Ons ouers het ons so groot gemaak

Ons ouers het ons grootgemaak met goeie maniere, of hoe? As kinders is ons is geleer om veral twee woordjies te gebruik, en ons moes dit beslis gebruik het as ons by grootmense was. Onthou jy daardie twee "towerwoordjies"? Natuurlik, dis asseblief en dankie. Belangrike woorde. "Asseblief" vra vir iets, dit spreek 'n behoefte uit, dit beteken dat jy staatmaak op iemand anders se guns, dit wys afhanklikheid, dit sê dat jy eintlik verleë is oor dit wat iemand anders vir jou kan aanbied. Dit sê dat jy as't ware jouself onder 'n ander persoon stel. "Dankie" is 'n reaksie op wat die ander party vir jou gegee het, of gedoen het. Jou behoefte is bevredig, jou hart voel lekker daaroor. My ma het my geleer dat dankie belangriker is as asseblief, want dit is goeie maniere. Dis baie sleg as jy vat en nie bedank nie.

HERE EK LAAT MY IN U HANDE

HERE EK LAAT MY IN U HANDE
Liewe Here Jesus
- ek kniel voor U in vrees en bewing,
ek voel verlore in hierdie omgewing.
In ouderdom kan ek nie meer vinnig dink,
haal ek nie in wat verder aan wink.Dit voel of ek op ‘n verkeerde pad stap,
ek raak bang vir elk volgende trap.
Dit voel of ek kom waar ek nie wil wees,
gewone dinge om my laat my skrik en vrees.Vir baie jare .. het ek net gestreef
om in die hoogste snel te leef
om tot die hoogste top te styg
na aansien, roem en eer gehyg.Ek was te besig - met myself gewees
om tyd te maak - vir siel en gees.
Selfs my kinders moes daar onder ly
Nooit was daar ‘n dag om heel by hul te blyAan begeertes wat reg gelyk het vas gebind
Het ek geen rus en vrede aan die einde gevind.
Vandag is ek ‘n geknakte riet,
deur my eie versuim, ly ek verdriet.En nou Here, is ek met ‘n harde ruk
uit my dwalings baan gepluk.
wat ek gebou het, gedoen het - of verwerwe
Als wat ek vermag het - lê aan skerweDis asof my lewe, ‘n droom paleis,
gebou was slegs uit sand en ys.
En nou dat die ouderdom daar teen kom waai het,
het ek geoes wat ek gesaai het.Liewe Here Jesus
Kan ek nog wat ek verloor het
Uit die ruïnes van my lewe red
Kan ek dalk die mens vergoed
Wat in my ywer daarvoor moes boet.En helder kom die antwoord deur
Dat niemand ooit die verlede steur
Nooit kan jy uit die Grootboek vryf
Dit wat jou lewe daarin skryf.Nee My kind, maar dis nooit te laat,
kom na My dat ons oor jou toekoms praat.Kom sê vir My dat jy My sal volg,
en Ek sal daarna vir die res goed sorg.

WAT BLY OOR

WAT BLY OOR
Liewe Jesus
Ek voel siek en swak en uitgeteer,
ek voel leeg en kan nie meer.
Die pyn wat steek hier in my hart,
voel, soos ‘n sindroom van smart.My hart se klep wil nie behoorlik sluit
my liefste lek al verder daaruit.
Kan ek nie ‘n siffie aan die klep vasbind,
om te keer dat my liefste haar weg daar vind.Om in die môre vroeg wakker te raak,
in die bed langs my het niemand geslaap.
niemand om saam ‘n bietjie koffie te smaak,
ook die meel van die pap moet ek net helfte maak.By geleentheid weer deur die blomtuin gestap,
alles verdroog en heeltemal slap.
Selfs die rose se blare was bruin en verdroog
Die nood vir bietjie water was baie hoog.Blits vinnig het ek na die tuinslang gegryp,
En my gehaas na die kraan van die lange pyp.
Maar net toe my hand aan die kraan kon raak,
Het die onsinnigheid van alles my weer leeg gemaak.Saans wanneer die skemerte om my daal,
sit ek maar alleen daar buite, tot die vaak my kom haal.
Maar eens in die bed rol ek vir ure heen en weer,
wyl die verskriklikste gedagtes my brein regeer.Ag Here, kan ek nie by U ‘n voorskrif kry,
om die verlange-sindroom mee te bestry.
Is daar nie ‘n apteek daarbo met ‘n pil of twee
wat genesing kan bring vir die smartlike weëEk wil haar so graag omarm en sag met haar praat,
maar ek staan met af- arms in ‘n doodloop straat.
Haar gees het deur ‘n klep gegaan
dis nog net haar liggaam wat in die siffie staan.

