“KOM, LAAT ONS NEERBUK...”

“KOM, LAAT ONS  NEERBUK...”

on Wednesday, 23 September 2015. Posted in Dagstukkies

Psalm 95:6 “Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het.” Die Lewende Bybel: “Kom ons buig voor die Here om Hom te aanbid, kom ons kniel voor Hom wat ons gemaak het.”

Ons hoogste roeping is om God te aanbid. Daar is niks groter om te doen as juis dit nie. Volgens Joh. 4:23,24 soek God mense wat Hom in gees en waarheid sal aanbid. As ons „n studie in die Bybel maak van die woord “aanbidder” sal ons vind dat dit beteken om „n “toegewyde bewonderaar” te wees. Ons aanbid Hom omdat Hy ons vergewe het; ons genees het; ons uit duisternis gebring het tot Sy wonderbare lig. Ons het baie redes om God te aanbid en voor Hom te kniel.
God begeer dat wanneer ons Hom aanbid moet ons dit altyd in opregtheid doen. Dawid was ‟n persoon wat kon sê: “Doen aan my reg, o Here, want ék wandel in my opregtheid en vertrou op die Here sonder om te wankel. Toets my, Here, en beproef my, keur my niere en my hart...” (Ps. 26:1-3) Dit is so maklik om God te aanbid in tye van voorspoed en gesondheid – maar is ons ook gereed om te aanbid wanneer dit nie so goed gaan met ons nie? Het jy nie ook agtergekom dat daar tye is dat jy makliker God aanbid as ander tye nie? In daardie “af” tye moet jy met jouself ernstig praat soos wat ons lees in Ps. 42:12: “Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal Hom nog loof – die verlossing van my aangesig en my God!” God verdien die beste aanbidding wat ons Hom kan gee. Vertel Hom dikwels waaroor jy so dankbaar is. Aanbidding is nie net iets in die kerk nie – maar „n leefwyse!