God bly in beheer van die geskiedenis

God bly in beheer van die geskiedenis

In die tyd waarin ons leef, lyk dit soms vir ’n mens of die Here nie meer in beheer is nie. Daar is soveel mense wat nie meer die bestaan van die Here erken of sy heerskappy aanvaar nie.

Dit is duidelik dat die profeet Jesaja ’n heeltemal ander siening van die heerskappy van God gehad het as wat vandag in sommige kringe aanvaar word. Vroeër in die boek het Jesaja die Here se oordeel aangekondig. Hy het ook aangedui dat die Here die groot wêreldmag van sy tyd, Assirië, gaan stuur om die oordeel te voltrek. Dit het Assirië gedoen, maar sonder om te besef dat hy daarin eintlik maar ’n instrument van die Here is. As gevolg van sy selfverheffing gaan Assirië nou egter self deur die Here geoordeel word. Assirië was inderdaad die werktuig van God se toorn, maar het in die voltrekking van die oordeel van die Here alle perke oorskry. Dit is soos ’n byl wat dink hy is meer as die een wat met hom kap.

Selfs die sterkste moondheid van Jesaja se tyd is maar net ’n instrument in God se hand. Daarom kan die Here later, in die tyd van Jeremia, Babel gebruik om Assirië te vernietig. God bly in beheer, selfs wanneer hy sy volk deur die ellende van ballingskap laat gaan. 

Christus het dit baie duidelik gemaak dat Hy alle mag in die hemel en op aarde het – daarom is God steeds in beheer, al wil die mens dit nie erken nie.

EK WERP MY SKULD OP JESUS,

 EK WERP MY SKULD OP JESUS,
  DIE VLEKLOOS LAM VAN GOD:
  DIE SWARE LAS VAN SONDE
  DRA HY, O SALIG LOT! 
  EK WERP MY VLOEK OP JESUS
  'N VLOEK GEWORD VIR MY -
  TOT DEUR SY BLOED SO DIERBAAR,
  GEEN SMET MEER IN MY BLY. 

2. EK WERP MY SORG OP JESUS,
  IN WIE GODS VOLHEID WOON;
  HEEL MY DIEPSTE WONDE,
  EN WAS MY VLEKKE SKOON. 
  EK WERP MY SMART OP JESUS,
  MY MOEITE EN MY NOOD;
  EK VIND BY HOM VERLIGTING,
  SY LIEFDE IS RYK EN GROOT. 

3. MY SIEL VIND RUS IN JESUS,
  MY DIEP VERMOEIDE SIEL;
  SY LIEFDE-ARM OMHELS MY,
  WYL'K AAN SY VOETE KNIEL. 
  O DIER'BRE NAAM VAN JESUS -
  IMMANUEL, MY GOD!
  MEER KOST'LIK AS ROBYNE,
  MEER SOET AS AARDS GENOT! 

4. GRAAG WIL EK WEES SOOS JESUS
  WAT MY SO TEER BEMIN;
  VOL NEDERIGE LIEFDE
  EN KINDERLIKE SIN; 
  GRAAG WIL EK WEES BY JESUS
  DAAR IN DIE HEMELHOF,
  OM MET VERLOSTES EWIG
  TE SING MY REDDERS LOF!

harte wat van goud gemaak is.

DRIE generasies van harte wat van goud gemaak is.

Valecia De Beer Swano (35) van Ravens­mead se familie is ’n voorbeeld hiervan.

De Beer Swano, haar ma en ouma het deel aan die Rose Parents-projek wat deur die Lentegeur-hospitaal georganiseer is.

Die projek fokus op gestremde mense wat nie hulp van hul eie families kry nie.

Wat De Beer Swano-hulle dan doen, is om daai verstote pasiënt aan te neem en te versorg.

Sy vertel dat sy in ’n huis vol kinders en ouer mense grootgeword het. Sy sê: “Dit was seker die begin van my passie vir sorg, maar ek het dit nie toe al besef nie.”

