Die eerste wat hy doen is: hy val op sy gesig op die grond.

Die eerste wat hy doen is: hy val op sy gesig op die grond.

Hy prys God. Hy vra God is dit jy? - en hy val plat op sy gesig neer. Jy het dit net gedoen as jy iemand baie belangrik ontmoet het. Dit was dus gepas dat Josua op sy gesig geval het. In die Bybelse tyd het dit totale oorgawe beteken.

God neem oor.

Josua besef ek is ‘n groot militêre leier, ‘n militêre strateeg - maar ek kan nie hierdie mure van Jerigo afbreek nie.

Vanaand is daar groot mure ook in jou en my lewens. Ons is nie slim genoeg, mooi genoeg en sterk genoeg om hierdie mure af te breek nie.

Enigste manier wat ek en jy kan wen is om totaal aan God oor te gee

WAT BLY OOR

WAT BLY OOR
Liewe Jesus
Ek voel siek en swak en uitgeteer,
ek voel leeg en kan nie meer.
Die pyn wat steek hier in my hart,
voel, soos ‘n sindroom van smart.My hart se klep wil nie behoorlik sluit
my liefste lek al verder daaruit.
Kan ek nie ‘n siffie aan die klep vasbind,
om te keer dat my liefste haar weg daar vind.Om in die môre vroeg wakker te raak,
in die bed langs my het niemand geslaap.
niemand om saam ‘n bietjie koffie te smaak,
ook die meel van die pap moet ek net helfte maak.By geleentheid weer deur die blomtuin gestap,
alles verdroog en heeltemal slap.
Selfs die rose se blare was bruin en verdroog
Die nood vir bietjie water was baie hoog.Blits vinnig het ek na die tuinslang gegryp,
En my gehaas na die kraan van die lange pyp.
Maar net toe my hand aan die kraan kon raak,
Het die onsinnigheid van alles my weer leeg gemaak.Saans wanneer die skemerte om my daal,
sit ek maar alleen daar buite, tot die vaak my kom haal.
Maar eens in die bed rol ek vir ure heen en weer,
wyl die verskriklikste gedagtes my brein regeer.Ag Here, kan ek nie by U ‘n voorskrif kry,
om die verlange-sindroom mee te bestry.
Is daar nie ‘n apteek daarbo met ‘n pil of twee
wat genesing kan bring vir die smartlike weëEk wil haar so graag omarm en sag met haar praat,
maar ek staan met af- arms in ‘n doodloop straat.
Haar gees het deur ‘n klep gegaan
dis nog net haar liggaam wat in die siffie staan.

Redes waarom ons moet omgee

By Jesus leer ons redes waarom ons moet omgee

  • Omgee kan die wêreld verander: die wonder van omgee is dat ons dit nie hoef te doen om die wêreld te verander nie; die klein daad van hier en nou kring op eie stoom na ander uit; partykeer regoor die wêreld. Kyk maar na wat Moeder Theresa vermag het.
  • Dit lei tot probleemoplossing: Om vir ander om te gee, beteken dat ons dikwels bereid moet wees om tyd en sweet aan die oplossing af te staan. Om net aan die simptome te werk los nie die ware probleem op nie.
  • Dit raak die hele mens: As ons die uiterlike mens genees, is sy gees en verstand onlosmaaklik deel van die proses. Ons omgee-aksie omvou dus die mens in sy hele wese en verryk die persoon op meer as een gebied.
  • Dit stig gemeenskappe: Omgee het vlerke! Dit snoer mense saam en is die bron van ware gemeenskap: mense wat saamstaan en saamdoen om die wêreld ’n beter plek te maak. Jesus se omgee vir mense het sy dissipels geïnspireer om sy bediening voort te sit.
  • Dit verryk die een wat omgee: As ons ander help, is dit onmoontlik om die geur en smaak wat uit daardie omgee voortspruit, vry te spring. Ware omgee vind altyd sy pad terug na die gewer.

Hoekom ek glo

HOEKOM EK GLO


1 Kor 1:18-25
Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir dié wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan tog geskrywe: “Die wysheid van die wyses sal Ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal Ek tot niet maak.”  Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, dié te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin,maar vir dié wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense, en wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense.   

Jy het al gehoor hoe die man op straat sê ons Christene glo sommer ‘n klomp nonsens. Jy het ook gehoor hoe hoogs geleerde wetenskaplikes, en selfs teoloë dink ons is bietjie koekoes. Ek wil vandag sê hoekom ek glo, en wat ek persoonlik glo. 

