Soos die son opkom

Soos die son opkom en ons weer geseën word met ‘n nuwe dag,
kan ons dankbaar wees want ons ontvang ‘n groot geskenk.
Ons het weer die kans gekry om saam te speel, en te lag,
God het elke dag ‘n engeltjie nodig,
ons moet mekaar altyd waardeer, dis vir jul ‘n goeie wenk.

Lofprysing bring God se glorie / gemanifesteerde teenwoordigheid.

Lofprysing bring God se glorie / gemanifesteerde teenwoordigheid.

In 2 Kronieke 5:13 -14 lees ons… en toe die trompetblasers en die sangers almal saam eenstemmig begin om die HERE te prys en te loof, en net toe hulle die stem verhef met die trompette en met die simbale en met die musiekinstrumente, en met: Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid! —is die huis, die huis van die HERE, vervul met ‘n wolk.

En die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die HERE het die huis van God vervul.

Die Here neem ons hele lewe vir sy rekening

Genade vir alle ander behoeftes

Die Here neem ons hele lewe vir sy rekening, daarom sê Hy dat Hy elke behoefte van ons sal vervul na die rykdom van sy genade (Fil. 4:19; Ef. 2:7). Vir hoeveel van jou behoeftes het jy die Here al vertrou? Vir elke moeilike taak wat ons moet aanpak, moet ons om genade bid, ook wanneer ons versoekings en sonde moet weerstaan of krisisse moet hanteer. Daar is geen situasie waarin ons kan wees, waarvoor die Here se genade nie genoeg is nie.

Wanneer jy siek is en swak voel, is die genade van die Here vir jou genoeg om jou óf te genees óf aan jou krag te gee om jou ten spyte van die beproewing staande te hou en deur te dra. Sy genade is genoeg om jou selfs in uiterste omstandighede te laat triomfeer: “Waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword” (Rom. 5:20).

Dit is belangrik dat ons die algenoegsaamheid van Christus se genade sal glo en aanvaar. Daar is geen sonde wat nie deur sy genade vergewe en geen demoniese binding wat nie daardeur verbreek kan word nie. Die Here Jesus het gekom om die werke van die duiwel te verbreek (1 Joh. 3:8), daarom is sy genade ook hiervoor genoeg. Vir vergifnis en verlossing van sonde, volkome vryspraak van alle oortredinge, en watter ander geestelike behoefte ook al, is Jesus Christus se genade genoeg: “Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word” (Heb. 4:16). Ons hoef nie deur gebruike soos bevrydingsessies, innerlike genesing, hipnose, sielkundige berading en die breek van beweerde bloedlynvloeke by die Here se genade te probeer aanvul nie, want dan onderskat ons die waarde daarvan tot ons eie nadeel. Hy het gekom dat ons lewe en oorvloed kan hê (Joh. 10:10).

Dalk het jy ‘n probleem met jou ouers vanaand.

Inkopies doen, seuntjie wat skreeu by pa in karretjie. Pa sê: Albert bly kalm, Albert byt vas, ons is amper uit - ons is amper klaar. Hou net uit. En seuntjie skree harder en harder - almal kyk. Klein ou tannie volg die hele storie en raak agter so vinnig stoot die pa die trollie en sê net: Albert bly kalm, Albert byt vas, ons is amper uit - ons is amper klaar. Hou net uit. Ou tannie raak betrokke en simpatiseer met seuntjie. Pa sê: Tannie jy verstaan nie - ek is Albert.

Jy sal daarvan hou om so ‘n droom te hê, né. Waar jy by die skool afstap en net sê, skyn, skyn, skyn. Maar meeste van die tyd wil jy op die stoepe loop en net klappe uitdeel en wil jy sê, moenie jou cool verloor nie Albert, moenie jou ouers vermoor nie Albert. Moenie oor hom skinder nie Albert, moenie oneerlik wees in daardie toets nie Albert. Net soos dit lyk of die droom kan gebeur - dan loop jy jou vas in hierdie mure. Hierdie Jerigo’s.

Veral as jy ‘n tiener is. Dis asof elke keer as jy omdraai dan is daar ‘n Jerigo. Vir party van julle vanaand voel dit asof daar 101 dinge is wat jou keer om jou droom te verwesentlik. Vir party van julle is dit jou verhouding, of die feit dat jy nie ‘n verhouding het nie. Jy wil so graag ‘n kêrel of ‘n nooi hê, of dalk het jy een, en dis wat jou juis keer, om hierdie droom van God te vervul.

Dalk het jy ‘n probleem met jou ouers vanaand.

