Lofprysing breek ‘n swaar atmosfeer / hardheid van hart

Lofprysing breek ‘n swaar atmosfeer / hardheid van hart

‘n Juweel wat ek ontdek het is in Hosea 10:11 Juda sal die ploeg trek.

U almal weet ‘n ploeg keer grond om, maak nie saak hoe hard nie.

Juda beteken LOFPRYSING

Vir my is die juwele geliefdes – dat ons lofprysing harde grond in ons harte omkeer

 • Dit sag maak sodat God se Woord – die goeie saad – daarin geplant kan word en vrug dra.

Deur sy genade rus die Here elkeen van ons vir spesiale bedieninge toe:

Veelvuldige genade

Deur sy genade rus die Here elkeen van ons vir spesiale bedieninge toe: “Namate elkeen ‘n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God” (1 Pet. 4:10). Elke prediker, evangelis en getuie vir Christus moet die veelvuldige genade van die Here verkondig – vir redding, heiligmaking, diensbaarheid, krag om die storms van die lewe te trotseer, oorwinning oor elke versoeking en aanslag van die vyand, asook voorsiening in die daaglikse behoeftes van die heiliges.

Ons moet ook al die struikelblokke identifiseer wat verhoed dat mense die volheid van die Here se genade in hulle lewe ervaar. Wanneer dit uit die weg geruim is, kan ‘n kind van die Here by hernuwing met die nuwe mens beklee word wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid (Ef. 4:24). Dan sal hy weet en ervaar dat die Here se genade in elke opsig vir hom genoeg is. “Hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus” (1 Pet. 1:13).

Die vraag is: hoeveel van die genade van die Here ervaar jy in jou lewe? Ons verkry dit deur die geloof in gebed. Indien ons nie om die Here se genade bid en die beloftes in sy Woord in die geloof toeëien nie, sal ons geestelik arm bly. Jakobus sê: “Julle het nie, omdat julle nie bid nie” (Jak. 4:2). Dit was Daniël se gebruik om drie maal ‘n dag te “bid en voor sy God om genade te smeek” (Dan. 6:12). Die Here het hom in al die krisisse in sy lewe kragtiglik uitgered en ook gebruik om groot dinge vir sy koninkryk te doen.

Jy het 'n spesiale plek in God se hart

Jy het 'n spesiale plek in God se hart

Van die ouderdom van vier jaar af, was ek gek daaroor om my Oupa te help om sementpaadjies te lê. Omtrent enigiemand kon 'n beter werk daarvan maak as so 'n klein kindjie, maar dít was onbelangrik. Ek was onvervangbaar. Ek het 'n spesiale plek in Oupa se hart gehad.

En netso het jy 'n spesiale plek in God se hart. Vir hom is jy onvervangbaar. Die Almagtige het niemand se hulp nodig nie. Tog kan die Vader se vreugde nie volledig wees sonder jou bydrae nie.

My Oupa wou gehad het dat ek moes deel hê aan sy werk. Nie omdat hy my nodig gehad het nie, maar omdat ek vir hom spesiaal was. Net so wil God hê dat jy sal deel in Sy werk. Dink vir 'n minuut daaroor na! God se werk is die mees belangrike werk in die heelal. God het iets goddelik belangrik, iets van ewigheidswaarde, wat Hy wil hê jy Hom mee moet help. Wow! Jy isbelangrik!

Vir God is jy spesiaal. Ek het altyd gedink, ja, ja, God is lief vir my, maar hy is tog lief vir almal. Vir Hom is ek maar een van miljoene Christene. God het sy oogappels en ek is nie een van hulle nie. Ek het gedink dit is vreeslik nederig van my om so te dink. Maar wat ek werklik besig was om te doen, was om God van onvolledige liefde te beskuldig!. Om die waarheid te sê, was ek besig om God 'n leuenaar te noem. God sê Hy is lief vir jou. Deur dus te glo dat jy onbelangrik vir God is, is om te glo dat God 'n leuenaar is. Daar is absoluut niks nederigs daaraan om God 'n leuenaar te noem nie. Dit is sonde.