Wanneer die glimlag om die mond, tot ‘n plooi vervou, wanneer die aanloklike lippe tot ‘n afsku vernou. Wanneer die skree van ‘n besie in die ore bly hang, wanneer skrik en vrees vir als word bang. Die tyd op ‘n horlosie het geen waarde meer, die dag, di

Wanneer die glimlag om die mond, tot ‘n plooi vervou,
wanneer die aanloklike lippe tot ‘n afsku vernou.
Wanneer die skree van ‘n besie in die ore bly hang,
wanneer skrik en vrees vir als word bang.

Die tyd op ‘n horlosie het geen waarde meer,
die dag, die week, die maand net nog ‘n keer.
Alles rondom word in oorlas vervaag,
alles, selfs slaap en eet kan nie meer behaag.

En nou net sit met kop vooroor gebuk,
en dink aan sinlose onmoontlike geluk.
Soos drome droom in fantasie geleë,
soos in die Grootboek aan ou manne toegegee.

Om weemoedig te staar na hande wat beef,
om darem te wys dat iets nog leef.
Was Leentjie vandag al hier by my,
of wat is my kind se naam .... ?

EER JOU VADER EN JOU MOEDER
EN BESOEK HUL SOLANK HUL NOG DAAR IS.

DALK IS JY MôRE NIE MEER DAAR OM HUL TE BESOEK NIE.

DALK SIT JY EERSDAAGS EN KYK NA HANDE WAT BEEF.

Gebed vir my geliefde

Liewe Jesus, ek kniel voor U met ‘n seer hart.
Ek kan dit nie vir U wegsteek nie.
My geliefde het oud en swak geword-
Tyd en ruimte het vir haar geen betekenis meer nie.
Sy leef in ‘n wêreld waarin ek nie kan deel nie,
Ek kan haar nie daar bereik nie.
Ek is vir haar dieselfde as ‘n vreemdeling.
Ons kan nie meer ‘n gedagte deel nie
Voorheen toe sy vir my gekyk het, het ek liefde in haar oë gesien
Nou sien sy my, as die enigste anker met die lewe
die hand wat haar moet lei.
Maar dit voel asof ek haar bring waar sy nie wil wees nie.
Sy wil huis toe gaan terwyl sy in haar huis is.
Elke week gaan nog ‘n stukkie van haar verstand deur ‘n poort,
En ek kan dit nie keer nie. Ek kan haar nie daarin bereik nie.
Here help my om dit te aanvaar.
Help my om te verstaan wat ek kan doen en te berus in wat ek nie kan nie.
Dankie dat U ook daar met haar is.
Dankie vir die jare wat ons saam gehad het.
Dankie dat al die gedagtes wat ek van haar het, mooi is.
Dankie vir alles wat sy vir my gedoen het, van my verdra het.
Dankie vir die mooi kinders wat u deur haar vir my gegee het.
Dankie dat almal van hulle die regte pad soos sy dit geloop het
vandag nog met lus en liefde volg.
Ek bid Here om dankie te sê dat U haar liefdevol versorg.
Help my, om die sorg wat U vir haar bedoel het, te kan volbring.
Ek bid dan Here, sê vir haar dat ek vir haar lief is.
Dankie dat sy en ek in U nog saam is.
AMEN.

Ek sien my heil en saligheid

Die HERE het sy heilige arm ontbloot voor die oë van al die nasies, en al die eindes van die aarde sal sien die heil van onse God.
Jes. 52:10

Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan kom in die wêreld.
Joh. 1:9

Gesang 30,3
In hierdie lig se glans en luister sien ek my heil en saligheid, word sterre, maan en son eens duister, - miskien is reeds naby die tyd, - dan sal dié lig my op my pad bly voorlig na die hemelstad.

Gebed
Dankie, Here, dat U in beheer is, en sal bly, van u skepping. Elke nasie sal voor U kom bely en U loof en prys as hul God. Lei vriendelik Lig die wêreld rondom druis, gaan U ons voor. Amen.

Hoe afhanklik van God

Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Dus, ons kan kies, as ons die koninkryk van die hemel wil beërwe, moet ons net weet hoe afhanklik ons van God is. Amper logies. Wat beteken dit? Ons kan op geen ander manier in die hemel kom as om ons afhanklikheid van God te verstaan nie. Matt 7 sê: "Nie almal wat vir my sê "Here, Here", sal die koninkryk van God beërwe nie. Want hulle is die wat nie weet hoe afhanklik hulle van God is nie." Ons kan nie ons eie redding bewerkstellig nie, ons is totaal van God afhanklik. Dus, die eerste stuk seën. Die grootste stuk seën wat enigeen op aarde kan kry, is die ewige lewe. Hoe kry ons dit? Besef jou afhanklikheid van God, dan kry jy hierdie stuk seën verseker. 

.........Vertroos

 Geseënd is diè wat treur, want hulle sal vertroos word. Hierdie een klink nogal teenstrydend. Maar, dit is die belofte. As jy treur, sal God Sy arm om jou sit. Dit sê nie dat niks sal gebeur wat jou laat treur nie. Slegte dinge gebeur met almal, moeilike tye kom, maar die seën van God is Sy vertroosting. Daarom kan ons ons hartseer na God toe bring, enige tyd, onder alle omstandighede. Die tweede stuk seën is God se vertroosting. 