Ek het my berus by die gedagte aan die dood, want ek is vas oortuig dat ons gees onvernietigbaar is: dit bestaan vir ewig en altyd. Dit is soos die son: vir ons oë lyk dit of dit ondergaan, maar dit gaan nie onder nie, want dit skyn aanhoudend voort. - Jo

Ek het my berus by die gedagte aan die dood,
want ek is vas oortuig
dat ons gees onvernietigbaar is:
dit bestaan vir ewig en altyd.
Dit is soos die son:
vir ons oë lyk dit of dit ondergaan,
maar dit gaan nie onder nie,
want Ek het my berus by die gedagte aan die dood,
want ek is vas oortuig
dat ons gees onvernietigbaar is:
dit bestaan vir ewig en altyd.
Dit is soos die son:
vir ons oë lyk dit of dit ondergaan,
maar dit gaan nie onder nie,
want dit skyn aanhoudend voort.
- Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) -
- Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) -

.........Vertroos

 Geseënd is diè wat treur, want hulle sal vertroos word. Hierdie een klink nogal teenstrydend. Maar, dit is die belofte. As jy treur, sal God Sy arm om jou sit. Dit sê nie dat niks sal gebeur wat jou laat treur nie. Slegte dinge gebeur met almal, moeilike tye kom, maar die seën van God is Sy vertroosting. Daarom kan ons ons hartseer na God toe bring, enige tyd, onder alle omstandighede. Die tweede stuk seën is God se vertroosting. 

Sien ander gelowiges raak

Sien ander gelowiges raak
1Moenie maak asof jy beter is as ander gelowiges wie se geloof nog nie so sterk soos joune is nie. Aanvaar hulle met oop arms sonder om van vroeg tot laat met hulle te stry en baklei. Ek wil dit met ’n voorbeeld illustreer. 2’n Christen wie se geloof sterk is, het nie ’n probleem om verskillende soorte kos te eet nie. Maar ’n Christen wie se geloof nog nie so groot is nie, sal weier om kos te eet wat deur die Jode as onrein beskou word, of kos wat deur ongelowiges aan hulle afgode gewy is. 3Nou moet hierdie gelowiges egter nie die fout maak om mekaar te veroordeel oor wat hulle eet of oor wat hulle nie eet nie, want God het plek vir albei van hulle.
4Wie dink jy is jy dat jy so maklik ’n oordeel uitspreek oor die manier waarop ander mense hulle geloof uitleef? God self sal mos besluit of hulle reg doen of nie. Dit is nie jou werk nie. In elk geval, mense wat in God glo, al doen hulle dit op ’n ander manier as jy, sal gered word. Die Here sal daarvoor sorg.
5Daar is mense wat sê dat sekere dae heiliger as ander dae is. En daar is mense wat sê dat alle dae presies dieselfde is. Elkeen moet in hierdie geval maar self besluit wat reg is. Wat wel belangrik is, is dat albei van hulle God se eer voorop sal stel. 6Wat ek bedoel, is dit: as jy besluit om een dag heiliger as ’n ander dag te hou, doen dit dan tot eer van die Here. As jy besluit om alle kos te eet, doen dit tot eer van die Here. Sê vir God dankie daarvoor. As jy egter besluit om sekere soorte kos nie te eet nie omdat dit met jou geloofsbeskouings bots, doen dit ook tot eer van die Here. Sê dan vir God dankie vir daardie kos wat jy wel eet.
7Onthou, nie een van ons leef of sterf vir onsself nie. Nee, ons almal staan in voltydse diens van die Here.8Daarom moet ons voluit vir Hom leef en doodgaan. Letterlik alles wat ons doen, moet tot eer van die Here gedoen word, want ons behoort aan Hom. Dit geld terwyl ons nou nog lewe, maar ook later wanneer ons doodgaan. 9Dit is tog hoekom Christus gesterf en weer lewendig geword het sodat Hy die Here oor die dooies en die lewendes kan wees.
10Waarom veroordeel jy dan nog jou broer in die Here? En waarom verag jy jou suster in die Here? Dit is nie jou werk om regter oor ander gelowiges te speel nie. God sal dit doen wanneer ons almal eendag voor Hom staan.11Die Bybel sê mos:
“‘So seker as Ek leef,’ sê die Here, ‘alle mense op aarde sal voor My die knie buig. Almal sal erken dat Ek God is.’”
12Sorg daarom dat jou eie saak reg is wanneer jy die dag voor God se troon moet gaan staan. Want jy sal op daardie dag net verslag oor jou eie lewe aan Hom moet doen.
Moenie die oorsaak wees dat
ander gelowiges struikel nie
13Moenie gedurig kritiek lewer op hoe ander mense lewe nie. Nee, maak eerder seker dat jy nie die oorsaak is dat ander gelowiges struikel en val nie. Moenie dit vir hulle moeilik maak om in God te glo nie.
14As julle my persoonlike mening oor al hierdie dinge vra, sê ek sommer reguit vir julle dat geen kos vanself onrein is nie. ’n Mens kan enigiets eet. Maar as party mense tog dink dat dit verkeerd is om sekere soorte kos te eet, moet hulle dit liewer nie eet nie. Dan doen hulle verkeerd. Hiervan het die Here Jesus my oortuig.
15As jy ander Christene aanstoot gee deur die kos wat jy eet, selfs al is dit nie in jou eie oë verkeerd nie, maak jy nie reg nie. Dan tree jy nie volgens die reëls van die Christelike liefde op nie. Onthou dat daardie mense wat weier om sekere soorte kos te eet, ook Christene is. Christus het ook vir hulle gesterf. 16Waarom wil jy hulle lewens dan verwoes deur iets wat glad nie belangrik is nie? Moenie só julle goeie naam deur die modder sleep nie. 17Dit gaan regtig nie in God se koninkryk oor wat ’n mens eet of drink nie. Allermins! Nee, daar waar God heers, is dit die belangrikste dat sondaars op grond van sy ongelooflike goedheid van hulle sondes vrygespreek word. Daar gaan dit oor vrede met God en oor blydskap omdat die Heilige Gees met sy groot krag aanwesig is.
18Almal wat Christus dien, maak God se hart baie bly. Boonop het ander mense ook groot respek vir hulle.19Kom ons doen ons uiterste bes om in vrede met mekaar te leef. Kom ons help om mekaar se geloof sterk te maak. 20Wat bereik ons as ons alles wat God in ons lewe opgebou het, gaan staan en afbreek oor ’n stukkie vleis? Ek sê weer: ’n mens kan alle kos eet. Maar as jy ander mense aanstoot gee deur dit wat jy eet, tree jy verkeerd op. 21As jy in die openbaar vleis eet of wyn drink of enigiets anders doen wat ander gelowiges laat struikel, is jy baie selfsugtig.
22Natuurlik het jy die reg om te glo soos jy glo. Maar onthou, dit is in die eerste plek ’n saak tussen God en jou. Dit is wonderlik as jy nie met ’n klomp skuldgevoelens opgeskeep sit oor hoe jy God dien nie.23Maar as jy twyfel of dit wat jy doen reg is - as jy byvoorbeeld vleis eet terwyl jy nie weet of jy dit mag doen nie - is jy skuldig voor God. As dit wat jy doen nie uit jou geloofsoortuigings voortspruit nie, is dit sonde.

