In die laaste paar verse van die

Geloofsverval weens die aantasting van God se Woord. In die laaste paar verse van die Bybel staan daar: “Ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is” (Op. 22:18-19). In die lig hiervan is dit volkome moontlik dat iemand se naam in ‘n stadium in die boek van die lewe opgeskryf mag wees, maar later weens sy afvalligheid en aanmatigende houding oor die Woord van die Here, uit die boek van die lewe weggeneem kan word. Indien ons egter onder die oorwinnaars is wat nie dwaalleerstellings aanvaar, in sonde verval, die Here Jesus of sy Woord verloën of weens ander redes die spoor byster raak nie, sal ons name altyd in die boek van die lewe opgeskryf bly. Christus sê: “Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie” (Op. 3:5). Dit kán egter onder sekere omstandighede gebeur dat name uitgewis word. Vir die getroues sê die Here Jesus: “Jy het my woord bewaar en my Naam nie verloën nie... Kyk Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie” (Op. 3:8,11). Ons moet aan die gesonde leer vashou en op die regte pad volhard.

Dankbaarheid is n vorm van getuienis

Dankbaarheid is n vorm van getuienis, verkondiging, n openbare belydenis dat Jesus die Bron van die lewe is. Die Samaritaan bewys dankbaarheid aan die Here met n luide stem en n sigbare daad van aanbidding. Hy het dit nie weggesteek nie. Dis een ding om in jou hart dankbaar te wees, natuurlik moet dit. Dis tussen jou en God. Dis n ander saak om jou werk bietjie te laat staa, die partytjies ensomeer en om op jou pad om te draai en Jesus persoonlik te bedank.