Wonderlik om sagmoedig te voel

Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Sjoe, hoe wonderlik is dit nie om sagmoedig te wees nie. Wat is sagmoedigheid? Sagmoedigheid is 'n lewenswyse van toegee, liefdevolheid. En hier kom saligheid weer ter sprake - sal die nuwe aarde ontvang. Lyk my dus daar is nie plek in die hemel vir die opstandiges, bakleiers, moeilikheidmakers nie. My prentjie van 'n engel pas so goed by sagmoedigheid. En God se seën is op sulkes. 

Wat leer dit my?

Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Reg en geregtigheid. God se seën rus dus op die wat die reguit pad loop, nie besig is met bedrog en onderduimsheid nie. Die wat binne die raamwerk van God se Wet bly, (want dis goed), dit leer ons die regte pad. Om in Jesus se voetspore te bly, is om te honger en dors na wat reg is. Om daardie onder-skeidingsvermoë aan te kweek wat naderhand so fyn op ons gewete en verstand inwerk, dat ons presies weet wat reg en verkeerd is. Geseënd is jy. Want jy sal versadig word. Met wat? Met God se geregtigheid. Met Sy insig, met kennis van wat reg en verkeerd is. En weet jy, ons het nie eers die Bybel nodig om te weet hoeveel seën is daar op die regte pad nie. Dis sommer in elk geval so. Jesus het baie mooi daardie pad gewys, en geloop. Met die oog gevestig op Jesus, kán ons dáárdie stuk seën verkry. Verniet. 

Wathoor ek?

Geseënd is diè wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Wat jy saai sal jy maai. What comes around, goes around. Barmhartigheid. Wat 'n wonderlike gebaar, watter seën om dit te kan bewys. Maar so moeilik om dit te doen. Gou so bietjie prakties. Ek sê nie jy moet vir almal op die straathoek geld gee nie. Of vir almal wat jou vra nie. Maar jy weet mos, soms voel jy jy moes eintlik. 'n Paar rand vir iemand in nood, kan soms so 'n seën wees, en voel. Hoeveel geld (presies) is nou in jou beursie? Weet jy? Sal jy R5 mis? Kom ons gaan na jou note toe. Sal jy dalk regtig armer wees van R20? Vir iemand spesifiek. Of dalk in die bank? R100? Maar geld gee is maklik. Soms is barmhartigheid 'n bietjie persoonlike kontak vir iemand wat alleen is. Dalk so 'n bietjie genade, vir jou huisbediende wat so bietjie laat is. Sy bestuur nie die taxi nie, weet jy? En die opbrengs van barmhartigheid? Die seën? Dit sal terugkom na jou toe. Dalk dubbel en dwars. Al gewonder of jy nie dalk ook jou werk kan verloor nie? Dalk sal jy eendag trots moet sluk en iemand anders se barmhartigheid aanvaar. Geseënd is jy as jy barmhartig is. Geseënd!

Hoe sien God ons aan

DIE GESEËNDES (DEEL 1)


Het iemand al 'n seën oor jou uitgespreek? Iets soos "Mag die Here jou seën". Hê 'n geseënde dag, of, jy is nogal geseënd, of jy is 'n seën vir ander. Nogal maklik om dit te sê, en ek dink dit is ook 'n wonderlike sê-ding. Dis lekker om dit te hoor, so amper asof jy die Here met jou hoor praat. En dan, is die wonderlikste, as die Here dit self, persoonlik vir jou sê. 

Die vraag is net, wat is ons definisie van seën. Ons sê: die Here het ons geseën met reën, dan voel dit of die Here Sy eie besondere guns op ons uitgestort het, tot ons eie voordeel. Of, die Here het my geseën met 'n goeie lewensmaat, dan gee ons erkenning dat die Here se guns op my is omdat Hy die regte persoon op die regte tyd gestuur het. So seën die Here ons inderdaad op wonderlike maniere, en dis soort van meetbaar en tasbaar. Maar ongelukkig, sien ons soms finansiële voorspoed, of goeie gesondheid, as die enigste uitvloeisels van God se seën. Of anders gestel, as die maer en swaar jare kom, sê ons dikwels dat God Hom aan ons onttrek het. Nog meer, die Here wil my seker iets leer hierdeur en hou Homself tans so bietjie op 'n afstand, of Hy het so bietjie van my vergeet. 

Ons het anderdag gepraat oor bekommernis, en toe gekom by die punt van "tel jou seëninge", en dit het sterk verwys na die materiële en die fisiese. Maar vandag gaan ons kyk na wat Jesus self as seën beskou het. So, as jy vandag God se seën wil voel en besef op jou lewe; ons gaan 'n wonderlike gedeelte lees. Hier is 'n verskil, ek en jy kan àl hierdie seëninge kies, mét 'n groot stuk verdienste ingesluit.

