Jes 62: 4

Jes 62: 4

Jy sal nie meer die verstote vrou genoem word nie, en jou land nie meer die een wat verlate lê nie. Jy sal genoem word: “Die een vir wie die Here liefhet,” en jou land: “Die een wat aan die Here behoort.” Die Here het jou lief, en jou land behoort aan Hom.

God seën jou met elke seëning wat daar in die hemel is, Hy gee vir jou oor genoeg in elke area van jou lewe sodat jy geseend is maar ook weer oorgenoeg het om vir ander te gee.