Volgens haar was sy ’n introvert en baie skaam en baie op haarself aangewese. “Ek kon dit nie handle as my ma sê ons gaan uit nie, nog minder het ek verstaan hoekom my ouma en ma al die kleintjies invat.”

De Beer Swano het sedertdien ’n lang pad gekom. Sy spog vandag met ’n kwalifikasie in rekenaartegnologie. Sy vertel: “Ek het op dit as studierigting besluit oor ek gedink het dat care-giving nie vir my is nie.

“Ek het net gedink as ek dié swot, sal ek agter ’n rekenaar kan sit en dit sou nie nodig wees om met mense te meng nie.”

Toe sy klaar geswot het, het sy ’n leemte in haar lewe gevoel. Sy sê: “Ek wou omgee vir mense, ek wou daai smiles sien. Toe besluit ek om in my ouma en ma se voetspore te volg.”

Swano het in 2007 ’n home care-besigheid begin.

“Ek het net gedink hoekom moet jy ’n huis uithuur as jy dit nie vir iets goeds kan aanwend nie.

“Toe maak ons die huis in Ravensmead beskikbaar vir mental pasiënte wat sorg benodig.”

’N HAND GEE HOOP

’N HAND GEE HOOP

Richard van As gesels in ons 30 Mei-uitgawe oor Robohand, ‘n projek wat ‘n groot verskil in mense se lewe maak. Kyk hier na ‘n paar van die algemene vrae wat Richard ontvang.

DEUR: LINDI HERBST
 
Hoe gou ná ‘n besering kan ek ‘n Robohand kry?
Mense verskil, maar dit word aanbeveel dat die wond eers volkome herstel het, jy geen sensitiwiteit aan die beseerde hand ervaar nie en die swelling heeltemal gesak het. Jy moet ook eers geassesseer word om vas te stel of jy ‘n geskikte kandidaat is.Op watter ouderdom kan ek ‘n Robohand kry?
Vir kleiner kinders word dit tussen twee- en driejarige ouderdom aanbeveel. Dit hang ook af van die grootte van die hand wat benodig word – hande kan nie te klein gemaak word nie omdat dit nie so goed funksioneer nie. Jy is nooit te oud om ‘n Robohand te kry nie.Hoe weet ek of ek ‘n kandidaat is vir ‘n Robohand?
Jy moet minstens 30º-beweging in jou gewrig hê en geassesseer word om te bepaal of jy geskik is.Hoeveel vingers moes ek verloor het voordat ek ‘n Robohand kan kry?
As jy slegs een vinger verloor het, sal jy vir ‘n Robofinger oorweeg word. Vir meer as een vinger, sal jy ‘n Robofinger of Robohand kan kry. As jy al jou vingers verloor het, is ‘n Robohand die enigste opsie. 

Wat is die proses om ‘n Robohand te kry?

As jy nie ‘n 3D-drukker het nie, kan jy ’n e-pos stuur aan robohand417@gmail.com – ‘n vorm sal aan jou gestuur word, wat jy moet invul en terugstuur. Daarna sal ‘n assessering op jou uitgevoer word.

Wat is ‘n Roboarm en Robofinger?

As jou amputasie bo jou gewrig is, sal jy waarskynlik ‘n kandidaat vir ‘n Roboarm wees. Dit vereis dat jy steeds ‘n klein deel van jou arm onder jou elmboog het en dat jy ‘n 30º-buigaksie met jou elmboog kan uitvoer. As jou amputasie bo jou elmboog is, sal jy fisiek ‘n assessering moet ondergaan om vas te stel hoe die Roboarm geheg gaan word. ‘n Robofinger is oorspronklik ontwerp met ambagsmense in gedagte, wat beteken dit moet sterk genoeg wees vir ‘n persoon om fisieke werk daarmee te kan doen. Vir meer inligting, stuur ‘n e-pos na robohand417@gmail.com, renovate@rjat.co.za of besoek 
www.facebook.com/robohandsa of bel 074 104 1847. Lees meer in die 30 Mei-uitgawe op bl 12.