Hier volg seëninge, vars uit Jesus se hand. Is jy reg daarvoor?

Matt 5 : 3 - 12 Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. 4 Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word. 5 Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. 6 Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. 7 Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. 8 Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien. 9 Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. 10 Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. 11 Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. 12 Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg.

Hier is 'n klomp seëninge, net reg vir jou en my. Seëninge om van te kies en te keur.

1. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Dus, ons kan kies, as ons die koninkryk van die hemel wil beërwe, moet ons net weet hoe afhanklik ons van God is. Amper logies. Wat beteken dit? Ons kan op geen ander manier in die hemel kom as om ons afhanklikheid van God te verstaan nie. Matt 7 sê: "Nie almal wat vir my sê "Here, Here", sal die koninkryk van God beërwe nie. Want hulle is die wat nie weet hoe afhanklik hulle van God is nie." Ons kan nie ons eie redding bewerkstellig nie, ons is totaal van God afhanklik. Dus, die eerste stuk seën. Die grootste stuk seën wat enigeen op aarde kan kry, is die ewige lewe. Hoe kry ons dit? Besef jou afhanklikheid van God, dan kry jy hierdie stuk seën verseker. 
2. Geseënd is diè wat treur, want hulle sal vertroos word. Hierdie een klink nogal teenstrydend. Maar, dit is die belofte. As jy treur, sal God Sy arm om jou sit. Dit sê nie dat niks sal gebeur wat jou laat treur nie. Slegte dinge gebeur met almal, moeilike tye kom, maar die seën van God is Sy vertroosting. Daarom kan ons ons hartseer na God toe bring, enige tyd, onder alle omstandighede. Die tweede stuk seën is God se vertroosting. 
3. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Sjoe, hoe wonderlik is dit nie om sagmoedig te wees nie. Wat is sagmoedigheid? Sagmoedigheid is 'n lewenswyse van toegee, liefdevolheid. En hier kom saligheid weer ter sprake - sal die nuwe aarde ontvang. Lyk my dus daar is nie plek in die hemel vir die opstandiges, bakleiers, moeilikheidmakers nie. My prentjie van 'n engel pas so goed by sagmoedigheid. En God se seën is op sulkes. 
4. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Reg en geregtigheid. God se seën rus dus op die wat die reguit pad loop, nie besig is met bedrog en onderduimsheid nie. Die wat binne die raamwerk van God se Wet bly, (want dis goed), dit leer ons die regte pad. Om in Jesus se voetspore te bly, is om te honger en dors na wat reg is. Om daardie onder-skeidingsvermoë aan te kweek wat naderhand so fyn op ons gewete en verstand inwerk, dat ons presies weet wat reg en verkeerd is. Geseënd is jy. Want jy sal versadig word. Met wat? Met God se geregtigheid. Met Sy insig, met kennis van wat reg en verkeerd is. En weet jy, ons het nie eers die Bybel nodig om te weet hoeveel seën is daar op die regte pad nie. Dis sommer in elk geval so. Jesus het baie mooi daardie pad gewys, en geloop. Met die oog gevestig op Jesus, kán ons dáárdie stuk seën verkry. Verniet. 
5. Geseënd is diè wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Wat jy saai sal jy maai. What comes around, goes around. Barmhartigheid. Wat 'n wonderlike gebaar, watter seën om dit te kan bewys. Maar so moeilik om dit te doen. Gou so bietjie prakties. Ek sê nie jy moet vir almal op die straathoek geld gee nie. Of vir almal wat jou vra nie. Maar jy weet mos, soms voel jy jy moes eintlik. 'n Paar rand vir iemand in nood, kan soms so 'n seën wees, en voel. Hoeveel geld (presies) is nou in jou beursie? Weet jy? Sal jy R5 mis? Kom ons gaan na jou note toe. Sal jy dalk regtig armer wees van R20? Vir iemand spesifiek. Of dalk in die bank? R100? Maar geld gee is maklik. Soms is barmhartigheid 'n bietjie persoonlike kontak vir iemand wat alleen is. Dalk so 'n bietjie genade, vir jou huisbediende wat so bietjie laat is. Sy bestuur nie die taxi nie, weet jy? En die opbrengs van barmhartigheid? Die seën? Dit sal terugkom na jou toe. Dalk dubbel en dwars. Al gewonder of jy nie dalk ook jou werk kan verloor nie? Dalk sal jy eendag trots moet sluk en iemand anders se barmhartigheid aanvaar. Geseënd is jy as jy barmhartig is. Geseënd!

Sjoe, is dit nie dalk die wáre definisie van seën nie? Seën in die vorm van 'n enorme opbrengs. Gratis, uit God se hand uit. Seën wat kom as gevolg van so 'n bietjie doen en prestasie van ons kant af. Seën wat ons sélf kies. "From dad, to dad".

