Ek is seker hulle het oorgeloop van blydskap

Dankbaarheid is baie meer as net �n gevoel van waardering. Dit strek wyer as om my seëninge te tel en alles te waardeer. Ek is seker dat al tien melaatse manne baie dnakbaar was toe hulle langs die pad loop en skielik agterkom dat hulle gesond gemaak is. Ek is seker dat hulle baie dankbaar in hul harte was dat Jesus hulle noodkreet beantwoord het. Ek is seker hulle het oorgeloop van blydskap toe hulle aan die priester gaan wys het dat hulle gesond is en toe hulle terug verwelkom is in die gemeenskap.

Maar net een van hulle het van sy vriende weggebreek. Net een het omgedraai en by Jesus se voete neergeval om dankie te gee, dankie te sê. Die feit dat hy �n Samaritaan was het bietjie speserye by die gebeure bygevoeg, juis omdat dit nie soort reaksie en houding is wat jy van �n Samaritaan kon verwag nie. Jesus is dadelik teleurgesteld en tog ook bly. "Was daar nie tien nie? Waar is die ander nege? Is daar net hierdie vreemdeling wat omgedraai het om dankie te sê?" En Jesus prys die feit dat hierdie man nie net na Hom in tyd van nood geroep het nie, maar dat hy ook teruggekom het om dankie te sê. "Staan op en gaan. Jou geloof het jou gered".

Tien melaatses het genoeg geloof gehad om Jesus te bid om genade. Een het geloof gehad om voor Jesus se voete neer te val en dankie te sê - Hom te dank.

Ek is seker hulle het oorgeloop van blydskap

Dankbaarheid is baie meer as net �n gevoel van waardering. Dit strek wyer as om my seëninge te tel en alles te waardeer. Ek is seker dat al tien melaatse manne baie dnakbaar was toe hulle langs die pad loop en skielik agterkom dat hulle gesond gemaak is. Ek is seker dat hulle baie dankbaar in hul harte was dat Jesus hulle noodkreet beantwoord het. Ek is seker hulle het oorgeloop van blydskap toe hulle aan die priester gaan wys het dat hulle gesond is en toe hulle terug verwelkom is in die gemeenskap.

Maar net een van hulle het van sy vriende weggebreek. Net een het omgedraai en by Jesus se voete neergeval om dankie te gee, dankie te sê. Die feit dat hy �n Samaritaan was het bietjie speserye by die gebeure bygevoeg, juis omdat dit nie soort reaksie en houding is wat jy van �n Samaritaan kon verwag nie. Jesus is dadelik teleurgesteld en tog ook bly. "Was daar nie tien nie? Waar is die ander nege? Is daar net hierdie vreemdeling wat omgedraai het om dankie te sê?" En Jesus prys die feit dat hierdie man nie net na Hom in tyd van nood geroep het nie, maar dat hy ook teruggekom het om dankie te sê. "Staan op en gaan. Jou geloof het jou gered".

Tien melaatses het genoeg geloof gehad om Jesus te bid om genade. Een het geloof gehad om voor Jesus se voete neer te val en dankie te sê - Hom te dank.

As julle luister na my

As julle luister na my teregwysing,
gee ek julle my wysheid in oorvloed
en leer ek julle my woorde begryp.
- Spreuke 1:23 -