God is die heel belangrikste persoon in die heelal. As jy dus vir Hom belangrik is, is jy belangrik. Daar is dus niks nederigs daaraan om vir God te vertel dat Hy verkeerd is nie. Hierdie is 'n ernstige saak.

Hoe durf ek na God toe gaan, wat Sy lewensbloed vir my gestort het, en vir Hom sê; 'ek is nie spesiaal vir U nie!' Durf ek na die kruis te gaan waar ek verdien om gehang te word, in my verlosser se bebloede gesig te kyk en Hom dan daarvan te beskuldig dat Hy ander liewer het as vir my? Wat verwag ek moet Hy nóg meer doen sodat ek die feit kan aanvaar dat ek vir hom spesiaal is. Ek moet so sleg oor hierdie sonde voel, asof ek skuldig is aan moord.

Daar word vertel dat 'n seerower 'n man vermoor het. Hy was so met afgryse vervul oor wat hy gedoen het, dat vir weke nie behoorlik kon slaap nie! Maar tog het hy aangehou moor. Hy het by die punt gekom waar hy 'n man sou vermoor, en dan die lyk daarna as 'n kussing sou gebruik, en heelnag verder rustig geslaap het. Ons is net so! Ons het die sonde van verkeerde denke nou al só gereeld gepleeg dat ons gewetes so hard soos klip geword het. Vir ander sondes mag ons gewetes nog steeds sag wees, maar wat die sonde van twyfel en klein dink aanbetref, het ons verhard.

Melaatses verloor vingers, tone, en soms selfs hul neuse. Daar is nog altyd gereken dat dit deur die siekte veroorsaak is. Maar 'n briljante mediese sendeling het die vermoede begin bevraagteken. Dr. Paul Brand het opgemerk dat melaatses heel bed toe gegaan het, en dan sou wakker word sonder 'n vinger. Niemand kon ooit 'n spoor van die vinger kry nie. Mettertyd het hy ontdek die vingers deur rotte afgekou en weggedra is! Hoe op aarde kon dit gebeur? Die melaatses het hulle gevoel verloor. En dit is ons probleem. Ons het 'n gedeelte van ons gevoel in ons gewetes verloor. Dan kom die duiwel, daardie vet rot, en begin aan ons kou, en in plaas daarvan om hom weg te jaag, besef ons nie eers wat hy doen nie. Ons het God dringend nodig om ons gewetes weer sensitief te maak.

 

Die beker van verlossinge

Die beker van verlossinge was vir die OT gelowige die drankoffer  n wynbeker wat deel van die offerrituele en gemeenskaplike maal was. Vir die NT gelowige kan dit net een ding wees. Die beker wat al die bekers van die OT volmaak, die beker van die bloed van Christus hou, gestort vir jou, vir jou lewe en verlossing

Barmhartigheid is ook om meer van jouself te gee.

Barmhartigheid is ook om meer van jouself te gee. Ek dink ons moet dit vir mekaar sê dat Barmhartigheid nie is om vir iemand 'n aalmoesie in die hand te stop nie. Dit doen ons gewoonlik net om ons gewete te sus en om so gou en pynloos moontlik van die persoon ontslae te raak. Die Samaritaan neem die man na 'n herberg. Hy oornag een nag saam met hom. Die volgende more met sy vertrek gee hy vir die herbergier nog geld. En hy belowe om as hy terugkom te vergoed as daar nog onkoste was. - Hoor jy wat hier gebeur? Die samaritaan is nie van plan om gou van die man te vergeet nie. Soos wat hy met sy besigheid voortgaan sal die man in sy gedagtes bly. Op sy terugreis gaan hy weer by die herberg omgaan om te hoor hoe dit gegaan het, en hy is bereid om verdere onkoste te dek as dit daarop neerkom! - Hier die ou het nie van die slagoffer ontslae geraak so gou as moontlik nie! Hy het betrokke geraak. Hy het van homself gegee. Sy krag, sy aandag, sy geld, en hy het die ou in sy gedagtes gehou. - Dit is om ware barmhartigheid te bewys.

