Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon!

Christelike eensgesindheid

Psalm 133:1-3 – “Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon! Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard, die baard van Aäron, wat afloop op die soom van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion; want daar gebied die HERE die seën, die lewe tot in ewigheid!”

In hierdie Psalm beklemtoon Dawid die groot betekenis van geestelike eenheid en eensgesindheid onder ware broeders. Dit kan net bewerkstellig word deur die Gees van God wat in hulle harte werk om hulle te wederbaar, te vernuwe en te vervul sodat hulle as geesgenote in die Here kan saamstaan en saamwerk om God se koninkryk op aarde uit te brei.

Hierdie geestelike eenheidsband wat nie deur wêreldgesindheid of kleinlike verskille ondermyn en verswak moet word nie, is soos die kosbare olie wat afloop op die baard van Aäron, en verder tot by die soom van sy kleed. Hierdie olie het ook oor die borsplaat geloop wat hy as hoëpriester gedra het, waarop die name van al 12 die stamme van Israel gegraveer was. Die olie is ‘n simbool van die Heilige Gees waarmee Aäron gesalf is. Net Hy kan ‘n geestelike band tussen mense skep waardeur hulle in die Here verenig kan word en kan saamwerk om die Here se Naam groot te maak en sy koninkryk op aarde uit te brei.

Die werking van die olie word ook met dou vergelyk wat op die berge neerdaal. Van Hermon in die noorde af daal dit op die berge van Sion neer. Die dou verfris en versterk al die plante waarop dit val, en so het ons ook gedurig nuwe salwings deur die Heilige Gees nodig om ons te bemoedig, te inspireer en te versterk met krag uit die hoogte.

Ware Christene moet nie toelaat dat hulle deur ander faktore uitmekaargedryf word nie, want dit is juis waar hulle vir die verkondiging van die Here se Woord saamstaan, dat Hy sy seën oor hulle gebied. Dit beteken nie dat ons ekumeniese bande moet aanknoop waardeur daar in die meeste gevalle kompromie gemaak word met mense wat nie in die volle waarheid van die Woord gefundeer is nie. Ware gelowiges wat ernstig met die Here en die opdrag tot heiligmaking is, moet nogtans saamkom om groter projekte in God se koninkryk aan te pak wat een of twee persone alleen nie kan doen nie.

Gebed: “Ons is diep van U afhanklik, o Here, om ons met u Heilige Gees te versterk, te vervul en te verenig, sodat ons U beter kan dien en ook ‘n verenigde front teen die aanvalle van die vyand kan vorm. Maak ons bereid om die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede oor te lewer om gekruisig te word, sodat ons deur die Gees kan wandel. Ons wil graag op dié plek wees waar ons daagliks die volle seën van u teenwoordigheid kan geniet. Ons vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen.”

 

Omgee is om te deel Toe die Gees daardie eerste gelowiges in besit geneem het, was een van die eerste goed wat hulle gedoen het om hulle goed met mekaar te deel. Hulle was mededeelsaam. Ons lees dat hulle van hulle goed verkoop het en die geld onder mek

  1. Omgee is om te deel

Toe die Gees daardie eerste gelowiges in besit geneem het, was een van die eerste goed wat hulle gedoen het om hulle goed met mekaar te deel.  Hulle was mededeelsaam.  Ons lees dat hulle van hulle goed verkoop het en die geld onder mekaar verdeel het (Hand 2:44,45).  Wat daar gebeur het is nie kommunisme nie.  Kommunisme is ’n staatstelsel wat mense  dwing om alles met almal te deel.  Nee, die Gees het hulle oortuig en gelei om vrywillig hulle goed met mekaar te deel sodat daar in daardie Christelike gemeenskap niemand was wat nie versorg is nie!

Ek wonder hoe mededeelsaam is ons vandag?  Ons het eerder opgaarders geword.  Ons deel moeilik ons goed en gee moeilik weg.  Ons het kaste vol klere, linnekaste vol komberse.  Ons motorhuise is so oorvol van goed wat ons nooit gebruik nie dat die “storage cities” soos sampioene opskiet.  Een van ons grootste probleme vandag is om plek te kry vir al ons goed!  En dit in ’n land waarin daar mense vanaand buite moet slaap!