Hartseer

Hartseer

"Nou is ek egter bly, nie omdat ek julle hartseer gemaak het nie, maar omdat ek julle so hartseer gemaak het dat julle tot inkeer gekom het. Julle was immers hartseer soos God dit wou hê. Droefheid volgens die wil van God bring bekering wat tot redding lei, en daarvoor was niemand nog ooit jammer nie. Daarteenoor bring droefheid uit wêreldse oorwegings die dood." (2 Kor 7:9-10).

"Ek sal hulle droefheid in vreugde verander, Ek sal vir hulle uitkoms gee: Ek sal hulle bly maak, hulle sal geen kommer meer hê nie." (Jes 31:13).

"Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word." (Matt 5:4).

"Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is, ‘n goeie vrug: vrede omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God." (Heb 12:11).

Deur my

Deur my

Die musiek drawwel oor die vloer tintel deur my are van my voete af sag raak dit my ore aan ek voel my spiere begin hul eie ritme vind stadig begin my siel ontvlug van sy kettings ek voel die glimlag oor my gesig versprei op ‘n drafstap weg van die aarde se woel swewend tussen hemel en aarde my toevlug ‘n ontvlugting ‘n dans wat my siel bevry vry van wie ek moet wees vry na wie ek wil wees bevryding van stywe spiere bevryding van dit wat my gevange hou sielsbevryding

MENS SE LEWE IS..............