Kom ons geniet God se seën in oorvloed.
 

Wanneer ek skuld bely

 EK WERP MY SKULD OP JESUS,
  DIE VLEKLOOS LAM VAN GOD:
  DIE SWARE LAS VAN SONDE
  DRA HY, O SALIG LOT! 
  EK WERP MY VLOEK OP JESUS
  'N VLOEK GEWORD VIR MY -
  TOT DEUR SY BLOED SO DIERBAAR,
  GEEN SMET MEER IN MY BLY. 

2. EK WERP MY SORG OP JESUS,
  IN WIE GODS VOLHEID WOON;
  HEEL MY DIEPSTE WONDE,
  EN WAS MY VLEKKE SKOON. 
  EK WERP MY SMART OP JESUS,
  MY MOEITE EN MY NOOD;
  EK VIND BY HOM VERLIGTING,
  SY LIEFDE IS RYK EN GROOT. 

3. MY SIEL VIND RUS IN JESUS,
  MY DIEP VERMOEIDE SIEL;
  SY LIEFDE-ARM OMHELS MY,
  WYL'K AAN SY VOETE KNIEL. 
  O DIER'BRE NAAM VAN JESUS -
  IMMANUEL, MY GOD!
  MEER KOST'LIK AS ROBYNE,
  MEER SOET AS AARDS GENOT! 

4. GRAAG WIL EK WEES SOOS JESUS
  WAT MY SO TEER BEMIN;
  VOL NEDERIGE LIEFDE
  EN KINDERLIKE SIN; 
  GRAAG WIL EK WEES BY JESUS
  DAAR IN DIE HEMELHOF,
  OM MET VERLOSTES EWIG
  TE SING MY REDDERS LOF!

EK WERP MY SKULD OP JESUS,

 EK WERP MY SKULD OP JESUS,
  DIE VLEKLOOS LAM VAN GOD:
  DIE SWARE LAS VAN SONDE
  DRA HY, O SALIG LOT! 
  EK WERP MY VLOEK OP JESUS
  'N VLOEK GEWORD VIR MY -
  TOT DEUR SY BLOED SO DIERBAAR,
  GEEN SMET MEER IN MY BLY. 

2. EK WERP MY SORG OP JESUS,
  IN WIE GODS VOLHEID WOON;
  HEEL MY DIEPSTE WONDE,
  EN WAS MY VLEKKE SKOON. 
  EK WERP MY SMART OP JESUS,
  MY MOEITE EN MY NOOD;
  EK VIND BY HOM VERLIGTING,
  SY LIEFDE IS RYK EN GROOT. 

3. MY SIEL VIND RUS IN JESUS,
  MY DIEP VERMOEIDE SIEL;
  SY LIEFDE-ARM OMHELS MY,
  WYL'K AAN SY VOETE KNIEL. 
  O DIER'BRE NAAM VAN JESUS -
  IMMANUEL, MY GOD!
  MEER KOST'LIK AS ROBYNE,
  MEER SOET AS AARDS GENOT! 

4. GRAAG WIL EK WEES SOOS JESUS
  WAT MY SO TEER BEMIN;
  VOL NEDERIGE LIEFDE
  EN KINDERLIKE SIN; 
  GRAAG WIL EK WEES BY JESUS
  DAAR IN DIE HEMELHOF,
  OM MET VERLOSTES EWIG
  TE SING MY REDDERS LOF!

Sommer net

Gesteelde tyd, sommer net ‘n oomblik

Dan gaan die wêreld staan

Kleure vermeng in ‘n beeldskone kunswerk

Dood stil

Net ek en jy

Vasgevang in my eie droom

Ek weet dit sal nie bly

My kop op jou bors

Jou arms om my lyf

Hartstog vat vlam

Dit wat nog altyd bly smeul

Dit raak werklik

Die gesteelde tyd

Die “sommer-net” oomblik

Ek verstaan nie die logika

Of dalk die gebrek daaraan

Om geluk en liefde sommer net weg te gooi

Dit voel soos mors

Dit wat ek voel

Beteken niks

Ook dit wat jy sê jy bedoel

Sommer net is te maklik

Sommer net is te seer

Sommer net maak my deurmekaar

Sommer net is sommer net

En ek en jy is nie sommer net nie

Ons is ‘n eens in ‘n leeftyd

Moet dit nie vergeet nie

© Helga Gouws

WAARHEEN, PELGRIMS, WAARHEEN GAAN U,

WAARHEEN, PELGRIMS, WAARHEEN GAAN U, 
  OOG OMHOOG EN HAND AAN HAND?
  "OP ONS VORS SE ROEPSTEM GAAN ONS
  NA ONS HUIS EN VADERLAND. 
  VER OOR BERGE EN DEUR DALE
  SPOED ONS VOORT NA GINDSE SALE
  SPOED ONS VOORT NA GINDSE SALE
  AAN DIE SAALGE HEMELSTRAND." 

