit nie al,
deur die eeue, met hoeveel mense gedoen nie!

Josh McDowell vertel van ‘n belangrike “headhunter”,
wat uitvoerende amptenare vir groot firmas werf.
Hierdie “headhunter” vertel dat hy altyd probeer om
‘n persoon waarmee hy ‘n onderhoud voer van balans af te gooi.
Die “headhunter” sê:
“Ek bied die persoon ‘n drankie aan, trek my baadjie uit,
maak my das los, sit my voete op die tafel, en praat oor sport,
familie, vakansies, enige iets, in ligte luim.
Net wanneer die persoon totaal ontspanne is, sit ek vorentoe,
kyk hom reguit en indringend in die oë, en vra:
“Wat is jou doelwit in jou lewe?”
Die meeste mense is dan heeltemal van balans af!”

Die “headhunter” vertel dat hy dieselfde prosedure gevolg het,
vooroor geleen het en dringend gevra het:
“Bob, wat is jou doelwit in die lewe?”
Sonder om te blik of te bloos het Bob geantwoord:
“Om hemel toe te gaan,
en veral om soveel mense moontlik saam met my te neem.”

Die “headhunter” vertel dat hy vir die heel eerste keer in sy lewe sprakeloos was!
Geen wonder nie!
Hy het iemand ontmoet, wat reeds ‘n hoë leiersposisie in ‘n firma beklee,
wat ander mense met die evangelie wou laat lééf!
Hy wou met die “goeie, gelukkige, blye en vreugdevolle nuus” van die evangelie,
waarvan William Tyndale praat, ander mense se “harte bly maak,
en hulle laat sing, lag, dans en spring van vreugde”.
Soos Bill Easum sê: “…to be and to share the gospel.”
Dit is waaroor die lewe gaan!

Ernest