Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hĂȘ.

Die betaling van skuld

Romeine 13:8 – “Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê.”

Hierdie teks vereis onder meer dat mense nie by mekaar geld behoort te leen nie, want dit is ‘n sekere manier om spanning en selfs bitterheid tussen familielede, vriende en kollegas te skep. Hoe beter jy met die lener bevriend is, of hoe nader jy aan hom of haar verwant is, hoe makliker sal jy nalaat om die skuld stiptelik terug te betaal. Dit kan ‘n groot vertrouenskrisis skep en verhoudings erg vertroebel of selfs vernietig.

Die Bybelse beginsel is dat jy nie in die skuld moet leef nie. Indien jy geld nodig het, gaan na’n finansiële instelling. Hulle sal jou help indien jy die nodige sekuriteit kan aanbied. Indien jy dit nie kan aanbied nie, is jy in elk geval nie kredietwaardig nie. ‘n Huurkoop of ‘n verband op ‘n huis is in orde, omdat die voertuig of die huis die waarborg vir die lening is. Indien jy dit nie kan afbetaal nie, word daar bloot op die eiendom beslag gelê. Maak dus seker dat jy nie bo jou vermoë krediet aanvra nie, want dan kan jy alles verloor.

Wat ons wél aan mekaar skuld, is die liefde van God soos wat dit deur die kruisdood van die Here Jesus aan ons bekend gemaak is. Ons skuld dit aan die hele wêreld. Deur hierdie liefde het ons ‘n geskenk gekry wat aan ons vryspraak van sonde en die ewige lewe verleen. Die Here wil hê dat alle mense sy liefde en reddende genade deelagtig sal word, daarom verwag Hy van sy dissipels om hierdie goeie nuus met ‘n wêreld in sy nood te deel. Sy liefde dring ons om dit te doen. Paulus sê dat hy teenoor alle mense ‘n skuldenaar is, en daarom het hy verlang om aan almal die evangelie te verkondig (Rom. 1:14-15). Hierdie skuld wat ons as Christene teenoor die wêreld het, moet ons aanhou betaal totdat die Here kom.

Gebed: “Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat U die wêreld só liefgehad het dat U u eniggebore Seun gegee het om die losprys vir ons sonde aan die kruis te betaal. Geseënde Here Jesus, baie dankie dat U u lewe afgelê het om die Vader se liefde vir ‘n verlore mensdom ‘n werklikheid vir ons te maak. Heilige Gees, dankie dat U die liefde van God in ons harte uitstort en ons ook dring om dit aan ander te verkondig. Ons skuld hierdie belangrike boodskap aan ‘n geestelik verblinde wêreld, en aanvaar ons rol as gestuurdes wat hierdie skuld aan die wêreld moet betaal. As ons dit nie doen nie, sal hulle sonder hoop en sonder God wees. Maak ons getrou in die uitvoering van die Groot Opdrag, om Jesus ontwil. Amen.”

IS DIT, IS DIT MY KONING,

IS DIT, IS DIT MY KONING,
  DIE VADERE SE WENS!
  IS DIT, IS DIT SY KRONING!
  KYK DAAR, AANSKOU DIE MENS! 
  IS DIT SY KONINGSHULDE:
  DIE RIET, DIE KLEED, DIE KROON!
  BOET HY SO VIR MY SKULDE,
  WORD SO GODS SEUN VERTOON! 

2. JA, EK KOS HOM DIE SLAE,
  DIE SMARTE EN DIE HOON;
  VIR MY WORD DAAR GEDRAE
  DIE KLEED, DIE DORINGKROON; 
  VIR MY WAS DAARDIE WONDE,
  VIR MY MOES HY DAAR STAAN;
  HY MOES VIR AL MY SONDE
  DIE BITT'RE KRUISWEG GAAN. 

3. O JESUS, MAN VAN SMARTE,
  DIE VADERE SE WENS,
  SKRYF DIEP IN ALLE HARTE
  DIE WOORD: "AANSKOU DIE MENS!" 
  O LAAT MY NOOIT VERGEET NIE
  DIE KROON, DIE KLEED, DIE RIET!
  GEEN GROTER TROOS IN LEED NIE:
  DIS OOK VIR MY GESKIED!

Emmer projek

Florida Park Familie Gemeente stel nie net belang in jou geestelike welstand en groei nie, maar wil jou ook ondersteun in jou persoonlike lewe. Omgee is ‘n bediening wat persoonlikie sorg vir one eie vennote bied.Omgee is ook aktief by `Huis Weesgerus”, ‘n kinderhuis in ons omgewing. Daar word op maandelikse wyse aan finansiële en persoonlike behoeftes voorsien.

Indien jy wil deel wees van die bediening, en ‘n hart het vir mense, skakel die kantoor by (011) 672 8222.

EMMERPROJEK

Daar word weekliks emmers geplaas in die kerk, wat mense neem en vul met huishoudelike items en kos. Dit word dan deur die Omgee-bediening aan behoeftige gesinne in die gemeente gegee, om hul sodoende te help om weer op die been te kom.