Hoe afhanklik van God

Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Dus, ons kan kies, as ons die koninkryk van die hemel wil beërwe, moet ons net weet hoe afhanklik ons van God is. Amper logies. Wat beteken dit? Ons kan op geen ander manier in die hemel kom as om ons afhanklikheid van God te verstaan nie. Matt 7 sê: "Nie almal wat vir my sê "Here, Here", sal die koninkryk van God beërwe nie. Want hulle is die wat nie weet hoe afhanklik hulle van God is nie." Ons kan nie ons eie redding bewerkstellig nie, ons is totaal van God afhanklik. Dus, die eerste stuk seën. Die grootste stuk seën wat enigeen op aarde kan kry, is die ewige lewe. Hoe kry ons dit? Besef jou afhanklikheid van God, dan kry jy hierdie stuk seën verseker. 

VOORWAARTS, CHRISTENSTRYDERS,

VOORWAARTS, CHRISTENSTRYDERS,
  VOORWAARTS, OM TE STRY!
  LAAT DIE KRUIS VAN JESUS
  IN DIE STRYDPERK LEI! 
  HY, DIE HEER EN KONING,
  VOER SY LEëR AAN;
  LAAT SY VAANDEL VOORAAN
  OP DIE SLAGVELD GAAN! 

KOOR:
  VOORWAARTS, CHRISTENSTRYDERS,
  VOORWAARTS, OM TE STRY!
  LAAT DIE KRUIS VAN JESUS

2. NOOIT KAN SATANS BENDE,
  TEEN DIE KRUIS BESTAAN;
  KOMAAN, KRYGSGESANTE,
  LAAT ONS VOORWAARTS GAAN! 
  SELFS DIE FONDAMENTE
  VAN DIE HEL SAL BEEF;
  STRYDERS, HET JUL STEMME,
  LAAT JUL LOFLIED LEEF! 

3. SOOS 'N STERKE KRYGSMAG
  GAAN GODS KERK VOORUIT;
  BY DIE MART'LAARSKARE
  HET ONS AANGESLUIT. 
  EEN WIL ONS IN STREWE,
  IN GEMEENSKAP WEES,
  IN GELOOF EN LIEFDE;
  HOOPVOL SONDER VREES. 

4. ALLE WêRELDRYKE
  GAAN GEWIS VERBY,
  MAAR DIE KERK VAN JESUS
  SAL ONWRIKBAAR BLY; 
  NOOIT KAN HELSE MAGTE
  TEEN SY ALMAG STAAN;
  ONS HET SY BELOFTE,
  DIE SAL NOOIT VERGAAN! 

5. VOORWAARTS DAN GETROUES,
  SAAM EEN BLYE SKAAR!
  SO WORD AL ONS STEMME
  IN TRIOMF GEPAAR: 
  "GLORIE, ROEM EN ERE,
  WIL ONS JESUS BRING!"
  SO SAL DEUR DIE EEUE
  MENSE EN ENG'LE SING.

GOEIE GESELSKAP

GOEIE GESELSKAP Jy sal baie aktiwiteite saam met jou vriend doen. Julle sal miskien saam na ‘n fliek, kamp of 'n kerkaktiwiteit toe gaan of miskien saam reis. Jou vriend moet goeie geselskap wees om julle aktiwiteite te kan geniet.

Salig? Gered? Wedergebore?..................