2. STORM EN DUISTERNIS BEDREIG U
  IS U TEEN GEVAAR BESTAND?
  "JA, GEEN VREES BEKLEM ONS HARTE,
  WAAR ONS WANDEL AAN GODS HAND. 
  JESUS SELF, ONS TROUE STRYER
  BLY IN STORM EN NAG ONS LEIER
  BLY IN STORM EN NAG ONS LEIER
  NA GODS HUIS IN GINDSE LAND." 

3. PELGRIMS, Sê TOG, WAT VERWAG U,
  AS U DEEL AAN DAARDIE STRAND?
  "KONINGSKROON EN PRIESTERKLEDING
  WAG ONS UIT DIE HEER SE HAND. 
  ONS SAL MET DIE ENG'LESKARE
  GOD, DIE HEIL'GE, EWIG-WARE
  GOD, DIE HEIL'GE, EWIG-WARE
  DIEN IN DAARDIE HEMELLAND." 

4. PELGRIMS, Sê TOG, MAG OOK ONS NOU
  MET U TREK NA DAARDIE LAND?
  "JA, WEES WELKOM, REIS DAN SAME
  OOG OMHOOG EN HAND AAN HAND. 
  JESUS, ONDER ENGELSANGE
  SAL ONS, OP ONS SIELSVERLANGE
  SAL ONS, OP ONS SIELSVERLANGE
  INLEI IN DIE VADERLAND."

LIEWE JESUS, EK IS KLEIN,

LIEWE JESUS, EK IS KLEIN,
  SWAK ONKUNDIG EN ONREIN;
  NEEM MY, VORM MY TOT U EER,
  LAAT MY DAAGLIKS VAN U LEER!

KOOR:
  O JESUS, NEEM MY,
  O JESUS, NEEM MY,
  O JESUS, NEEM ,MY,
  EN VORM MY TOT U EER!

2. LIEWE JESUS, MAAK MY STERK,
  VLYTIG OM VIR U TE WERK;
  LAAT MY TOG GEHOORSAAM WEES,
  EN DIE SONDE ALTYD VREES.

3. LAAT MY, HEILAND, NOOIT VERGEET
  DAT U ALLES VAN MY WEET;
  EN AL SIEN G'N MENS MY MEER,
  IS U OOG NOG OP MY, HEER.

4. MAAK MY VRIEND'LIK EN OPREG,
  LEER MY WANDEL OP U WEG;
  LEI MY, HEILAND, AAN U HAND
  TOT BY U IN VADERLAND.

TREK MY NADER,NADER,NADER DIER'BRE HEER,

EK IS UWE, HEER, HET U STEM GEHOOR;
  VAN U LIEFDE MELD DIT MY;
  EN EK STREWE REEDS DEUR GELOOF OMHOOG,
  OM STEEDS NABY U TE BLY. 

KOOR:
  TREK MY NADER,NADER,NADER DIER'BRE HEER,
  DEUR U KRUISDOOD,OOK VIR MY;
  TREK MY NADER,NADER,NADER DIER'BRE HEER,
  NA U EENS DEURBOORDE SY!

2. SONDER MY NOU AF TOT U DIENS, O HEER,
  DEUR DIE KRAG VAN U GENA;
  AS MY WIL AAN U OORGEGEWE BLY,
  SAL DIT HEERLIK' VRUGTE DRA! 

3. O DIE REINE VREUGD' VAN 'N ENKEL UUR
  VOOR U TROON, O TROUE HEER!
  AS EK KNIEL EN U IN GEBED ONTMOET,
  EN AS KIND MET U VERKEER. 

4. DAAR IS LIEFD' TE DIEP, OM DIT OOIT TE PEIL,
  TOT EK LAND AAN GINDSE KUS; 
  DAAR IS VREUGD', SO HOOG DAT EK DIT NIE VAT,
  TOT EK EWIG BY U RUS.

IS DIT, IS DIT MY KONING,

IS DIT, IS DIT MY KONING,
  DIE VADERE SE WENS!
  IS DIT, IS DIT SY KRONING!
  KYK DAAR, AANSKOU DIE MENS! 
  IS DIT SY KONINGSHULDE:
  DIE RIET, DIE KLEED, DIE KROON!
  BOET HY SO VIR MY SKULDE,
  WORD SO GODS SEUN VERTOON! 

2. JA, EK KOS HOM DIE SLAE,
  DIE SMARTE EN DIE HOON;
  VIR MY WORD DAAR GEDRAE
  DIE KLEED, DIE DORINGKROON; 
  VIR MY WAS DAARDIE WONDE,
  VIR MY MOES HY DAAR STAAN;
  HY MOES VIR AL MY SONDE
  DIE BITT'RE KRUISWEG GAAN. 

