Die noodsaaklikheid van heiligmaking 1 Thess. 4:3, 7 en 8 – “Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery... Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp, v

Die noodsaaklikheid van heiligmaking

1 Thess. 4:3, 7 en 8 – “

Die noodsaaklikheid van heiligmaking

1 Thess. 4:3, 7 en 8 – “Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery... Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie ‘n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het.”

Die Here het nie net gekom om ons siele te red nie, maar ook om ons te heilig, daarom is Hy ons verlossing én ons heiligmaking (1 Kor. 1:30). Paulus sê: “Christus het die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het... sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees” (Ef. 5:25-27). Hy het twee genadewerke vir ons gedoen, daarom moet ons nie by die werk van verlossing berus nie, maar ook deur ‘n volle oorgawe na heiligmaking soek. Ons moet met die Heilige Gees vervul word, sodat ons deur die Gees kan wandel om in alle opsigte deur Hom gelei te word.

Mense wat nie geestelike Christene is nie, dra nie die vrug van die Gees in hulle lewe nie, maar is steeds onder die oorheersing van die vlees. Sulke vleeslike Christene word in 1 Kor. 3:1-3 beskryf, en die hoofkenmerk van hulle lewe is twis, jaloersheid en tweedrag. Volgens 1 Thess. 4:3 en Ef. 5:18 kom hoerery en dronkenskap ook soms onder hulle voor. Die Here wil hê dat Christene as ‘n saak van dringendheid hulleself moet ondersoek, alle sondes en vleeslikheid bely, en ‘n volle oorgawe maak om heilig en godvrugtig te wandel.

Wat word van vleeslike Christene wat nooit die stap tot heiligmaking geneem het nie? Hulle bly geestelik onvolwasse, dra nooit vrugte wat by die bekering pas nie en sal eendag met leë hande voor die Here verskyn, gered asof deur vuur heen (1 Kor. 3:15). Hulle is die lui diensknegte wat nie hulle talente in die diens van die Here gebruik het nie. Die Here wil beslis nie hê dat ons sulke nuttelose lewens sal lei nie, daarom sy duidelike opdrag dat ons heiligmaking deelagtig moet word. Sonder dit kan ons nie in sy koninkryk diensbaar wees nie.

Gebed: “Dankie, Here, dat daar vir elkeen van ons ‘n hoë roeping van God in Christus Jesus is, en dit is om heilig en oorwinnend te leef, sodat ons bruikbare instrumente in u reddende regterhand kan wees. Wat ‘n vreugde om oorwinning oor sonde te kan verkry en in die uitbreiding van u koninkryk gebruik te kan word. Heilig ons in u diens. Ons vra dit in die heilige Naam van Jesus Christus, u Seun. Amen.” julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery... Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie ‘n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het.”

Die Here het nie net gekom om ons siele te red nie, maar ook om ons te heilig, daarom is Hy ons verlossing én ons heiligmaking (1 Kor. 1:30). Paulus sê: “Christus het die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het... sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees” (Ef. 5:25-27). Hy het twee genadewerke vir ons gedoen, daarom moet ons nie by die werk van verlossing berus nie, maar ook deur ‘n volle oorgawe na heiligmaking soek. Ons moet met die Heilige Gees vervul word, sodat ons deur die Gees kan wandel om in alle opsigte deur Hom gelei te word.

Mense wat nie geestelike Christene is nie, dra nie die vrug van die Gees in hulle lewe nie, maar is steeds onder die oorheersing van die vlees. Sulke vleeslike Christene word in 1 Kor. 3:1-3 beskryf, en die hoofkenmerk van hulle lewe is twis, jaloersheid en tweedrag. Volgens 1 Thess. 4:3 en Ef. 5:18 kom hoerery en dronkenskap ook soms onder hulle voor. Die Here wil hê dat Christene as ‘n saak van dringendheid hulleself moet ondersoek, alle sondes en vleeslikheid bely, en ‘n volle oorgawe maak om heilig en godvrugtig te wandel.

Wat word van vleeslike Christene wat nooit die stap tot heiligmaking geneem het nie? Hulle bly geestelik onvolwasse, dra nooit vrugte wat by die bekering pas nie en sal eendag met leë hande voor die Here verskyn, gered asof deur vuur heen (1 Kor. 3:15). Hulle is die lui diensknegte wat nie hulle talente in die diens van die Here gebruik het nie. Die Here wil beslis nie hê dat ons sulke nuttelose lewens sal lei nie, daarom sy duidelike opdrag dat ons heiligmaking deelagtig moet word. Sonder dit kan ons nie in sy koninkryk diensbaar wees nie.

Gebed: “Dankie, Here, dat daar vir elkeen van ons ‘n hoë roeping van God in Christus Jesus is, en dit is om heilig en oorwinnend te leef, sodat ons bruikbare instrumente in u reddende regterhand kan wees. Wat ‘n vreugde om oorwinning oor sonde te kan verkry en in die uitbreiding van u koninkryk gebruik te kan word. Heilig ons in u diens. Ons vra dit in die heilige Naam van Jesus Christus, u Seun. Amen.”

IS DIT, IS DIT MY KONING,

IS DIT, IS DIT MY KONING,
  DIE VADERE SE WENS!
  IS DIT, IS DIT SY KRONING!
  KYK DAAR, AANSKOU DIE MENS! 
  IS DIT SY KONINGSHULDE:
  DIE RIET, DIE KLEED, DIE KROON!
  BOET HY SO VIR MY SKULDE,
  WORD SO GODS SEUN VERTOON! 

2. JA, EK KOS HOM DIE SLAE,
  DIE SMARTE EN DIE HOON;
  VIR MY WORD DAAR GEDRAE
  DIE KLEED, DIE DORINGKROON; 
  VIR MY WAS DAARDIE WONDE,
  VIR MY MOES HY DAAR STAAN;
  HY MOES VIR AL MY SONDE
  DIE BITT'RE KRUISWEG GAAN. 

3. O JESUS, MAN VAN SMARTE,
  DIE VADERE SE WENS,
  SKRYF DIEP IN ALLE HARTE
  DIE WOORD: "AANSKOU DIE MENS!" 
  O LAAT MY NOOIT VERGEET NIE
  DIE KROON, DIE KLEED, DIE RIET!
  GEEN GROTER TROOS IN LEED NIE:
  DIS OOK VIR MY GESKIED!

By Jesus leer ons vir wie ons moet omgee

By Jesus leer ons vir wie ons moet omgee

 • Enigeen wat dit nodig het. Sodra ek kieskeurig raak oor wie ek wil help, is ek nie meer sensitief vir ander se nood nie. Jesus het na mense van alle klasse uitgereik – van ’n Romeinse offisier tot vroue met ’n slegte reputasie. Omgee-oë sien die nood agter die uiterlike raak.
 • Omgee spreek die spesifieke nood eerste aan. As iemand honger is, sal jy nie vir hom ’n hemp gee nie. Jesus leer ook dat ons nie vir ander moet omgee met die hoop om terug te ontvang nie (Luk 14:12-14). God self sal ons daarvoor vergoed.
 • Onsself. Party mense maak van omgee ’n lewenstaak, en verwaarloos hulself en dié naaste aan hulle. Om vir ander iets te beteken, moet ons ook vir onsself omgee. Jesus se dagprogram was vol, maar Hy het tyd gemaak vir gebed omdat Hy geweet het ’n mens moet self eers by God vol maak as jy ander wil bedien.