Salig? Gered? Wedergebore? Bekeerd? wat beteken dit alles tog ? Wat beteken dit as Christene sê hulle is gered (saved) of wedergebore (reborn) ? Dit beteken hulle het weer ‘n geboorte ondergaan ( is weer ‘n keer gebore ). Die eerste geboorte van ‘n mens is vleeslik en uit jou moeder (‘n sondige mens), dws ‘n nuwe liggaam van vleis en bloed word gebore wat deel het aan die sondige natuur wat van mens na mens oorgedra word. Hierdie liggaam van vlees en bloed kan nie hemel toe gaan nie, net ‘n wedergeborene kan hemel toe gaan ( die koninkryk van God beerwe ). Johannes 3:3 “Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.” Die tweede of wedergeboorte is geestelik, dws vanuit God en die mens se gees wat dood was in sondes en misdade word deur God lewend gemaak sodat jy in ‘n verhouding met God kan staan om God te kan ken. Kolossense 2:13 “En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade vergeef het” Om gered te wees, beteken om die oordeel en toorn van God oor sonde wat die ewige hel as tuiste insluit te ontvlug. Op die oordeelsdag sal die wat gered is nie in die hel gepynig word nie, maar sal veilig saam met God in die hemel vir ewig bly. Romeine 2:9 “Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur Hom gered word van die toorn. 2 Thess 1:9 “Hulle sal as straf ondergaan ’n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte” Romeine 2:3 “En meen jy, o mens wat hulle oordeel wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug?” Wat beteken dit as God of mense sê jy moet jou bekeer (repent) ? Dit beteken dat jy tot jouself moet kom, dws tot stilstand moet kom op die lewenspad waarop jy loop en jou sondes en sondige toestand teenoor God moet bely of erken en van voorneme moet wees om die sondes te laat staan, en God te vertrou dat Hy jou sal help om dit te doen. Mattheus 4:17 “Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.” Click here to get your free novaPDF Lite registration key ‘n Mens se eerste bekering lei tot jou redding: 2 Korinthiers 7:10 “Want die droefheid volgens die wil van God werk ’n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood.” Hoe weet jy dat jy al wedergebore is en vir die eerste keer tot bekering gekom het ( dws. Gered is ) ? Die geleerde mense praat van die heilsorde. Dit is die volgorde van dinge wat met jou gebeur totdat jy uiteindelik salig is ( dws. Gelukkig, gered, veilig, vrygespreek, geregverdig ). As jy die heilsorde in jou lewe beleef het en ‘n aktiewe deelnemer daaraan was, kan jy weet dat jy wedergebore is. Verder getuig die Heilige Gees ook saam met jou gees in jou binneste dat jy ‘n kind van God is. Dws. jy weet net dat jy weet jy is ‘n kind van God omdat jy in God glo, aan Hom gehoorsaam is om na Hom te gekom het om gered te word, en die Gees van God gee jou dus vrede oor die saak. Romeine 8:16 “Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is” Die heilsorde ( 1, 2 ): 1) Roeping - God roep jou deur die stem van die kerk, gelowiges, die Bybel, die Heilige Gees. Johannes 6:44 “Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie” Hy trek jou deur Sy liefde, uit genade om na Hom te kom. Jy beleef dat God met jou besig is. Romeine 10:14 “Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek?” Romeine 10:17 “Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God” God wys jou dat jy uit jou eie altyd faal as jy probeer om geregverdig te wees deur ‘n goeie mens te wees. Jy kry dit nie reg om die wet of jou eie idees van die wet te onderhou nie en vlug uiteindelik eerder na Christus toe wat alles in jou plek reeds gedoen het. Galasiers 3:24 “Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder ’n tugmeester nie” 2) Wedergeboorte, Bekering, Geloof, Regverdigmaking – God bekeer jou sodat jy jou kan bekeer, jy word weer gebore deur God se Gees en glo die evangelie, glo in Jesus Christus as Verlosser en jy neem Hom aan deur dit te bid ( met Hom te praat ). God verklaar jou as regverdig ( onskuldig aan die ewige dood ) want jy is in Jesus Christus, God kyk na jou deur Jesus en sien die offer aan die kruis en die bloed van Jesus wat in jou plek vir jou skuld betaal het. Klaagliedere 5:21 “Bekeer ons tot U, HERE, dan sal ons ons bekeer” 1 Johannes 1:9 “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.” 