WAARHEEN, PELGRIMS, WAARHEEN GAAN U,

WAARHEEN, PELGRIMS, WAARHEEN GAAN U, 
  OOG OMHOOG EN HAND AAN HAND?
  "OP ONS VORS SE ROEPSTEM GAAN ONS
  NA ONS HUIS EN VADERLAND. 
  VER OOR BERGE EN DEUR DALE
  SPOED ONS VOORT NA GINDSE SALE
  SPOED ONS VOORT NA GINDSE SALE
  AAN DIE SAALGE HEMELSTRAND." 

2. STORM EN DUISTERNIS BEDREIG U
  IS U TEEN GEVAAR BESTAND?
  "JA, GEEN VREES BEKLEM ONS HARTE,
  WAAR ONS WANDEL AAN GODS HAND. 
  JESUS SELF, ONS TROUE STRYER
  BLY IN STORM EN NAG ONS LEIER
  BLY IN STORM EN NAG ONS LEIER
  NA GODS HUIS IN GINDSE LAND." 

3. PELGRIMS, Sê TOG, WAT VERWAG U,
  AS U DEEL AAN DAARDIE STRAND?
  "KONINGSKROON EN PRIESTERKLEDING
  WAG ONS UIT DIE HEER SE HAND. 
  ONS SAL MET DIE ENG'LESKARE
  GOD, DIE HEIL'GE, EWIG-WARE
  GOD, DIE HEIL'GE, EWIG-WARE
  DIEN IN DAARDIE HEMELLAND." 

4. PELGRIMS, Sê TOG, MAG OOK ONS NOU
  MET U TREK NA DAARDIE LAND?
  "JA, WEES WELKOM, REIS DAN SAME
  OOG OMHOOG EN HAND AAN HAND. 
  JESUS, ONDER ENGELSANGE
  SAL ONS, OP ONS SIELSVERLANGE
  SAL ONS, OP ONS SIELSVERLANGE
  INLEI IN DIE VADERLAND."

Om vir iemand om te gee!

Om vir iemand om te gee!

Die grootste opdrag sekerlik vir ons in die samelewing is om iewers op een of ander wyse vir iemand om te gee. Hierdie omgee is ‘n omgee-gevoel, maar dit is ook om jou in iemand anders se skoene te plaas. Dit is om iemand anders se seer as ‘n werklikheid vir die spesifieke persoon raak te sien en te beleef. Dit is die oomblik wat jy jou hart vir iemand anders oopmaak en die ander een in sy haar omstandighede begin verstaan. Hierdie “omgee” groei met tyd en dit behels ‘n besluit en ‘n aksie. Dit kan beteken dat jy ‘n sekere saak finansieel ondersteun of jy deel net ‘n vriendelike glimlag. Dit is om iets te doen en ‘n verskil te maak in iemand se lewe. Moeder Teresa het mense voortdurend aan die volgende herinner: We can do great things on earth. We can only do small things with great love.” Hierdie omgee is gekoppel aan dankbaarheid en wanneer ek en jy tyd maak om die wonderwerke van die lewe raak te sien, wonderwerke soos liefde en die feit dat ons nog kwaliteit lewe kan leef, begin ons liefde deel met ander. Hierdie oomblikke begin ons verstaan wat omgee is en dat dit eintlik die klein dingetjies is wat betekenis gee aan mense se lewe.

GELOOF & GELOOFSEKERHEID

GELOOF & GELOOFSEKERHEID

GELOOF  EN  GELOOFSEKERHEID

 

Daar word gesê:  Deur jou  geloof  word jy gered.

En ook:  Jy moet  glo  om die ewige lewe te be-erf.

 

Klaarblyklik is    ‘glo’   en  ‘geloof’  dus  baie belangrik.

Dan moet ons seker maak dat ons verstaan wat glo en geloof beteken.

Daar is egter baie onduidelikheid en uiteenlopende idees rondom hierdie begrip.

In Afrikaans sê ons ook nog:  Hy het  ‘glo’ teen die berg op gehardloop!

Hierdie bring onmiddellik  ‘n sterk  element van twyfel in die gedrang.  Nou word dit nog moeiliker:

Wat beteken dit om te glo?  Wat beteken geloof?  Wat beteken dit spesifiek dan in terme van die christelike  godsdiens?

Dit is baie duidelik dat  ‘geloof  ‘en  ‘glo’  van deurslaggewende belang is ten opsigte van  ons saligheid en ‘n kern vorm van die christelike evangelie.