Mens se lewe is een lang stuk wol. Al wat verseker is is 'n begin punt en 'n eindpunt. Ons eerste stuk is pragtig gebrei deur jou geboorte. Dan kom daar met die kinderjare sekere steke wat val en verkeerd opgetel word, dan word ons groot en die penne word in ons hande oorgegee. Ek moet se ek het self 'n paar lieflike patrone in my breistuk gevoeg, maar ook 'n hele klomp steke laat val en 'n klomp ordentlike foute gemaak. Soms wonder ek sal dit nie beter wees as ek die wol knip om van al die koeke ontslae te raak nie, maar 'n lewe kan nie gelas word nie. Laat ek nou se wat my breistuk my geleer het. Moet nooit ruk en pluk aan jou wol nie!! Dit maak alles erger!! Die Groot Meesterbreier hou daai wol en koeke en die knope is daar om jou te help om die patroon van jou lewe mooi in lyn te kry. Hulle is daar om jou af te slack sodat jy weer jou patroonboek (Bybel) kan lees. Moenie ruk en pluk as jou wol in n bol getrek is nie. Gebruik geduld. Kyk na jou laaste paar rye breiwerk en benader daai knoop met 'n sagte hand en op die regte tyd behoort hy skiet te gee. Dan net nog een stukkie raad ~ moet nooit jou breistuk met iemand anders sin vergelyk nie. Jy sal nie weet wat jou patroon was voor jou laaste steek gebrei is nie. Dalk is jy 'n vrolike lappieskombers. Moet dan nie probeer om 'n angora serp te word nie. Hou vas aan jou patroon, soos Jesus vir jou beplan. Amen.

Heeldag hoor ek Sy stem praat mt my

 • Psalms 55:17Saans en smôrens en smiddags klaag ek en steun, en Hy hoor my stem.
 • Psalms 102:17 Hom gewend het tot die gebed van wie ontbloot is, en hulle gebed nie verag het nie.
 • Psalms 116:1, 2 Ek het lief, want die HERE hoor my stem, my smekinge, want Hy het sy oor tot my geneig; daarom sal ek Hom in my dae aanroep.
 • Jesaja 30:19B jy sal nie meer ween nie; sekerlik sal Hy jou genade bewys op jou hulpgeroep; sodra Hy hoor, antwoord Hy jou.
 • Jesaja 65:24 En voordat hulle roep, sal Ek antwoord; terwyl hulle nog spreek, verhoor Ek.
 • Jeremia 33:3 Roep My aan, en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie.
 • Matteus 6:5 En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie; want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar Ek sê vir julle dat hulle hul loon weg het.
 • Matteus 18:18, 19B, 20 Voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Weer sê Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde.
 • Johannes 14:13, 14 En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.
 • Johannes 15:7 As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.
 • Johannes 16:23B, 24 En in daardie dag sal julle My niks vra nie. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my Naam, sal Hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my Naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees.
 • Jakobus 4:8A Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges!
 • 1Johannes 3:22 en wat ons ook al bid, ontvang ons van Hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom.
 • 1Johannes 5:14, 15 En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het.

Meer oor Harmonie Oord

Harmonie Oord  bestaan sedert 2006 en is ‘n gemeenskapsgebaseerde verblyf- en ondersteuningsfasiliteit vir bejaardes.  Die bejaardes in die fasiliteit moet sonder versorging kan funksioneer.  Fooie deur inwoners betaal dek hoofsaaklik die bedryfsuitgawes.  Die voedsel uitgawes word grootliks uit donasies aangevul.   Die fasiliteit bestaan uit sewe verdiepings met twee hysbakke.  Hier is 156 enkel kamers en 35 dubbel kamers verskaf verblyf aan ongeveer 193 selfversorgende inwoners. Die kamers is toegerus met ‘n ingeboude kas, ‘n wasbak, asook kragpunte.  Daar is meerdere gemeenskaplike badkamers op elke vloer.  Elke vloer beskik oor ‘n gemeenskaplike kombuis waar inwoners vir hulself ‘n ligte aandete kan maak en self hul skottelgoed kan was.  Dié vertrek word gewoonlik sommer ‘n lekker kuierplek vir die inwoners.  Inwoners moet self hul kamers skoonmaak.  ‘n Ekonomiese ontbyt en middagetes, munisipale dienste, dienssentrum, aktiwiteite en sekuriteit word hier teen ‘n bekostigbare tarief aan inwoners met ‘n beperkte inkomste verskaf.

Ander Dienste

Harmonie Oord beskik oor ‘n gemeenskaplike waskamer waar inwoners self hul wasgoed doen, ‘n speletjies vertrek, biblioteek en eetsaal. Kliniek dienste soos die neem van bloeddruk word op ‘n vrywillige basis deur ‘n dokter gelewer.  ‘n Haarkapper besoek die inwoners van tyd tot tyd om inwoners se hare te sny. Beraders is op ‘n vrywillige basis beskikbaar sou inwoners dit benodig.  Harmonie Oord beskik oor ‘n bussie om inwoners na die Tshwane Kliniek op vasgestelde dae te neem.  Die bussie word ook gebruik om die inwoners op uitstappies te neem.

Harmonie OordHarmonie Oord en die tuin voorHarmonie Oord tuin en parkering

oord2oord3oord4oord1