0632198734 | 0639277549 info@armoedebediening.co.za

Projek groente insameling:

besig om maandeliks soveel as moontlik groente in te samel , om om die beurt groente te verskaf aan meer as 77 kampe, oue tehuise, kinderhuise en ander. DAAR IS NOG MEER BOERE WAT GENADER WORD OM ONS TE HELP

afAF