3. O JESUS, MAN VAN SMARTE,
  DIE VADERE SE WENS,
  SKRYF DIEP IN ALLE HARTE
  DIE WOORD: "AANSKOU DIE MENS!" 
  O LAAT MY NOOIT VERGEET NIE
  DIE KROON, DIE KLEED, DIE RIET!
  GEEN GROTER TROOS IN LEED NIE:
  DIS OOK VIR MY GESKIED!

IS DIT, IS DIT MY KONING,

IS DIT, IS DIT MY KONING,
  DIE VADERE SE WENS!
  IS DIT, IS DIT SY KRONING!
  KYK DAAR, AANSKOU DIE MENS! 
  IS DIT SY KONINGSHULDE:
  DIE RIET, DIE KLEED, DIE KROON!
  BOET HY SO VIR MY SKULDE,
  WORD SO GODS SEUN VERTOON! 

2. JA, EK KOS HOM DIE SLAE,
  DIE SMARTE EN DIE HOON;
  VIR MY WORD DAAR GEDRAE
  DIE KLEED, DIE DORINGKROON; 
  VIR MY WAS DAARDIE WONDE,
  VIR MY MOES HY DAAR STAAN;
  HY MOES VIR AL MY SONDE
  DIE BITT'RE KRUISWEG GAAN. 

3. O JESUS, MAN VAN SMARTE,
  DIE VADERE SE WENS,
  SKRYF DIEP IN ALLE HARTE
  DIE WOORD: "AANSKOU DIE MENS!" 
  O LAAT MY NOOIT VERGEET NIE
  DIE KROON, DIE KLEED, DIE RIET!
  GEEN GROTER TROOS IN LEED NIE:
  DIS OOK VIR MY GESKIED!

MOET EK GAAN MET LEë HANDE,

 MOET EK GAAN MET LEë HANDE,
  MOET EK SO MY HEER ONTMOET ?
  NIE EEN DAG AAN HOM GEWY NIE,
  NIKS TE OFFER AAN SY VOET ? 

KOOR:
  MOET EK GAAN MET LEë HANDE,
  MOET EK SO MY HEER ONTMOET ?
  NIE EEN SIEL GELEI NA JESUS,
  NIKS TE OFFER AAN SY VOET ? 

2. DAAR'S G'N VREES VIR DOODSE BANDE,
  WANT DIE HEILAND IS GETROU;
  MAAR TE GAAN MET LEë HANDE
  BAAR MY BITTERE BEROU. 

3. O DIE JARE VAN VERKWISTING!
  KON EK HULLE WEER DEURLEEF,
  EK SOU HUL MY HEILAND TOEWY,
  NA SY EER GEDURIG STREEF! 

4. O GODS KINDERS, WEES TOG WAKKER,
  HAAS U, WERK, DIT IS NOG DAG!
  SMEEK EN STRY VIR KOSB'RE SIELE,
  EERLANK IS DIT EWIG NAG! 

VOORWAARTS, CHRISTENSTRYDERS,

VOORWAARTS, CHRISTENSTRYDERS,
  VOORWAARTS, OM TE STRY!
  LAAT DIE KRUIS VAN JESUS
  IN DIE STRYDPERK LEI! 
  HY, DIE HEER EN KONING,
  VOER SY LEëR AAN;
  LAAT SY VAANDEL VOORAAN
  OP DIE SLAGVELD GAAN! 

KOOR:
  VOORWAARTS, CHRISTENSTRYDERS,
  VOORWAARTS, OM TE STRY!
  LAAT DIE KRUIS VAN JESUS

2. NOOIT KAN SATANS BENDE,
  TEEN DIE KRUIS BESTAAN;
  KOMAAN, KRYGSGESANTE,
  LAAT ONS VOORWAARTS GAAN! 
  SELFS DIE FONDAMENTE
  VAN DIE HEL SAL BEEF;
  STRYDERS, HET JUL STEMME,
  LAAT JUL LOFLIED LEEF! 

3. SOOS 'N STERKE KRYGSMAG
  GAAN GODS KERK VOORUIT;
  BY DIE MART'LAARSKARE
  HET ONS AANGESLUIT. 
  EEN WIL ONS IN STREWE,
  IN GEMEENSKAP WEES,
  IN GELOOF EN LIEFDE;
  HOOPVOL SONDER VREES. 

4. ALLE WêRELDRYKE
  GAAN GEWIS VERBY,
  MAAR DIE KERK VAN JESUS
  SAL ONWRIKBAAR BLY; 
  NOOIT KAN HELSE MAGTE
  TEEN SY ALMAG STAAN;
  ONS HET SY BELOFTE,
  DIE SAL NOOIT VERGAAN! 

5. VOORWAARTS DAN GETROUES,
  SAAM EEN BLYE SKAAR!
  SO WORD AL ONS STEMME
  IN TRIOMF GEPAAR: 
  "GLORIE, ROEM EN ERE,
  WIL ONS JESUS BRING!"
  SO SAL DEUR DIE EEUE
  MENSE EN ENG'LE SING.