Hoekom glo ek dat God alles geskep het? Wel, alles is so ongelooflik kompleks, alles is so ingewikkeld, nie net op aarde nie, maar in ons hele heelal, dat daar Iemand moet wees wat groter is as die skepping. Jy sal tog nie glo dat jou horlosie sommer vanself ontstaan het nie, of hoe? Dis te ingewikkeld. Hoe op aarde sal een sel in jou liggaam spontaan, sommer so per ongeluk, kon ontwikkel het? Een sel in jou liggaam is miljoene keer meer kompleks en ingewikkeld as al die tegnologie wat die mens tot nou toe ontwikkel het. Die ongelooflike, volmaakte orde van die skepping wys heen na ‘n Ontwerper wat vir elke enkele ding voorsiening gemaak het. As ‘n stoomtrein nie wiele het nie, omdat die ontwerper die wiele vergeet het, kan die trein nie ry nie. God het niks  vergeet nie. Daar is geen leemtes of tekorte nie. Alles is volmaak, briljant, kompleks en dit wérk. Dis hoekom ek in ‘n Skepper glo. 

Kom ek vertel jou hoekom ek in die Bybel glo as die Woord van God. Die Bybel is geskryf oor ‘n tydperk van 1400 jaar, deur meer as 40 skrywers (die meeste ken mekaar nie), geskryf op drie vastelande; dit is saamgestel in sy huidige vorm in 397 jaar na Christus – 1600 jaar gelede. Geen enkele element in die Bybel kon nog ooit verkeerd bewys word nie. Dis die boek waarvan die meeste kopieë op aarde verkoop is en wat in elke denkbare medium versprei word. In Suid-Afrika verkoop ‘n sogenaamde “goeie verkoper”-boek nie meer as 3000 kopieë nie. ‘n Bekende skrywer sal egter baie duisende boeke verkoop kry, maar van die Bybel is miljoene der miljoene al versprei. Dit is die Boek wat meer mense se lewens dramaties verander het, meer as al die boeke in die wêreld saam. Hoewel die skrywers mekaar nie geken het nie, skryf almal een sentrale boodskap, nl: God is lief vir jou en wil hê jy moet jou bekeer. Elke keer as jy ‘n teks lees, praat hy anders met jou, so asof dit nog nooit gelees is nie. Dis omdat die Woord van God lewend en kragtig is. As jy die Bybel lees praat die Here met ‘n byna hoorbare stem, so asof Hy langs jou staan. Ek glo dat die Bybel die onfeilbare Woord van God is.  

Kom ek vertel jou hoekom ek in  Jesus glo. Omdat geskiedenis en hede wys dat Hy presies is wie die Bybel sê Hy is. 

Joh 1:1-4
In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie. In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense.     

Hierdie Persoon – Jesus Christus, is die Persoon wie meer mense ooit van geweet het as enige iemand anders in die geskiedenis. Hy het meer mense aangeraak as enige ander entiteit ooit op aarde. Hy het 2000 jaar gelede geleef, en so ‘n impak op mense gemaak dat dit vandag, 2000 jaar later, mense by die dag meer aanraak. Wie is Hy? Waar kom Hy vandaan? As Hy nooit bestaan het nie, hoekom sou soveel mense so agter Hom aankom? Hoe lank sou so ‘n leuen water hou? Hoekom sou soveel mense so ‘n dooie versinsel  van iemand aanbid? Ek glo voorts dat Hy uit die dood opgestaan het, anders sou mense se geloof in Hom ook gesterf het. Ek glo dit ook omdat Sy dissipels vir hulle geloof in Hom gesterf het.  Ons weet Petrus is onderstebo gekruisig, Paulus is telkens bykans doodgeslaan, Stefanus is gestenig en vandag sal baie wedergebore Christene bereid wees om te sterf vir hulle geloof.  

Ek glo in die Heilige Gees – as Persoon in die Drie-eenheid. Paulus sê in 1 Kor 2:14 – “Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees nie” Aanvaar jy dit? Wel geluk, dan HET jy die Gees van God. El glo in die Heilige Gees omdat Hy al só baie dinge aan ons geopenbaar het. Dis net die Gees wat mens energie en krag kan gee om Geestelike berge te versit. Jy het sekerlik al daardie onbeskryflike gevoel gekry as dit voel of God oor jou spoel. Of as jy iets sommer net skielik verstaan wat nooit vir jou sin gemaak het. Hand 1:8 Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom.... 

Ek glo in die ewige lewe want God belowe dit. Omdat ek alles anders in die Bybel glo, is hierdie een nogal maklik om te glo. Jesus het belowe dat Hy vir ons gaan plek maak by die Vader, en daarop is my geloof gebaseer. Ons hoop is nie net op hier en nou gevestig nie, want die Heilige Gees bring daardie onwrikbare geloof en wete. 

Ja, ek kan onomwonde sê: EK GLO!