Ontmoet vir Hans

hans02

Ek is gebore op 21 Januarie 1946 in Kempton Park. Daar het ek opgegroei in ʼn familie van 15 kinders - 9 susters en 6 broers. Na my pa se dood in 1963 - 3 jaar later - is moeder weer getroud met ʼn wewenaar met 5 kinders - almal nog klein en jonk. Ek is 5de in die ouderdomsranglys. My oudste suster is nou 78 jaar, en die jongste in die familie is nou 48 jaar oud.

My pa het gewerk op die voorheen S A S en H en was hy die alleen broodwinner in ons huishouding. My moeder moes net kinders grootmaak. Die hele familie - broers, susters, kleinkinders, agter kleinkinders en agter agter kleinkinders - is nou altesaam 125 in getal. Ons oudste broer is oorlede op die ouderdom van 35 jaar.

Ek het skool klaargemaak met net graad 10 as kwalifikasie. Ek begin werk as leerling ambagsman in Elektries. Na agt maande in die leerlingskap verander ek my rigting na Passasierswa en Trok Assistent by die destydse Spoorweë. Na 4 jaar voltooi ek my kursus en kwalifiseer ek as trokpasser. Ek werk my pad oop tot P&T Voorman en Inspekteur.

Ek skrywe in by ʼn Tegniese Kollege en na twee jaar slaag ek Matriek. Met hierdie kwalifikasie en my werk agtergrond kwalifiseer ek eerstens as Graad 2 Instrukteur, en direk daarna behaal ek die posisie van Senior Instrukteur aan die Opleidingsentrum by Esselen Park Tegniese Kollege.

Ek skryf in by ʼn Tegniese Kollege in Johannesburg en loop deeltyds 'n drie jaar kursus in Personeel- en Opleidingbestuur. Met die kwalifikasie wat ek behaal ontvang ek die pos van Hoofinstrukteur: Opleiding in die Wes Kaap en hier werk ek tot 15 September 1995. Ons verhoog die opleiding by hierdie Tegniese Kollege van 4 vertakkings tot 11 vertakkings en die Kollege het letterlik en figuurlik uit sy nate gebars.

Ek het van 1962 af op ʼn deeltydse basis met Armoedebediening gewerk en in 1996 het die werk net swaarder op my hart gelê. In 2002 werk ek vir myself en begin met ʼn barmhartigheid projek by die NH Kerk in Ellisras. Saam met die gemeente het ons baie behoeftige mense gehelp, gestremdes bygestaan, en mense met dwelm- en drankverslawing gehelp, en geleer wat dit is en hoe om die mense tot hulp te wees. Ons het gasvryheid- en enkelouergroepe gestig en bejaardes ondersteun en bygestaan.

In 2008 begin ons in Pretoria en kom ons gou agter hoeveel armoede daar bestaan. In Februarie 2009 begin ons onder die naam van DOULOS waarvan die naam wat uit Grieks vertaal is beteken DIENSKNEG. Gou het ons daar in ons gemeente uit twee klaskamers begin werk om 300 plakkers te bedien met kos, klere en ander behoeftes.

In 2011 het die hulpwerk uitgebrei na 6 kampe, in 2012 na 23 kampe, in 2013 na 46 kampe en in 2014 na 60 kampe. Op die oomblik staan die uitbreiding op 93 kampe.

In 2015 besluit DOULOS Armoedebediening om nie net behoeftiges te bedien nie. Ons begin om die meer volledige pakket van armoede te bedien nl. hulp aan 25 bejaardesorg tehuise, 18 tehuise van kinders in versorging, sowat 1882 kinders met gestremdhede, tehuise vir kinders met leer probleme, enkellopende ouers, en later ook outisme, 1 tehuis vir jongmense met dwelmverslawing, en 1 tehuis met drankverslaafdes. Nou spits ons ons toe op opleiding, ontwikkeling, werkskepping en om kinders terug op die skoolbanke te kry.