1 Korinthiers 6:11 “En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.” Click here to get your free novaPDF Lite registration key 3) Heiligmaking – Die bewys van jou bekering, Mattheus 3:8 “Dra dan vrugte wat by die bekering pas.” God behandel jou nou as kind soos ‘n pa sy seun. Hy reinig jou lewe sodat jou dade, gesindhede, woorde meer en meer word soos die van sy Seun Jesus Christus. Mense kan sien jy is ‘n ander mens, nie meer soos vantevore nie. 1 Thess 5:23 “En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus!” 4) Volharding – jy beleef dat jou geloof getoets word en dat jy volhard om God te volg. Dis ‘n gawe en genade van God wat getrou is om ons enduit te laat glo sonder om van die geloof afvallig te raak. Soms twyfel jy aan jouself, maar telkens ondervind jy dat dit Hy is wat jou dra. Hebreers 12:1 “DAAROM dan, terwyl ons so ’n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê,” 2 Thess 3:3 “Maar die Here is getrou; Hy sal julle versterk en bewaar van die Bose.” Gaan net kinders van God hemel toe, wat van ander gelowe ? Ja, net kinders van God deur die geloof in Jesus Christus sal eendag hemel toe gaan. Ander gelowe is godsdienstige skeppinge van die mens en die duiwel wat die mens verlei om sy eie geregtigheid te probeer oprig om regverdig voor God te wees. Handelinge 4:10-12 “laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel dat deur die Naam van Jesus Christus, die Nasaréner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur Hom hierdie man gesond voor julle staan. Hy is die steen wat deur julle, die bouers, verag is, wat ’n hoeksteen geword het. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. “ Wie is kinders van God ? Almal wat Jesus Christus wat werklik ‘n mens geword het van vlees en bloed, maar nou in die hemel is, aangeneem het deur ‘n aktiewe daad, deur in Hom te glo en Hom te bely of te erken as jou Verlosser voor die mense. Galasiers 3:26 “Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus;” Johannes 1:12 “Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; Wie is nie kinders van God nie ? 1) Mense wat volhard in sonde sonder om hulle daarvan te bekeer – dws. mense wat nog nie tot bekering gekom het nie. 1 Korinthiers 6:9 “Of weet julle nie dat mense wat onreg doen, geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie? Moenie julleself mislei nie: geen onsedelikes of afgodsdienaars of egbrekers of mense wat homoseksualiteit Click here to get your free novaPDF Lite registration key beoefen of diewe of geldgieriges of dronkaards of kwaadpraters of bedrieërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie.“ 2) Goeie mense wat dink dat hulle nie nodig het om tot bekering te kom nie omdat hulle min sonde doen en deur hul goeie werk vrygespreek sal word. Romeine 4:5 “aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in Hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken.” 3) Mense wat ‘n skynbekering ondergaan het en nie waarlik tot geloof in Jesus Christus gekom het nie, omdat hulle nie waarlik wou breek met hulle sondes nie, of vir Jesus bloot met die mond aangeneem het vir persoonlike gewin, maar nie ook met die hart ( my hele wese ) nie. Johannes 6:64 “Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie, en wie hy was wat Hom sou verraai.” 4) Mense wat nie glo in die evangelie van Jesus Christus nie, bv. Jode, Hindoes, Buddhiste, Moslems, Ateiste, Afrika voorvaderaanbidders. – Handelinge 4:12 5) Mense wat hul eie geregtigheid probeer oprig om in die hemel te kom, sonder om gehoorsaam te wees aan die evangelie, bv. iemand wat vas glo as hy maar net kennis van Jesus het en Jesus nie openlik verwerp nie, sal God hom genadig wees in die oordeelsdag, of mense wat ‘n stelsel van eie wette en reels volg wat hulle glo waarborg sal wees vir toegang tot die hemel. Johannes 3:36 “Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.” 1 Petrus 4:17 “Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?” Waarheen gaan mense as hulle doodgaan ?