Dink maar aan:  Romeine 3:28,  Ons betoog is tog dat ‘n mens vrygespreek word omdat hy glo,  nie omdat hy die wet onderhou nie. 

Rom 4:5,   Maar die mens………wat   glo   in Hom wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur sy   geloof.

Handelinge  16:30,31,   “Menere, wat moet ek doen om gered te word?”  Hulle antwoord hom:  “ Glo  in die Here Jesus, en jy sal gered word,”

Dan word daar ook nog gepraat van geloofsekerheid.

Daar word beweer dat geloofsekerheid noodsaaklik is vir redding!

Voordat ons oor geloofsekerheid praat, moet ons seker maak dat ons werklik weet wat glo en geloof beteken.

Glo  is die werkwoord, in Engels: believe.

Geloof is die naamwoord, in Engels: faith.

Die Griekse en Hebreeuse woorde wat ons met  ‘glo’  vertaal, beteken:  om op te vertrou,   om ten volle oortuig te wees,  om te erken,  om op staat te maak,   om beslis en gevestig te wees.

Dit word weerspieël  in die definisie van geloof wat ons in die Bybel vind in Hebreërs 11:1. 

(Ou vertaling):   Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop,  ’n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. 

(’83 vertaling):  Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie.

(Die Boodskap):  Wat beteken dit om op God te vertrou? Geloof of vertroue in God beteken om nie een oomblik te twyfel dat Hy sy beloftes sal hou nie en om daarna uit te sien.

(NLV):  Wat is geloof dan?  Dit is ‘n vaste versekering dat die dinge waarna ons uitsien, inderdaad sal gebeur. Dit is die bewys dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak.

 “(NKJV):  Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.”

 

By glo en geloof in christenskap speel   twyfel   geen rol nie.  ( Nie soos: Hy het glo teen die berg opgehardloop nie.)

As ek dus  bely dat ek glo dat ek gered is,  beteken dit dat ek   WEET  dat dit so is……dit beteken nie ……ek hoop so nie!

Dit beteken om God op sy Woord te neem.

Hy het dit juis só voorsien:……….. want sekerheid verdring vrees.

Geloof is om onbevrees en met oorgawe te vertrou op God se woord, en met sekerheid te weet dat Hy sy beloftes sal nakom.

Is dit arrogant?  

Matig ek my te veel aan met so ‘n geloof? 

MAG  ek só selfversekerd  wees? 

Mag ek sê ek is  SEKER   DAT EK GERED IS?  Of is  dít  soos die Fariseër wat op sy bors geslaan en homself in sy gebed teenoor die tollenaar gemeet het? (Lukas 18:9-14)

Paulus vra op ‘n ander plek:  “……wat sal ons van al hierdie dinge sê?”

Die belangrike is:       Wat sê die Bybel?

1 Johannes 5:12, 13 sê:   Die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee, en dié lewe is deur sy Seun. Die wat die Seun het, het die lewe; die wat nie die Seun het nie,  het ook nie die lewe nie.

Hierdie brief skrywe ek vir julle sodat julle kan  WEET  dat julle die ewige lewe  HET,……julle wat aan die Seun van God glo.

Daar is nie twyfel nie,  ons HET dit, nie……. ons gaan dit kry nie!

Joh 6:47:  (Jesus sê):  Dit verseker Ek julle:  Wie in My glo,  HET  die ewige lewe.  (Teenwoordige tyd)

Joh 1:12:  Maar aan almal wat Hom aangeneem het, die wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.

 

Waar kom geloofsekerheid dan in?

Ons sê juis: Geloof   IS  sekerheid! 

Geloofsekerheid is dus ‘n dubbele bevestiging.

Wanneer ons van sekerheid praat, is dit eerder …..sekerheid van saligheid….. waarvan ons praat.

As ons dan weet wat  glo  en  geloof  beteken,  bly die ander belangrike vraag egter: 

Wat……… of waaráán…….. glo ons?

Komberse vir Sonop

108 komberse uitgegee aan behoeftiges. Ons bedank elke keer ons skenkers vir hierdie baie groot hulp. Elke ontvanger het by ontvangs sy/haar dank persoonlik oorgedra.

Pakkies vir Sonop kleuters

Die kleuters van Sonop ontvang elk n pakkie met lekker eetgoed, 'n warmwatersak wat oorgetrek is, en ander. Hulle is baie dankbaar daarvoor.