BLYE VERSEEKRING, JESUS IS MYN

BLYE VERSEEKRING, JESUS IS MYN,
  O, WATTER VREUGDE, HEERLIK EN REIN! 
  WEDERGEBORE, REIN DEUR SY BLOED,
  SMAAK EK SY VREDE IN MY GEMOED. 

KOOR:
  DIT IS MY ROEMTAAL, DIT IS MY LIED,
  LOF WAT EK JESUS EWIG SAL BIED.
  DIT IS MY ROEMTAAL, DIT IS MY LIED, 

2. VOLLE BERUSTING, HOE SWAAR MY LOT,
  HEIL'GE VERRUKKING, BLYE GENOT;
  ENG'LE WAT HERWAARTS BOODSKAPPE DRA,
  TYDINGS VAN LIEFDE EN VRYE GENA. 

3. VOLLE VERSEEKRING, VREDE EN RUS.
  HEERLIK VAN JESUS LIEFDE BEWUS;
  MET MY GELOOFSOOG OPWAARTS GEHOU,
  RUS EK IN JESUS LIEFDE EN TROU.

RED WAT VERLORE GAAN,

RED WAT VERLORE GAAN,
  SOEK DIE WAT STERWE,
  RUK HUL ONTFERMEND
  UIT SONDE EN DOOD! 
  WEEN OOR DIE DWALENDES,
  RIG OP WAT STRUIKEL,
  BRING HUL DIE LIEFDE
  VAN JESUS SO GROOT! 

KOOR:
  RED WAT VERLORE GAAN,
  SOEK DIE WAT STERWE!
  JESUS IS LIEFDEVOL,
  JESUS KAN RED. 

2. HOE HY GEMINAG WORD,
  IMMER NOG WAG HY,
  WAG OM BOETVAARDIGES
  LEWE TE GEE; 
  PLEIT MET HUL VRIENDELIK,   
  PLEIT NOGMAALS DRINGEND:    
  ELKEEN WAT GLO,
  VIND VERGEWING EN VREE. 

3. DIEP IN DIE HEIDENHART,
  PROOI VAN DIE BOSE,
  SKUIL DAAR 'N BEELD
  WAT GENA KAN HERSTEL 
  ONDER GODS LIEFDEHAND
  TRIL DAAR WEER SNARE
  LEWE DIE SIEL
  OP DIE HEER SE BEVEL. 

4. RED WAT VERLORE GAAN,
  JESUS VERWAG DIT,
  KRAG TOT DIE WERK
  SAL GODS GEES U VERLEEN;    
  LEI NA DIE NOUE WEG
  ALMAL GEDULDIG,
  JUIS OOR VERDWAALDES
  HET JESUS GEWEEN

SIEL VOL KOMMER EN VOL SMART

SIEL VOL KOMMER EN VOL SMART,
  BY DIE KRUIS IS HEIL!
  BRING DIE WEEKLAG VAN JOU HART,
  BY DIE KRUIS IS HEIL! 
  FLUISTER AL JOU LEED HOM SAG,
  JESUS GEE AAN SWAKKES KRAG;
  SPREEK, VERMOEIDE, HY GEE AG-
  BY DIE KRUIS IS HEIL! 

2. WAG NIE, SWERWER, KOM TOG GOU,
  BY DIE KRUIS IS HEIL!
  HOOR, DIE HEILAND NOOI OOK JOU,
  BY DIE KRUIS IS HEIL! 
  DWAAL JY NOG IN DONKER NAG,
  WIL JY HULPELOOS VERSMAG?
  LIEFDE KAN JOU LEED VERSAG -
  BY DIE KRUIS IS HEIL! 

3. KOM, O SONDAAR, KOM VANDAG,
  BY DIE KRUIS IS HEIL!
  MOET JOU HEILAND LANGER WAG?
  BY DIE KRUIS IS HEIL! 
  BRON VAN VREUGDE EN VREE IS HY,
  VOL GENADE RYK EN VRY;
  STEEDS, VERMOEIDE DIGTERBY -

4. HEF 'N BLYE DANKLIED AAN,
  BY DIE KRUIS IS HEIL!
  DAAR'S VIR ONS DIE WEG GEBAAN,
  BY DIE KRUIS IS HEIL! 
  HY BIED HULP EN TROOS IN LEED,
  LIEFDE, EIND'LOOS, ONGEMEET;
  KON DIE GANSE AARD' DIT WEET -
  BY DIE KRUIS IS HEIL!

Geduld

Daar is omstandighede waar jou vriend se geduld noodsaaklik is. Dit is moontlik dat jy kan kla oor sekere kwessies wat jy nie met enigiemand anders kan deel nie. Geduld is ‘n belangrike eienskap wat jou vriend nodig het om jou deur hierdie proses te help.