Verborge

Verborge

Jou toekoms weerhou Ek van jou sodat jy op My kan steun en vertrou Kyk, Ek stuur vir jou ‘n lantern om die donkerte om jou te verlig luister na die woorde van goeie raad wat soms op jou pad kom Ek hou jou teen My bors sodat jy nie kan sien waarteen Ek jou beskerm Wanneer jou voetval begin kronkel deur die woestyn bring Ek jou tot by ‘n oase waar jy jou waterkan tot bo kan vul Wanneer die son te warm op jou skyn stuur Ek ‘n wolkemassa wat reën bring om jou af te koel My geliefde kind, jy is so Kosbaar vir My; jou seer en pyn gaan nie ongesiens by my verby soms is jou keuses so teenstrydig met wat Ek jou leer maar Ek staan soms eenkant toe om jou daaruit te laat leer Neem die hand wat Ek jou bied staan nader aan My vertrou die gedagtes wat Ek in jou binneste plaas jou gees is een met My Gees jou siel smag na die liefde wat Ek vir jou voel Wees dus nie bevrees vir nag want Ek is reeds daar Wees dus nie bevrees vir die nuwe dinge want Ek het reeds vir jou plan voorberei

Gedagte vir die dag

GEDAGTE VIR DIE DAG: Wat ook al in jou verlede skuil, weet dat God dit wegvee. Wat ook al die probleem wat jou oorval, jy kan dit vir God gee. Jesaja 43:18 "Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stilstaan nie." Vandag is die dag om enige onregverdige kritiek te ignoreer wat teen jou gerig is. Leer om dit soos Jesus te aanvaar. Sluk dit maar en gaan aan. ❤Ons sal altyd ñ unieke band met ons ouers en kinders hê. Die band wat ons saambind kan nooit verbreek word nie. Soms veroorsaak ons besige lewenstyl dat ons ons gesinne afskeep - dat ons dié mense wat ons die nodigste het, wegstoot. Dis nou die tyd om daardie bande te hernu. Dis ñ tyd vir reünies en om die vreugde van gesinswees te vier.

So se die Here

 • Jesaja 45:11 So sê die HERE, die Heilige van Israel en sy Formeerder: Vra My aangaande die toekomstige dinge; vertrou my seuns en die werk van my hande aan My toe!
 • Jeremia 29:13 En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart.
 • Matteus 21:21B, 21D, 22 Maar Jesus antwoord en sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie; maar al sê julle ook vir hierdie berg: Hef jou op en werp jou in die see—sal dit gebeur. En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo.
 • Markus 11:24 Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.
 • Lukas 11:9, 10 En Ek sê vir julle: Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.
 • Romeine 4:20, 21 En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle oortuig dat Hy ook die mag het om te doen wat Hy beloof het.
 • Effesiërs 3:20 En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk,
 • Hebreërs 4:16 Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.
 • Hebreërs 11:6 En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek.
 • Jakobus 1:6, 7 Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ‘n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want dié mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie—
 • 1Johannes 5:14 En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil.

Kontak SAVF Susan Strijdom

 

SAVF SUSAN STRIJDOM TEHUIS / HOME  
 

Company Details

Physical Address : CNR GORDON/DOREEN STREET 30, COLBYN, PRETORIA CBD, PRETORIA AREA, GAUTENG, ZA  
Web Address : http://www.savf.co.za
Tel No : (012) 430-5044
Fax No : (012) 342-2443
 
Company Description

SAVF TEHUISE VIR BEJAARDES EN GESTREMDES BIED 24 UUR VERSORGING AAN BEHOEFTIGE VERSWAKTE BEJAARDE EN GESTREMDE PERSONE VAN ALLE BEVOLKINGSGROEPE

 
Classification
Location : COLBYN, PRETORIA CBD, PRETORIA AREA, GAUTENG, ZA
Category :

//www.sayellow.com/@2?SearchCategoryCode=5918&SearchLocationCode=5169">NURSING HOMES &/OR FRAIL CARE CENTRES

Links :