Paulus praat in 2 Korintiërs 8:13 oor mededeelsaamheid: “Ek bedoel nie dat julle gebrek moet ly om ander te kan help nie; maar sodat daar ewewig sal wees, moet julle wat nou oorvloed het, dié help wat gebrek ly.  Dan, as hulle weer oorvloed het en julle gebrek ly, kan hulle julle weer help.  So kom daar ewewig.”

Jy sien, omgee bring ewewig tussen dié wat het en dié wat nie het nie.  Ons sit in ons eie gemeente met mense wat nie het nie.  Mense wat nie werk het nie, mense wat nie pensioen het nie, mense wat nie medies het nie.  Dié wat het moet dié wat nie het nie raaksien en dit wat jy het moet jy bereid wees om te deel met ’n broer of suster.  Want iewers het jy weer nodig dat iemand met jou deel.  Jy sien en so gee gelowiges vir mekaar om en word ’n omgee gemeenskap gevorm!

Glo jy in God?

GELOOF

 

Matteus 8:10; Lukas 7:9 10Jesus was verwonderd toe Hy dit hoor, en Hy sê vir die mense wat agter Hom aan gekom het: “Dit verseker Ek julle: Ek het nog by niemand in Israel so ’n groot geloof teëgekom nie.”

Matteus 9:22Markus 5:34Lukas 8:48 22Jesus het omgedraai, haar gesien en gesê: “Wees gerus, dogter, jou geloof het jou gered.” Van daardie oomblik af was die vrou gesond.

Matteus 15:28 28“Mevrou,” sê Jesus vir haar, “jou geloof is groot. Jou wens word vervul.” Van daardie oomblik af was die dogter gesond.

Matteus 17:20 20“Omdat julle geloof te klein is,” sê Hy vir hulle. “Dit verseker Ek julle: As julle maar geloof het so groot soos ’n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê: ‘Gaan staan daar anderkant!’ en hy sal gaan. Niks sal vir julle onmoontlik wees nie.”

Matteus 21:21-22Markus 11:22-24 21Daarop antwoord Jesus hulle: “Dit verseker Ek julle: As julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle kan doen wat Ek aan die vyeboom gedoen het. Meer nog: Julle sal vir hierdie berg kan sê: ‘Lig jou op en val in die see!’ en dit sal gebeur. 22As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in die gebed vra.”

Matteus 24:10 10In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat.

Markus 2:5 5Toe Jesus hulle geloof sien, sê Hy vir die verlamde: “Vriend, jou sondes word vergewe!” Markus 4:40 40Toe sê Hy vir hulle: “Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?”

Markus 10:52 52Jesus sê daarop vir hom: “Jy kan maar gaan. Jou geloof het jou gered.” Dadelik kon hy sien en het hy op die pad agter Jesus aan gegaan.

Markus 16:16-18 16“Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word; wie nie glo nie, sal veroordeel word. 17Die volgende wondertekens sal voorkom by dié wat glo: in my Naam sal hulle bose geeste uitdrywe; in ander tale sal hulle praat; 18met hulle hande sal hulle slange optel, en as hulle iets drink wat dodelik giftig is, sal dit hulle geen kwaad doen nie; hulle sal siekes die hande oplê, en dié sal gesond word.”

Lukas 7:50 50Maar Jesus sê vir die vrou: “Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede.”

Lukas 8:12 12Dié wat op die pad val, dui op mense wat die woord hoor, maar dan kom die duiwel en neem dit uit hulle harte weg sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie.

Lukas 8:13 13Dié wat op die klipbank val, dui op hulle wat die woord met blydskap aanneem wanneer hulle dit hoor, maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net ’n tydjie. Die oomblik dat dit op die proef gestel word, gee hulle moed op.

Lukas 8:25 25Hulle het bedaar, en daar het stilte gekom. Toe sê Jesus vir hulle: “Waar is julle geloof dan?” Maar hulle was verskrik en verbaas en het vir mekaar gesê: “Wie is Hy tog? Hy gee bevele aan wind en water, en hulle is aan Hom gehoorsaam!”