In die huis van my Vader is daar baie wonings

Hemelse burgerskap

Joh. 14:2-3 – “In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.”

Christene het ‘n hemelse bestemming. Ons moet dit altyd in gedagte hou en daardeur gemotiveer word om dinge te doen wat ewigheidswaarde het. Moet jou nie teen die beperkings van jou aardse bestaan blind staar en net vir die dinge van hierdie wêreld leef nie.

Ons is in die eindtyd, baie naby aan die wederkoms van die Here Jesus. In die profetiese rede van Christus word ons duidelik gewaarsku om nie deur ‘n valse Christus van die duiwel mislei te word en sodoende van die ware Christus afvallig te raak nie. Jesus het gesê: “Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei” (Matt. 24:4-5). Hierdie misleiding sal op die onbybelse idee gebaseer wees dat alle gelowe dieselfde God aanbid, en dat hulle almal hande moet vat om vrede en eenheid op aarde te bring. Hierdeur sal die weg vir die verskyning van die Antichris voorberei word. Ons moet onsself nie deur sulke valse opvattings laat mislei en sodoende na ‘n mensgemaakte, aardse koninkryk begin soek nie.

Die Here Jesus is uniek en ver bo al die afgode verhewe. Ons moet net in Hom glo, want Hy het gesê dat niemand na die Vader kan gaan behalwe deur Hom nie. Daar is geen ander pad hemel toe nie. Hoe sal ons ontvlug as ons só ‘n groot saligheid verontagsaam? Wanneer ons die Christelike evangelie in die geloof aanvaar, verkry ons die ewige lewe en word daar ‘n wonderlike toekoms aan ons gebied.

Gebed: “Ons loof U, Here, dat die huidige wêreld nie ons eindbestemming is nie, want ons is op pad na ons ewige tuiste in die hemel. Help ons om ons hemelse burgerskap altyd voor oë te hou, sodat ons nie aardgebonde sal begin leef, aan ‘n aardse koninkryk sal begin bou, en ook na ‘n aardse Christus van alle gelowe sal begin soek om ons te verenig en te lei nie. Ons dank U dat ons in hierdie tyd van toenemende geestelike verval en multigodsdienstige denke steeds vrye toegang tot u genadetroon het – daar waar ons in die lig van u teenwoordigheid alles duidelik kan sien – ook die gevare wat ons bedreig. Ons dank U veral ook vir die profetiese woord wat ons pad in ‘n donker wêreld verlig. U het ons oor hierdie tyd kort voor u wederkoms gewaarsku dat daar valse christusse en valse profete sal opstaan om die wêreld deur misleiding vir die openbaring van Satan se koninkryk op aarde voor te berei. Net U kan ons deur u Woord en u Heilige Gees in staat stel om die ware Christus duidelik van die nuwe wêreldorde se valse Christus te kan onderskei. Bereik u doel met ons lewens, o Here, om Jesus ontwil. Amen.”

Verheug jou in die hoop

Verheug jou in die hoop

“Deur Hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en dié hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het. ” - Romeine 5:2-5.

Paulus begin die hoofstuk met die belangrike stelling dat ons deur God vrygespreek is omdat ons glo. Ons kan nie die vryspraak van enige skuld verdien nie. Ons kan dit net aanvaar op grond van Jesus se kruisverdienste. Ons is vry van alle skuld. Maar dis nie al nie; ons het deur ons geloof vrye toegang (weer 'n keer sonder betaling of verdienste!) verkry tot God se wonderlike genade.

Paulus kan dit darem net nie sterk genoeg benadruk nie: daar is geen greintjie verdienste in die hele saak betrokke nie, alles is genade. En uit hierdie oorvloedige genade wat ons deel geword het deur geloof in Jesus Christus, is daar nou ‘n tintelende hoop op wat nog moet kom. Ons verheug ons nou reeds in die heerlikheid van God wat vir ons in die vooruitsig gestel is, die heerlikheid waarop ons hoop.

Die vroeë Christene moes baie moeilike omstandighede ter wille van hulle geloof trotseer. Hulle is vervolg en hulle lewe is bedreig. Hulle het met ‘n intense verwagting uitgesien na die heerlikheid van God wat by Jesus se wederkoms hulle deel sou word. Die Christene wat die Romeine-brief gelees het, het waarskynlik hulle oë gesluit en vir ’n oomblik gedroom oor die vooruitsig van die komende heerlikheid, veral teen die agtergrond van hulle moeilike omstandighede. En terwyl hulle nog so droom, gaan Paulus voort. Hy bring hulle met ‘n skok-uitspraak weer terug na moederaarde. Hy spoor hulle aan om hulle ook in hulle swaarkry te verheug.

Paulus doen hier 'n merkwaardige ding: hy wil keer dat gelowiges met hulle gedagtes droomverlore in die toekomstige heerlikheid sal bly lewe. Hy wil hulle laat insien hoe selfs die moeilike omstandighede tot dieversterking van hulle hoop kan bydra. Hy sê: wees bly oor die positiewe gevolge wat swaarkry in julle lewe het. Dit help julle om te volhard in julle geloof, en namate julle geloof versterk word, word ook julle hoop op God se toekoms vir julle al hoe sterker.

Paulus praat van ‘n baie spesiale hoop. Dit gaan hier oor baie meer as mooi toekomsdrome wat ons graag voor ons dood wil bereik en wat dan soms aan skerwe spat. Dit gaan hier oor die ewige lewe na ons dood. Dit gaan letterlik oor die verskil tussen lewe en dood. Want al sou alles vir ons presies net so gebeur as wat ons gehoop het, en ons het nie sekerheid oor die ewige lewe nie, was al ons drome tog uiteindelik tevergeefs. Nee, sê Paulus, oor die ewige lewe hoef jy nie vir een oomblik onseker te wees nie. Hoe kan hy daarvan so seker wees? Omdat hy seker is van God se liefde wat in ons hart uitgestort is. Die Heilige Gees wat by ons woon, bevestig elke dag ons hoop, want Hy verseker ons elke dag van God se liefde.

Verheug jou in God se liefde en ervaar hoe jou hoop daardeur versterk word. Sien jy ook uit na daardie onbeskryflike heerlikheid waaraan jy deel gaan hê?

Saamgestel uit: Hoop vir die lewe deur Johan Smit. (Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy).

Deel en omgee is hul wen resep

Frik en Susan van der Merwe se huwelik van 50 jaar is te danke aan die gesindheid wat hulle teenoor die Skepper handhaaf in hulle huwelik.

“As jy hom nie in jou huwelik ken nie, gaan jou huwelik ook nie suksesvol wees nie,” sê Frik toe die NUUS met hom gesels het oor sy onlangse 50ste huweliksherdenking.

Frik en Susan het hierdie mylpaal op 28 Desember verlede jaar saam met hulle kinders by die Grill Shop in Noordheuwel gevier.

Hulle het na twee jaar van uitgaan besluit om ewige trou aan mekaar te beloof en het in die NG Moedergemeente in Krugersdorp getrou terwyl 60 gaste toekyk.

Frik het as rekenmeester by die destydse Sandton Stadsraad gewerk terwyl Susan by die plaaslike Standard Bank gewerk het.

Die twee beskou hulself as huishoenders wat nog baie vir mekaar omgee.

“Dis soos die Engelse sê ‘sharing is caring’ en dis hoekom ons mekaar nog na al hierdie jare respekteer en liefhet.”

Die Van der Merwes het twee seuns en ook drie kleindogters.

Die NUUS wens die paartjie alles van die beste toe.